• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la prestació (ajut) extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisis del COVID

COVID-19: Sol·licitud de la prestació (ajut) extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisis del COVID


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre la ciutadania i laGeneralitat de Catalunya.

En que consisteix aquest ajut de caràcter extraordinari?

Aquesta ajut té per objecte l’atorgament d’una prestació econòmica extraordinària i única de 200 euros, per facilitar la compra de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, destinada a treballadors per compte aliè o per compte propi que tinguin càrregues familiars i, que hagin sofert una reducció dràstica i involuntària en els seus ingressos degut a la crisi del COVID-19.

Quines persones poden sol·licitar aquest ajut?

Poden accedir a aquest ajut les següents persones:

 • Treballadors per compte aliè afectats per un ERTO derivat de causes de força major.
 • Treballadors per compte aliè afectats per un ERTO derivat de causes econòmiques, tècniques i de producció.
 • Treballadors per compte aliè, fixos discontinus, afectats per un ERTO.
 • Treballadors temporals acomiadats com a conseqüència de la crisi del COVID-19.
 • Treballadors per compte propi amb suspensió de l’activitat o reducció de les seves activitats econòmiques.

Quins requisits he de complir per poder sol·licitar aquest ajut?

Les persones que pretenguin beneficiar-se d’aquest ajut han de complir algun dels següents requisits:

 • Haver reduït de forma involuntària les rendes del treball un 30% en els mesos de març i abril en comparació a l’any 2019. Les persones amb contractes inferiors a un any, el 30% de reducció es calcularà d’acord amb la mitjana mensual dels mesos anteriors.
 • Haver reduït la facturació en els mesos i abril de 2020 un mínim d’un 30% en comparació a l’any 2019. Les persones donades d’alta fa menys d’un any, el 30% de reducció es calcularà d’acord amb la mitjana mensual dels mesos anteriors.
 • Els ingressos de la persona sol·licitant i de tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020, en mitjana, hauran de ser inferiors a 2098,37 euros bruts mensuals.
 • La persona sol·licitant ha tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

Quin és l’import de l’ajut?

L’ajut és d’un import de 200 euros. La Generalitat de Catalunya ha previst un pressupost de 20 milions d’euros.

És compatible amb altres ajuts i prestacions?

Sí, és compatible amb qualsevol ajut, prestació o subsidi de procedent de qualsevol Administració Pública, sempre que la seva suma no superi els 2098,37 euros.

Serà incompatible sempre que la seva concessió pugui produir la pèrdua d’altres prestacions o subsidis complementaris de la Seguretat Social.

Quant de temps tinc per presentar la sol·licitud?

No existeix termini ja que aquest finalitzarà un cop s’esgoti el pressupost previst, per tant els ajuts es resoldran per ordre d’entrada.

La sol·licitud es pot presentar a partir del dia 30 d’abril de 2020.

Quina documentació he de presentar quan sol·liciti l’ajut?

La persona sol·licitant únicament haurà de declarar responsablement que compleix els requisits que exigeix la convocatòria d’acord amb els models que la Generalitat de Catalunya facilitarà per realitzar el tràmit.

La Generalitat però, pot requerir al beneficiari perquè en un moment posterior aporti la següent documentació:

Treballadors per compte aliè afectats per un ERTO:

 • Document acreditatiu de la suspensió del contracte.
 • justificants dels salaris corresponents al període de març i abril del 2019 i 2020.
 • Acreditació d’ingressos d’altres membres de la unitat familiar.
 • Document en que s’acrediti quina ha estat la finalitat de l’ajut (alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics).

Treballadors temporals que se’ls ha extingit el contracte:

 • Comunicació de l’empresari de l’extinció del contracte.
 • Justificants dels salaris corresponents al període de març i abril del 2019 i 2020.
 • Acreditació d’ingressos d’altres membres de la unitat familiar.
 • Document en que s’acrediti quina ha estat la finalitat de l’ajut (alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics).

Treballadors per compte propi:

 • Document estimació directa d’ingressos i despeses.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes o d’altres documents vàlids.
 • Model 130 de l’IRPF del primer i segon trimestre dels anys 2019 i 2020 (en el cas d’estimació directa).
 • Model 303 de l’IVA del primer trimestre dels anys 2019 i 2020.
 • Model 131 de l’IRPF del primer trimestre de l’any 2019 i 2020 (en cas d’estimació objectiva).
 • Acreditació d’ingressos d’altre membres de la unitat familiar.
 • Document en que s’acrediti quina ha estat la finalitat de l’ajut (alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics).

Com he de presentar aquesta sol·licitud?

La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament en el web de la Generalitat de Catalunya, a través del següent enllaç:

Heu de seguir els diferents passos que s’indiquen al web per la presentació de la sol·licitud.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament