• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud del subsidi extraordinari dels treballadors de la llar

COVID-19: Sol·licitud del subsidi extraordinari dels treballadors de la llar


Aquest tràmit és de caràcter estatal, pel que tota la relació serà entre el personal de la llaramb el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En que consisteix aquest subsidi extraordinari dirigit a personal de la llar?

Es tracta d’un ajut al qual tindran dret aquelles persones treballadores de la llar que estiguin inscrites en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar i, que a conseqüència dels efectes del COVID-19, hagin suspès temporalment o hagin extingit definitivament la seva activitat.

Quins personal de la llar es poden acollir?

Tindran dret a aquesta prestació les persones treballadores que es trobin en alguna de les dues situacions següents:

  1. Treballadors que han deixar de prestar serveis total o parcialment i de manera temporal la seva activitat per reduir els riscos de contagi del COVID-19.
  2. Treballadors que han estat acomiadats del seu lloc de treballo que han desistit voluntàriament, per motius relacionats amb el COVID-19.

Quina documentació he de presentar per sol·licitar aquest subsidi?

En el moment de la sol·licitud no s’ha de presentar cap documentació. S’acredita que els motius són certs a través d’una declaració responsable que haureu d’omplir la persona que us ha contractat i vosaltres com a treballador/a.

Us acompanyem un model de declaració responsable:

Amb el cas que la sol·licitud del subsidi sigui per acomiadament s’haurà de presentar la carta d’acomiadament.

Quina és la quantia que em poden atorgar per aquest subsidi?

La quantia d’aquest subsidi és el resultat el 70% de la base de cotització del mes anterior. El subsidi màxim és de 950 euros mensuals.

El cobrament d’aquest subsidi començarà a comptar a partir de la data de la signatura de la declaració responsable o de la carta d’acomiadament al treballador/a.

On he de presentar la sol·licitud del subsidi?

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament al Servei Públic de Treball Estatal ("SEPE").

Si el treballador/a ha deixat de prestar el seus serveis poden formalitzar igualment amb l’ocupador la declaració responsable o la carta d’acomiadament per tal que tingui efectes en el moment de la presentació de la sol·licitud.

La data de presentació de sol·licituds és a partir del 5 de maig a Procedimientos y servicios - Ciudadanos

Quines compatibilitats i incompatibilitats té aquest subsidi extraordinari?

Aquest subsidi és compatible amb:

  • Percepcions derivades d’activitats per compte propi.
  • Percepcions derivades d’activitats per compte aliè.

Seran compatibles aquestes dues percepcions sempre i quan la suma d’ingressos i la resta d’activitats que es desenvolupin no siguin superiors al salari mínim interprofessional (950 euros al mes).

Aquest subsidi serà incompatible amb:

  • El subsidi per incapacitat temporal.
  • El permís retribuït per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament