• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) per aquelles persones en situació de vulnerabilitat

COVID-19: Sol·licitud de la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) per aquelles persones en situació de vulnerabilitat


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre la ciutadania amb la Generalitat de Catalunya.

Que és la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC)?

És tracta d’una prestació social per tal d’assegurar uns mínims de vida a persones i famílies que es troben en una difícil situació econòmica, amb la finalitat de millorar les seves condicions socials i cobrir les seves necessitats.

La RGC pot ser una prestació única o com un complement a altres prestacions o subsidis per tal d’arribar a la xifra de 664 euros al mes.

Quines persones poden sol·licitar la Renda Garantida de la Ciutadania?

Les persones que poden sol·licitar aquesta prestació han de complir els requisits que breument s’exposen:

 • Tenir 23 anys o més.
 • Tenir 18 anys si es tenen menors o persones discapacitades al càrrec, ser orfe dels dos progenitors, ser víctima de violència masclista.
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • No disposar d’ingressos per atendre les necessitats bàsiques (664 euros/mensuals) en els dos mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Haver viscut a Catalunya legalment durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • No tenir ingressos, rendes o recursos econòmics superiors a 569,12 euros al mes.
 • No poder accedir a altres prestacions.
 • Excepcionalment, persones amb circumstàncies extraordinàries que es troben en una situació d’especial necessitat i que no compleixen els requisits establerts.

Quines persones poden sol·licitar la prestació complementària de les pensions i els ajuts?

Tenen dret a aquesta prestació complementària els beneficiaris de pensions de jubilació, invalidesa o d’altres pensions que no arribin a ingressar 664 euros al mes.

Podeu veure com sol·licitar aquest complement més a baix.

De quin import és la Renta Garantida de la Ciutadania i per quant de temps?

Els imports de la RGC varien en funció dels membres de la unitat familiar:

 • Una sola persona: 664 euros al mes.
 • Dues persones: 996 euros al mes.
 • Tres persones: 1096 euros al mes.
 • Quatre persones: 1196 euros al mes.
 • Cinc persones o més: 1208 euros al mes.

La durada és indefinida mentre s’acrediti que la situació econòmica continua sent difícil per a la persona o persones de la unitat familiar. Cada dos anys s’ha de renovar aquesta prestació.

Quines persones no tenen dret a accedir aquesta prestació?

No tenen dret a accedir a aquesta prestació les següents persones:

 • Persones que han cessat la seva activitat laboral voluntàriament en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Persones que tinguin dret a prestacions relacionades amb un acomiadament. Únicament tenen dret a aquesta prestació amb caràcter provisional fins que rebin les prestacions relacionades amb l’acomiadament.
 • Persones que han cobrat prestacions indegudes els cinc anys anteriors.
 • Persones amb dret a percebre una pensió d’aliments o compensatòria que no han interposat cap reclamació judicial.

Quines obligacions té la persona beneficiària d’aquesta RGC?

La persona o persones beneficiàries d’aquesta prestació tenen l’obligació de:

 • Comunicar canvis en la situació patrimonial, personal, de família o de residència habitual.
 • Sol·licitar altres prestacions a les quals tinguin dret.
 • No renunciar a altres ajuts o prestacions.
 • Proporcionar dades que acreditin la situació.
 • Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i no rebutjar ofertes de treball adequades.
 • Residir continuadament en un municipi de Catalunya.
 • Reintegrar la prestació indeguda.

Com s’ha de sol·licitar la Renda Garantida de la Ciutadania o o la prestació complementària de pensions i ajuts i, quina documentació he d’aportar?

Aquesta prestació es sol·licita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Heu de sol·licitar cita prèvia al telèfon gratuït (us informaran dels tràmits i també de la documentació a aportar): 900 400 012

A Amposta, podeu sol·licitar-la a l’Oficina de Treball situada al carrer Agustina d’Aragó, 39 (degut a la situació de l’estat d’alarma, no atenent presencialment).

El telèfon de contacte de l’Oficina de Treball d’Amposta per més informació és:977 70 62 85 (prestacions)

I el correu electrònic:otg_amposta.soc@gencat.cat.

Podeu consultar la documentació que haureu de presentar en el següent enllaç:Documentació per la tramitació de la Renda Garantida a la Ciutadania

Qualsevol dubte, qüestió, aclariment, gestió o assessorament l’Ajuntament d’Amposta pot ajudar-vos.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament