• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la Renda Activa d’Inserció (RAI) per aquelles persones que no tenen accés a la prestació d’atur o al subsidi de desocupació

COVID-19: Sol·licitud de la Renda Activa d’Inserció (RAI) per aquelles persones que no tenen accés a la prestació d’atur o al subsidi de desocupació


Aquest tràmit és de caràcter estatal, pel que tota la relació serà entre la ciutadania i el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa i té la finalitat de facilitar la relació entre les parts.

En que consisteix la Renta Activa d’Inserció (RAI)?

Es tracta d’un ajut, creat abans de l’estat d’alarma, que permet a les persones majors de 45 anys, emigrants retornats, persones amb discapacitat d’almenys un 33% o víctimes de violència de gènere, beneficiar-se d’aquesta renda, sempre que no tinguin accés a la prestació de l’atur o altres subsidis de desocupació.

Quines persones es poden beneficiar de la RAI?

Es poden beneficiar les següents persones:

 • Persones majors de 45 anys d’edat o emigrants retornats o persones amb discapacitat d’almenys un 33% o víctimes de violència de gènere o domèstica.
 • Ser parat de llarga durada (12 mesos buscant feina activament i sense trobar-la).
 • No poder accedir a la prestació de l’atur o altres subsidis de desocupació.
 • Estar desocupat i inscrit com a demandant de treball en els serveis públics d’ocupació.
 • Ser menor de 65 anys.
 • No tenir ingressos mensuals superiors als 75 del salari mínim interprofessional (950 euros al mes)
 • No haver estat beneficiari d’aquest ajut en el període d’un any, excepte les persones de violència de gènere, de violència domèstica, i persones amb discapacitat.

Quin és l’import de la RAI i per quant de temps?

L’import de la RAI és de 430 euros mensuals durant 11 mesos.

Quines obligacions tinc si accedeixo a aquest ajut?

Les obligacions més rellevants que haurà de complir el beneficiari són:

 • Assumir els compromisos d’activitat i del pla d’inserció laboral.
 • Participar en els programes de treball, accions de reinserció, promoció, formació o reconversió professional.
 • Acceptar la col·locació adequada oferida pels serveis públics d’ocupació.
 • Buscar activament feina, participant en les accions de millora de la ocupabilitat dels serveis públics.

Quins ajuts són compatibles amb aquest ajut?

Aquest ajut és compatible amb els següents ajuts:

 • L’ajuda suplementària de tres mensualitats a la RAI en casos de víctimes de violència de gènere o violència domèstica.
 • Beques i ajuts per assistència a formació per la inserció laboral.
 • Amb el cas que es comenci a treballar com autònom o com a treballador a temps complert, es rebrà l’ajut en un 25% en un període màxim de 180 dies.
 • Amb el cas de començar una feina a temps parcial es deduirà l’import mensual de la RAI d’acord amb el temps treballat.

Quins ajuts són incompatibles?

Els ajuts incompatibles són:

 • L’obtenció de rendes superiors a 430 euros mensuals.
 • Prestacions, subsidis de desocupació i renda agrària.
 • La realització simultània de treball per compte propi o aliè a temps complert.
 • Ajuts socials les víctimes de violència de gènere que no puguin participar en el programa.
 • Pensions de la Seguretat Social.

On he de tramitar aquest ajut i com?

Les sol·licituds s’han de presentar en l’Oficina de Treball del SOC.

En el cas d’Amposta podeu rebre més informació al següent telèfon:

Oficina de Treball del SOC a Amposta - 977 70 62 85 (prestacions)

El seu correu electrònic és: otg_amposta.soc@gencat.catAjuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament