• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Pròrroga extraordinària del lloguer de l’habitatge

COVID-19: Pròrroga extraordinària del lloguer de l’habitatge


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre les persones treballadores amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta pròrroga extraordinària del lloguer de l’habitatge?

Aquesta pròrroga extraordinària es tracta d’una mesura adoptada dintre el període de l’estat d’alarma per fer front a la crisi del COVID-19, per la qual totes aquelles persones llogateres d’un habitatge on resideixin, podran sol·licitar a la propietat una pròrroga extraordinària d’un termini màxim de 6 mesos, si el seu contracte finalitza durant l’estat d’alarma o fins a dos mesos després de la pèrdua de la seva vigència, en els quals s’hauran de respectar les mateixes condicions del contracte vigent.

Qui es pot beneficiar d’aquesta garantia?

Es pot beneficiar d’aquesta pròrroga totes aquelles persones que estiguin de lloguer en el seu domicili habitual i que el contracte els finalitzi dintre el període de l’estat d’alarma o dos mesos després de la pèrdua de vigència d’aquesta situació.

Quin és el termini màxim d’aquesta pròrroga?

El termini màxim de pròrroga és de 6 mesos, sens perjudici que les parts acordin una pròrroga de durada diferent (més llarga o més curta).

A partir de quan puc sol·licitar aquesta pròrroga extraordinària?

Les persones llogateres podran sol·licitar aquesta pròrroga a partir del dia 2 d’abril de 2020.

Concretament, es recomana que les persones llogateres que els finalitzi el contracte de lloguer els propers mesos, ho comuniquin a la propietat en el termini d’1 mes abans de la finalització.

Recordem en tot cas varies qüestions respecte els contractes de lloguer signats a partir del dia 6 de març de 2019:

  • Aquests contractes poden tenir una durada de 5 anys o la pactada per les parts (propietari i llogater).
  • Finalitzats els 5 anys de duració, si les parts no diuen res, el contracte es prorroga obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys (si el propietari no vol seguir prorrogant haurà de comunicar-ho al llogater en un mes d’antelació a la finalització de la pròrroga).

Que he de fer per sol·licitar aquesta pròrroga extraordinària?

  • La persona llogatera que pretengui sol·licitar aquesta pròrroga haurà de comunicar-ho a la propietat, sigui per mitjà de correu postal, correu electrònic o d’altres mitjans en els quals pugui justificar la recepció per part de la propietat i la seva lectura.
  • Si ho feu per correu postal, resulta interessant sol·licitar un acús de recepció de la comunicació (carta certificada o burofax)
  • Si ho feu per correu electrònic, resulta necessari sol·licitar l’acús de lectura de l’e-mail enviat.
  • Us adjuntem un model de formulari de sol·licitud de pròrroga (PDF, 31KB).

Que pot fer el propietari amb la sol·licitud de pròrroga extraordinària?

El propietari pot acceptar-la o denegar-la.

La denegació de la pròrroga suposa la finalització del contracte i l’abandonament de l’habitatge de forma voluntària o forçosa.

En el cas de l’abandonament forçós, s’ha de tenir en compte que els procediments de desnonament ("deshaucios") estan suspesos, i per tant, no es podran iniciar ni tramitar durant l’estat d’alarma.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament