Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19

Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i l’Empresariat davant del Covid-19 permet facilitar a les famílies i el teixit econòmic tot el necessari per tal de tramitar ajudes, tant amb l’Ajuntament d’Amposta com amb les administracions superiors, i a rebre assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb el Coronavirus.

Dubtes i assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb el Coronavirus

Si té algun dubte pot contactar amb nosaltres i l’atendrem el més aviat possible:

Tràmits i informació per a la ciutadania i l’empresariat relacionats amb el Covid-19

Tràmits i informació per a la ciutadania relacionats amb el Covid-19
Tràmits generals
Sol·licitud de certificat d’empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19

Aquest tràmit permet obtenir un certificat d’empadronament col·lectiu, necessari per demanar diversos tipus de gestions i ajuts relacionats amb el Covid-19.

Més info
Ajuts municipals
Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

Ajut en règim de concurrència competitiva per promocionar i dur a terme les activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats i empreses de lleure educatiu a Amposta, per un import màxim de 4000 euros.

Més info
Ajuts econòmics
Sol·licitud de la prestació (ajut) extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisis del COVID-19

Ajut a les persones treballadores i autònomes afectades pel COVID-19, per tal de cobrir despeses d’alimentació, subministraments, factures i altres despeses de caràcter bàsic, per un import de 200 euros.

Més info
Activitat econòmica
Sol·licitud de la subvenció per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil (Generalitat de Catalunya)

Subvenció que atorga el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per promoure l’autoocupació de joves majors de 18 anys i menors de 30 anys, per un import màxim de 10.000 euros pel període d’un any.

Més info
Habitatge
Sol·licitud de moratòria sobre les quotes de préstecs hipotecaris

Es preveuen mesures per ajornar el pagament de les quotes de les hipoteques constituïdes sobre immobles d’aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica causada pel COVID-19, per un termini màxim de tres mesos.

Més info
Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer del domicili habitual

Es preveuen mesures per ajornar el pagament del lloguer del domicili habitual d’aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica causada pel COVID-19.

Més info
Pròrroga extraordinària del lloguer de l’habitatge

Els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual que finalitzin dintre el període de l’estat d’alarma i fins a dos mesos després podran ser objecte de pròrroga extraordinària fins a un termini màxim de 6 mesos.

Més info
Sol·licitud de l’ajut al lloguer de l’habitatge derivat dels efectes del COVID-19

Ajut al lloguer de l’habitatge d’aquelles persones afectades per la crisi del COVID-19, per un import màxim de 350 euros a les comarques de les Terres de l’Ebre.

Més info
Sol·licitud de l’ajut ordinari al lloguer de l’habitatge de 2020 (no derivat dels efectes del COVID-19)

Ajut al lloguer de l’habitatge per a l’any 2020 de la Generalitat de Catalunya, per un import màxim de 350 euros a les comarques de les Terres de l’Ebre.

Més info
Prestacions i subsidis COVID-19
Sol·licitud del subsidi de desocupació excepcional per finalització del contracte temporal

Les persones desocupades per la finalització del seu contracte temporal podran sol·licitar el subsidi de desocupació excepcional creat per mitigar els efectes de la crisi del COVID-19.

Més info
Sol·licitud del subsidi extraordinari del personal de la llar

Les persones treballadores de la llar inscrites en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar podran sol·licitar un subsidi extraordinari per motius econòmics derivats de les conseqüències del COVID-19.

Més info
Prestacions i subsidis (no derivats dels efectes del COVID-19)
Sol·licitud subsidi per desocupació d’aquelles persones que no rebin la prestació de l’atur

Aquest subsidi està dirigit a aquelles persones que han treballat menys d’un any, i que no es poden beneficiar de la prestació de l’atur (prestació contributiva per desocupació).

Més info
Sol·licitud subsidi per desocupació d’aquelles persones que no rebin la prestació de l’atur i tinguin 52 anys o més

Aquest subsidi està dirigit a aquelles persones que no tenen accés a la prestació de l’atur i que tenen 52 anys o més.

Més info
Sol·licitud de la Renda Activa d’Inserció (RAI) per aquelles persones que no tenen accés a la prestació d’atur o al subsidi de desocupació

Aquest subsidi es tracta d’un ajut extraordinari dirigit a aquelles que no tinguin accés a la prestació de l’atur o altres subsidis.

Més info
Sol·licitud de la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) per aquelles persones en situació de vulnerabilitat

La Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) és tracta d’una prestació social de caràcter econòmic destinat a les persones o unitats familiars sense ingressos o amb ingressos inferiors a 664 euros al mes.

Més info
Sol·licitud de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital

Aquest prestació permet a les persones amb una situació laboral i econòmica difícil accedir a una prestació per cobrir les necessitats bàsiques, amb la percepció d’una renda garantida de 465,1 euros per una persona, fins a 1015 euros per llars de cinc membres (famílies monoparentals fins a 977 euros).

Més info
Ocupació laboral
Informació relativa a l’ocupació laboral i, l’empresa

L’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta ofereix informació específica sobre qüestions concretes del ciutadà i les empreses, en relació a les afectacions laborals i empresarials derivades de la crisi del COVID-19.

Més info
Sector agrari
Flexibilització de la contractació de treballadors temporals del sector agrari

Es preveuen mesures de flexibilització per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari per assegurar el manteniment de l’activitat agrària, derivades de la crisi del COVID-19.

Més info
Subministraments
Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua d’aplicació automàtica a la factura de l’aigua

Mentre duri l’estat d’alarma s’aplicarà de forma automàtica una reducció del 50% del cànon de l’aigua a les factures.

Més info
Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua

Mentre duri l’estat d’alarma no es podran suspendre els subministraments bàsics de la llar familiar.

Més info
Consum
Dret de resolució de contractes sense penalització a consumidors i usuaris

Es garanteix el dret dels consumidors i usuaris a resoldre els contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis que resultin d’impossible compliment en el termini de 14 dies.

Més info
Sol·licitud de suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris per a consumidors i persones autònomes

Es permet suspendre el pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris d’aquells consumidors i persones autònomes afectades per la crisi del COVID-19.

Més info
Ensenyament
Sol·licitud ajut a les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) per serveis de menjador en els centres educatius de la Generalitat

Ajut per a les AMPA en compensació de les despeses dels serveis de menjador dels centres educatius, titularitat de la Generalitat de Catalunya, a conseqüència del seu tancament en data 13 de març de 2020.

Més info
Cultura
Sol·licitud subvenció per compensar reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant la crisi sanitària

Subvenció destinada a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020.

Més info
Sol·licitud de la subvenció per cobrir despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural

Subvenció destinada a contribuir econòmicament amb les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa del COVID-19.

Més info
Esports
Sol·licitud de subvenció per la realització d’activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu a Catalunya

Subvenció per activitats esportives afectades pel context general de la COVID-19 aprovada, que deriva de les bases reguladores dels ajuts a l’esport aprovades per mitjà de la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol.

Més info
Tràmits i informació per als autònoms relacionats amb el Covid-19
Activitat econòmica
Sol·licitud de certificat d’activitat empresarial

Aquest tràmit permet obtenir un certificat justificatiu d’activitat per a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, necessari per demanar diversos tipus de gestions i ajuts relacionats amb el Covid-19.

Més info
Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer d’instal·lacions, naus, locals comercials o altres immobles d’ús professional

Moratòria en el pagament del lloguer d’immobles destinats al desenvolupament de l’activitat econòmica de persones autònomes i pimes en situació de vulnerabilitat econòmica causada pel COVID-19.

Més info
Sol·licitud de suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris per a consumidors i persones autònomes

Es permet suspendre el pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris d’aquells consumidors i persones autònomes afectades per la crisi del COVID-19.

Més info
Sol·licitud de la subvenció per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil (Generalitat de Catalunya)

Subvenció que atorga el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per promoure l’autoocupació de joves majors de 18 anys i menors de 30 anys, per un import màxim de 10.000 euros pel període d’un any.

Més info
Ajuts municipals
Subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica del COVID-19

Subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament d’Amposta, a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del COVID-19.

Més info
Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

Ajut en règim de concurrència competitiva per promocionar i dur a terme les activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats i empreses de lleure educatiu a Amposta, per un import màxim de 4000 euros.

Més info
Ajuts econòmics
Sol·licitud de la prestació (ajut) extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisis del COVID-19

Ajut a les persones treballadores i autònomes afectades pel COVID-19, per tal de cobrir despeses d’alimentació, subministraments, factures i altres despeses de caràcter bàsic, per un import de 200 euros.

Més info
Sol·licitud de l’ajut de les persones treballadores autònomes de la Generalitat de Catalunya

Ajut per a les persones treballadores autònomes, persones físiques, per la qual es pretén compensar el tancament de la seva activitat derivat de la crisi del COVID-19, per un import mínim de 100 euros i màxim de 2000 euros.

Més info
Sol·licitud per l’ajut al manteniment dels treballadors de les microempreses i dels treballadors autònoms

Ajut per mantenir els treballadors que tenen contractats les microempreses i els treballadors autònoms, bonificant un 50% del seu salari durant 6 mesos, per un màxim de 3 treballadors.

Més info
Sol·licitud subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament

Ajut a totes aquelles empreses petites i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció que, pels efectes de la COVID-19 han sofert una reducció d’ingressos.

Més info
Finançament
Línies ICO per autònoms derivades de la crisi del COVID-19

Línia de finançament ICO per autònoms/es derivada de la crisi del COVID-19, per tal de front a despeses de caràcter ordinari a causa de la reducció d’ingressos econòmics, per un període d’amortització de 5 anys.

Més info
Seguretat Social i tributs
Sol·licitud de fraccionament de les quotes de la Seguretat Social per autònoms/es

Fraccionament de les quotes d’abril, maig i juny de 2020 de la Seguretat Social dels autònoms/es que han vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi del del COVID-19.

Més info
Sol·licitud de moratòria de les quotes de la Seguretat Social per autònoms/es

Moratòria de les quotes de maig, juny i juliol de 2020 de la Seguretat Social dels autònoms/es que han vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi del COVID-19, durant un període de 6 mesos sense interessos.

Més info
Prestacions i subsidis COVID-19
Sol·licitud de prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels/de les treballadors/es autònoms/es

Prestació extraordinària de cessament de l’activitat d’aquells treballadors autònoms afectats per la situació de crisi del COVID-19.

Més info
Prestacions i subsidis (no derivats dels efectes del COVID-19)
Sol·licitud de prestació per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms ("l’atur dels autònoms")

Prestació que poden sol·licitar els treballadors autònoms en cas de cessar la seva activitat temporalment o definitivament (aquesta prestació no és la prestació extraordinària creada per la crisi del COVID-19).

Més info
Comerç
Sol·licitud de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Es preveu una línia de subvencions per a professionals i empreses del comerç, els serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la crisi del COVID-19.

Més info
Sector turístic
Subvenció per a professionals i microempreses del sector turístic

Es preveu una línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic afectades per les conseqüències del COVID-19, per un import de 2500 euros.

Més info
Línies ICO per empreses i autònoms/es del sector turístic derivades de la crisi del COVID-19

Línia de finançament ICO per empreses i autònoms/es que pertanyen al sector turístic, per tal de fer front a la crisi derivada del COVID-19.

Més info
Línies de préstec bonificades per al finançament de projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic (Generalitat)

Línia de finançamentamb bonificació d’interessos per projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic fins un import màxim de 2 MEUR.

Més info
Sol·licitud de les subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Bases reguladores de la concessió de subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, per compensar les pèrdues del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Més info
Sector agrari
Flexibilització de la contractació de treballadors temporals del sector agrari

Es preveuen mesures de flexibilització per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari per assegurar el manteniment de l’activitat agrària, derivades de la crisi del COVID-19.

Més info
Subministraments
Flexibilització dels contractes de llum de persones autònomes i empreses, i suspensió del pagament de les factures

Les persones autònomes i les empreses, afectades per les mesures adoptades per l’estat d’alarma, podran suspendre els contractes de subministrament de llum o, canviar les potències o peatges. També es preveu la suspensió i fraccionament del pagament de les factures.

Més info
Flexibilització dels contractes de gas de les persones autònomes i empreses, i suspensió del pagament de les factures

Les persones autònomes i les empreses, afectades per les mesures adoptades per l’estat d’alarma, podran suspendre els contractes de subministrament de gas o, canviar el seu cabal diari.

Més info
Sol·licitud del bo social d’electricitat per a les llars dels/de les autònoms/es

Mesura extraordinària que permet sol·licitar als autònoms/es el bo social d’electricitat de l’habitatge habitual durant la crisi del COVID-19, per obtenir un descompte directe d’un 25% en la factura de la llum.

Més info
Cultura
Sol·licitud subvenció per compensar reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant la crisi sanitària

Subvenció destinada a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020.

Més info
Tràmits i informació per a les empreses relacionats amb el Covid-19
Activitat econòmica
Sol·licitud de certificat d’activitat empresarial

Aquest tràmit permet obtenir un certificat justificatiu d’activitat per a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, necessari per demanar diversos tipus de gestions i ajuts relacionats amb el Covid-19.

Més info
Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer d’instal·lacions, naus, locals comercials o altres immobles d’ús professional

Moratòria en el pagament del lloguer d’immobles destinats al desenvolupament de l’activitat econòmica de persones autònomes i pimes en situació de vulnerabilitat econòmica causada pel COVID-19.

Més info
Ajuts municipals
Subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica del COVID-19

Subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament d’Amposta, a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del COVID-19.

Més info
Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

Ajut en règim de concurrència competitiva per promocionar i dur a terme les activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats i empreses de lleure educatiu a Amposta, per un import màxim de 4000 euros.

Més info
Ajuts econòmics
Sol·licitud per l’ajut al manteniment dels treballadors de les microempreses i dels treballadors autònoms

Ajut per mantenir els treballadors que tenen contractats les microempreses i els treballadors autònoms, bonificant un 50% del seu salari durant 6 mesos, per un màxim de 3 treballadors.

Més info
Sol·licitud de subvenció a entitats de formació per a l’impuls de la transformació digital de les microempreses i dels treballadors autònoms

Ajut per a l’impuls de projectes de transformació digital per a microempreses i autònoms per un import màxim de 60.000 euros, destinat a entitats inscrites al al Registre de Centres de Formació del Servei Públic d’Ocupació (SOC) de Catalunya.

Més info
Sol·licitud ajut empreses cooperatives de l’economia social per a projectes de transformació digital i nous models de negoci

Ajut per a les empreses cooperatives de l’economia social per a projectes de transformació digital i nous models de negoci i activitats econòmiques, promogut per la Generalitat de Catalunya.

Més info
Sol·licitud subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament

Ajut a totes aquelles empreses petites i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció que, pels efectes de la COVID-19 han sofert una reducció d’ingressos.

Més info
Finançament
Línies ICO per a PIMES derivades de la crisi del COVID-19

Línia de finançament ICO per a PIMES derivada de la crisi del COVID-19, per tal de front a despeses de caràcter ordinari a causa de la reducció d’ingressos econòmics, per un període d’amortització de 5 anys.

Més info
Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per empreses de la Generalitat de Catalunya

Línia de préstecs amb bonificació dels interessos de garantia d’operacions destinades al finançament de projectes d’inversió i circulant per atendre la recuperació de les empreses.

Més info
Seguretat Social i tributs
Sol·licitud d’ajornament de les quotes de la Seguretat Social

Ajornament de les quotes d’abril, maig i juny de 2020 de la Seguretat Social per part de les empreses que han vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi del del COVID-19.

Més info
Sol·licitud de moratòria de les quotes de la Seguretat Social per empreses

Moratòria de les quotes de maig, juny i juliol de 2020 de la Seguretat Social de les empreses que han vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi del COVID-19, durant un període de 6 mesos sense interessos.

Més info
Comerç
Sol·licitud de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Es preveu una línia de subvencions per a professionals i empreses del comerç, els serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la crisi del COVID-19.

Més info
Sector turístic
Subvenció per a professionals i microempreses del sector turístic

Es preveu una línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic afectades per les conseqüències del COVID-19, per un import de 2500 euros.

Més info
Suspensió automàtica del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs de l’EMPRENDETUR pel període d’1 any

Suspensió automàtica del pagament d’interessos i amortitzacions dels beneficiaris dels préstecs concebuts en el programa "EMPRENDETUR".

Més info
Línies ICO per empreses i autònoms/es del sector turístic derivades de la crisi del COVID-19

Línia de finançament ICO per empreses i autònoms/es que pertanyen al sector turístic, per tal de fer front a la crisi derivada del COVID-19.

Més info
Bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social per a empreses del sector turístic

Sol·licitud de bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social per contingències comuns, desocupació, FOGASA i formació professional, d’aquelles empreses del sector turístic que mantinguin els seus treballadors.

Més info
Línies de préstec bonificades per al finançament de projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic (Generalitat)

Línia de finançamentamb bonificació d’interessos per projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic fins un import màxim de 2 MEUR.

Més info
Sol·licitud de les subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Bases reguladores de la concessió de subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, per compensar les pèrdues del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Més info
Sector agrari
Flexibilització de la contractació de treballadors temporals del sector agrari

Es preveuen mesures de flexibilització per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari per assegurar el manteniment de l’activitat agrària, derivades de la crisi del COVID-19.

Més info
Subministraments
Flexibilització dels contractes de llum de persones autònomes i empreses, i suspensió del pagament de les factures

Les persones autònomes i les empreses, afectades per les mesures adoptades per l’estat d’alarma, podran suspendre els contractes de subministrament de llum o, canviar les potències o peatges. També es preveu la suspensió i fraccionament del pagament de les factures.

Més info
Flexibilització dels contractes de gas de les persones autònomes i empreses, i suspensió del pagament de les factures

Les persones autònomes i les empreses, afectades per les mesures adoptades per l’estat d’alarma, podran suspendre els contractes de subministrament de gas o, canviar el seu cabal diari.

Més info
Cultura
Sol·licitud subvenció per compensar reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant la crisi sanitària

Subvenció destinada a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020.

Més info

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies