• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de les subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

COVID-19: Sol·licitud de les subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Bases reguladores de la concessió de subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, per compensar les pèrdues del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat (PENDENTS DE CONVOCATÒRIA).


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre els autònoms i les empreses amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta línia de subvencions per activitats econòmiques del sector turístic?

Aquesta línia de subvencions té com a finalitat compensar les pèrdues econòmiques i garantir la continuïtat d’aquells autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya que, degut als efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la COVID-19, han sofert una davalla d’ingressos.

Quines són les persones que podran accedir a aquesta subvenció?

Podran accedir-hi les següent persones:

 • Persones professionals que actuen com autònomes.
 • Empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’IAE que desenvolupin activitats en el sector turístic.

Quines són les activitats econòmiques del sector turístic a les quals s’han de dedicar per poder sol·licitar la subvenció?

Concretament, les bases reguladores preveuen que podran accedir a l’ajut, un cop publicada la convocatòria, les següents activitats del sector turístic:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d’interès turístic i que s’englobin persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. S’inclouen en aquesta tipologia:
  • Congressos i turisme de reunions.
  • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
  • Senderisme.
  • Cicloturisme.
  • Enoturisme.
  • Ecoturisme.
  • Activitats aquàtiques i nàutiques.
  • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Quines són les activitats econòmiques del sector turístic que quedaran excloses en la convocatòria?

Quedaran expressament excloses:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i les empreses d’assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets,cavalls...).
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets,cavalls...).
 • Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions i gremis.

Quins requisits han de complir les persones beneficiàries?

Cadascuna de les persones titulars de les activitats que podran accedir a la subvenció, hauran d’estar donades d’alta, inscrites als Registres oficials del seu sector si s’escau i estar donades d’alta a l’IAE.

Les empreses dinamitzadores hauran d’acreditar que la seva activitat promociona el territori a través de la seva escriptura de constitució o els serveis facturats per autònom.

Altrament les persones beneficiàries, hauran de complir la resta de requisits previstos en el punt 3r de les bases, dels quals en destaquem els següents:

 • En el cas d’autònoms, estar donats d’alta en el RETA en el moment de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020).
 • Desenvolupar la seva activitat i la seva seu social a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya (aquesta obligació s’haurà de complir des del moment en que es presenta la sol·licitud fins la resolució d’atorgament).
 • No haver estat sancionades per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.
 • Habilitació per poder exercir l’activitat.
 • No ser considerada empresa en situació de crisi.

Quina serà la quantia de la subvenció un cop es publiqui la convocatòria?

La subvenció serà d’una aportació única per persona beneficiaria de conformitat amb el següents criteris:

 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

Es tindrà en compte la mitjana de treballadors de l’any 2019 pel còmput de l’import de la subvenció. En el cas d’empreses creades l’any 2020 es tindrà en compte la seva mitjana des de la seva creació fins el dia 14 de maig de 2020.

On i com s’ha de fer la sol·licitud per poder ser beneficiari de la subvenció?

La sol·licitud s’haurà de presentar de forma telemàtica a través del "Canal Empresa" de la Generalitat de Catalunya, en el següent enllaç:

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini per presentar les sol·licituds serà a partir de les 9:00 hores del dia 26 de juny de 2020 fins al 27 de juny de 2020 o, fins que s’exhaureixi el pressupost.

Serà compatible amb altres ajuts aquesta subvenció?

Sí, es preveu que aquesta subvenció sigui acumulable amb altres.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament