• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer d’instal·lacions, naus, locals comercials o altres immobles d’ús professional (persones autònomes)

COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer d’instal·lacions, naus, locals comercials o altres immobles d’ús professional (persones autònomes)


Aquest tràmit és de caràcter privat, pel que tota la relació serà entre persones treballadores autònomes amb els propietaris dels immobles.

En que consisteix aquesta moratòria d’arrendament d’immobles destinats a l’activitat econòmica?

Aquesta mesura adoptada per la crisi del COVID-19, permet a les persones autònomes i pimes sol·licitar a la propietat de l’immoble on desenvolupen la seva activitat, una moratòria sobre el pagament del lloguer que s’aplicarà de forma automàtica.

Únicament s’aplicaran de forma automàtica si la propietat és una empresa, entitat pública o gran tenidor. S’entén que és gran tenidor, aquella persona física o jurídica, que té en propietat més de 10 immobles urbans, sense sumar, garatges i trasters o que l’immoble tingui més de 1500 metres quadrats.

Si el propietari de la vostra nau, instal·lació, despatx, local comercial o altre tipus d’immoble és una persona física particular, trobareu informació més a baix.

Com puc saber si el propietari de l’immoble on desenvolupo l’activitat és gran tenidor?

Us proposem tres vies per saber si el vostre propietari és gran tenidor:

 • Identificar la persona que signa el contracte de lloguer per determinar si es tracta d’una persona física o jurídica. Amb el cas que la propietària sigui una persona jurídica, apareixerà en el contracte una persona física que només actua en nom i representació de la propietat.
 • Sol·licitar al Registre de la Propietat, amb el DNI o CIF els immobles en propietat de l’arrendador. Heu de tenir en compte que depenent del número de propietats que pot tenir el vostre propietari no és aconsellable aquesta opció perquè pot tenir un cost elevat.
 • Podeu consultar a l’Ajuntament d’Amposta si el propietari del vostre habitatge es tracta d’un gran tenidor. No es facilitaran dades per part de l’Ajuntament, únicament es donarà una resposta afirmativa o negativa sobre la condició de gran tenidor del vostre propietari (opcional).

Quines persones autònomes i pimes es poden beneficiar d’aquesta moratòria sobre el pagament del lloguer dels immobles on desenvolupen la seva activitat?

Podran ser beneficiaris d’aquesta moratòria, les persones autònomes i pimes que compleixin els següents requisits:

En el cas d’autònoms:

 • L’immoble on desenvolupa l’activitat sigui propietat d’empresa, entitat pública o gran tenidor.
 • Que la persona autònoma, el dia 14 de març de 2020, estés donada d’alta com autònoma.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma o que els ingressos el mes anterior a la sol·licitud siguin d’un 75% menys en relació a la mitjana de facturació del trimestre de l’any anterior.

En els cas de PIMES:

 • Que no superin els límits de: actius de 4 milions d’euros; xifra anual de negocis de 8 milions d’euros; 50 treballadors.
 • Que l’activitat estigui suspesa per l’estat d’alarma o, que els ingressos el mes anterior a la sol·licitud siguin d’un 75% menys en relació a la mitjana de facturació del trimestre de l’any anterior.

Com s’han d’acreditar aquests requisits?

Els requisits anteriors s’hauran d’acreditar de la següent forma:

En el cas de la reducció d’ingressos de l’activitat: S’haurà de presentar a l’arrendador una declaració responsable. Podeu fer ús d’aquest model:

En el cas de la suspensió de l’activitat:

 • S’haurà de presentar a l’arrendador un certificat del cessament de l’activitat emès per Autoritat Pública competent.

Quin és el termini màxim que puc sol·licitar de la moratòria del lloguer?

La moratòria del lloguer s’aplicarà automàticament pel període comprés en l’estat d’alarma i finalitzat el mateix, podrà prorrogar-se per un termini màxim de 4 mesos.

Aquest ajornament de les mensualitats de lloguer no serà penalitzable, ni meritarà cap tipus d’interès.

Com hauré de pagar les mensualitats de lloguer ajornades?

Les mensualitats ajornades s’hauran de fraccionar per quotes en el termini de dos anys o, dintre de la duració que resta del contracte de lloguer.

De quin termini disposo per sol·licitar la moratòria?

El termini s’inicia a partir del 23 d’abril de 2020 i finalitza el 23 de maig de 2020.

A qui he de sol·licitar la moratòria?

Directament a la propietat o la persona que actua com arrendadora en el contracte que tingueu signat.

Us facilitem un model de so·licitud de moratòria de l’arrendament.

I si el propietari on desenvolupo l’activitat no és ni empresa, ni entitat pública, ni tampoc gran tenidor?

Amb aquests casos la moratòria no és ni automàtica ni obligatòria per al propietari.

Haureu d’arribar a un acord amb el propietari per tal d’arribar a una solució per al pagament del lloguer d’aquests mesos, sobre:

 • Ajornament temporal.
 • Rebaixa del lloguer.

Es permet a les parts fer ús de la fiança per pagar total o parcialment alguna de les mensualitats en que s’acord l’ajornament o la rebaixa del lloguer. En tot cas, l’import que s’utilitzi de fiança s’haurà de retornar per part del llogater en el termini d’1 anys des des l’acord o pel temps que resti de contracte.

Disposeu del termini d’un mes per sol·licitar al vostre propietari alguna de les mesures anteriors (del dia 23 d’abril de 2020) al dia 23 de maig de 2020.

Podeu fer ús del model de formulari de sol·licitud de moratòria d’arrendaments:

I de la declaració responsable:Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament