Alcaldia

Nom i cognoms: Adam Tomàs i Roiget
Lloc de naixement: Amposta
Data de naixement: 01-02-1972
Càrrec: alcalde
Partit polític: EA-ERC
Membre de Junta de Govern:
Més informació d’Adam Tomàs i Roiget Consulta la seva biografia i currículum aquí

Per l’Amposta que els ampostins i ampostines es mereixen

Transparència, honestedat, rigor i participació. Aquests són els quatre eixos sobre els que s’ha de fonamentar el treball de qualsevol administració pública. També, evidentment, el d’aquest Ajuntament i el seu equip de govern. La ciutadania així ens ho reclama i jo, com a alcalde del municipi, m’hi comprometo. Cal que els veïns del municipi tinguin accés a la informació i que senten com a seu aquest ajuntament. Tot plegat amb la tolerància i el respecte necessaris per garantir una excel·lent convivència.

Amposta, l’Ajuntament i tots els ciutadans tenim al davant molts reptes de futur i també d’altres que no poden esperar. La situació que pateixen massa famílies del municipi derivada de la crisi econòmica és molt dura, i ens obliga a donar el millor de nosaltres. I ho farem. És un dels nostres compromisos, com també ho és el de facilitar al màxim la generació d’oportunitats laborals per a tothom. És, de fet, per això, que jo mateix, des d’alcaldia, assumeixo la direcció de l’àrea de Promoció Econòmica i Empresa.

Altres reptes pels que treballarem, per nombrar-ne només alguns, des del primer dia, poc a poc però sense parar, són la neteja i millora de la via pública, l’excel·lència dels serveis municipals, l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels serveis públics municipals, la dinamització comercial o la consolidació d’Amposta com a una dels principals destinacions turístiques del Delta de l’Ebre. També la transparència de l’Ajuntament i la participació ciutadana en aquelles decisions importants.

I tinc la tranquil·litat que assumeixo tots aquests reptes acompanyat d’un gran equip de govern. Un equip plural i amb diferents sensibilitats, perquè el canvi que reclama la ciutadania així ho requereix. Els deu regidors que m’acompanyen en aquesta responsabilitat formen un equip molt preparat i que donarà el millor de si durant tota la legislatura per convertir a Amposta en la ciutat que els ampostins i ampostines es mereixen.

Biografia i CV

Vaig nàixer a Amposta l’1 de febrer de l’any 1972. Criat al Grau i al barri del Centre, on teníem una botiga de llums, actualment visc a l’Acollidora. Tinc dos filles, Alba i Blanca. Sóc enginyer Industrial i fins a principis de juny he exercit de professor a l’institut Montsià d’Amposta, on tinc la plaça definitiva.

Quant a la formació, vaig ser dels que va estudiar al Cervantes, fins als 12 anys, quan em vaig haver de traslladar al Col·legi Soriano Montagut, on vaig cursar 7è i 8è d’EGB. El batxillerat, a diferència del que era habitual, el vaig haver de fer en la modalitat de nocturn a l’Institut Ramon Berenguer IV. De jove, vaig treballar amb els meus pares, a la botiga de llums o al taller. També vaig treballar de cambrer i fins i tot vaig anar a la verema a França.

L’any 1991 vaig començar els estudis d’Enginyeria Industrial a Terrassa, tot i que vaig instal·lar-me a Barcelona, al barri de Gràcia. Després de llargs períodes fora de casa, me’n vaig adonar que volia tornar al territori. L’any 1998 em vaig incorporar a treballar al departament d’enginyeria de l’empresa MAI (LEAR), una vegada finalitzada la prestació social substitutòria del servei militar al municipi de Masdenverge. I al cap de tres anys, vaig optar per obrir un parèntesi per acabar el projecte de fi de carrera. Després vaig obrir una empresa i, paral·lelament, vaig iniciar una nova etapa professional fent substitucions per al Departament d’Educació. Després de passar per diversos instituts, és a l’Institut Montsià d’Amposta on hi tinc la plaça definitiva i on he treballat fins a principis de juny de 2015.

La meva implicació política es remunta a l’any 1999, quan vaig ser invitat a participar del projecte d’Esquerra anant a la llista de les municipals. No me’n faig militant fins a l’any 2001, arran de la defensa que va encapçalar aquest partit en favor de les Terres de l’Ebre i en contra del transvasament. L’any 2003 vaig entrar a formar part per primer cop com a regidor de l’Ajuntament d’Amposta, però no va ser fins el maig del 2011, agafant el relleu de Marta Cid, quan vaig encapçalar el projecte d’Esquerra d’Amposta a l’Ajuntament, quan la formació va incrementar en dos regidors més la seva presència. En les eleccions del 24 de maig del 2015, els ampostins van dipositar la seva confiança en el projecte d’Esquerra d’Amposta, atorgant-li la majoria absoluta. I el 13 de juny de 2015 em vaig convertir en l’alcalde del municipi.

Adam Tomàs i Roiget

Les funcions de l’alcaldia

 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar a l’ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bàndols.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s’entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim.
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde

Històric d’alcaldes en democràcia

Nom i cognoms

Partit Polític

Anys d’alcaldia

José Gil i Morales

 PSUC

 1979 - 1983

Josep Maria Simó i Huguet

PSC

 1983-1987

 Joan Maria Roig

CiU  

 1987 - 2007

 Manel Ferré 

CiU 

 2007 - 2015

Adam Tomàs

ERC-EA

2015 -

Notícies relacionades

Nova app mòbil de l’Ajuntament d’Amposta

Nova app mòbil de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 16/04/2018

Es poden enviar incidències de la via pública, estar al cas de les afectacions als serveis i al trànsit, enviar dubtes i suggeriments i participar en enquestes, entre d’altres coses ...

En marxa el servei d’assessorament jurídic als afectats per les clàusules sòl

publicat el 20/03/2017

Es donarà tots els dilluns, dimecres i divendres, de 9 del matí a una de la tarda. ...

Els fets delictius a Amposta es redueixen un 9%

Els fets delictius a Amposta es redueixen un 9%

publicat el 13/02/2017

La mitjana de fets delinqüencials és favorable, amb 10 punts menys que a la resta del país. ...

El conseller de Salut, Antoni Comín, posa la primera pedra del futur CAP Amposta

El conseller de Salut, Antoni Comín, posa la primera pedra del futur CAP Amposta

publicat el 02/02/2017

Entrarà en funcionament d’aquí dos d’anys ...

Amposta aprova per unanimitat dues mocions de defensa del territori

publicat el 31/01/2017

Una és d’Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia i l’altra de la Campanya de Sediments per mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre ...

L’Ajuntament invertirà més 1,16 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació

L’Ajuntament invertirà més 1,16 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació

publicat el 31/01/2017

El pressupost d’aquest 2017 per fomentar la creació d’ocupació incrementa en un 20% respecte el destinat al 2016 ...

La Comissió Europea i l´Ajuntament d´Amposta conviden els ciutadans a debatre sobre el futur de la UE

La Comissió Europea i l´Ajuntament d´Amposta conviden els ciutadans a debatre sobre el futur de la UE

publicat el 17/10/2016

El cicle de diàlegs ´Quina Europa vols´? pretén implicar la ciutadania i obrir una reflexió amb alcaldes i representants locals ...

El ple atorga la Medalla d´Honor de la Ciutat a la Lira

El ple atorga la Medalla d´Honor de la Ciutat a la Lira

publicat el 29/07/2016

L´entitat enguany celebra el seu centenari. L´alcalde ja ha avançat que també s´entregarà en caràcter retroactiu al Club Futbol Amposta. ...

L´Ajuntament celebra que el Parlament Europeu reclami la retirada del Pla de Conca

L´Ajuntament celebra que el Parlament Europeu reclami la retirada del Pla de Conca

publicat el 14/07/2016

Adam Tomàs: "Confiem que l´Estat espanyol, que tan institucional és quan parla de les institucions europees, atengui aquesta petició" ...

Alumnes de l´IES Montsià recuperen un antic vehicle de la Policia Local per a l´Associació Engrescats

Alumnes de l´IES Montsià recuperen un antic vehicle de la Policia Local per a l´Associació Engrescats

publicat el 23/06/2016

L´Ajuntament cedeix un Nissan Terrano per a l´entitat que gestiona la gossera ...

Enllestida la primera fase de renovació de l´enllumenat del Poble Nou del Delta

Enllestida la primera fase de renovació de l´enllumenat del Poble Nou del Delta

publicat el 15/06/2016

L´han realitzat vuit joves d´entre 16 i 29 anys del mòdul Electricitat i manteniment adaptat del programa Joves per l´Ocupació ...

Amposta invertirà 3,3 M€ en la renovació de l’enllumenat per generar un estalvi del 70%

Amposta invertirà 3,3 M€ en la renovació de l’enllumenat per generar un estalvi del 70%

publicat el 13/06/2016

La primera actuació, que es farà el 2016, renovarà l’enllumenat del Pla d’Empúries, el Grau i Barri Quintanes i suposarà una inversió de més de 500.000 euros ...

El centre tecnològic d´Amposta s´integra a la xarxa de R+D+i Eurecat

El centre tecnològic d´Amposta s´integra a la xarxa de R+D+i Eurecat

publicat el 18/05/2016

Ubicat al polígon de l´Oriola, el centre tecnològic treballa amb projectes per a multinacionals com Hewlett Packard ...

L´Ajuntament aconsegueix que la Fundació la Pedrera cedisca de forma gratuïta l´antic esplai Sant Jordi per a usos socials

L´Ajuntament aconsegueix que la Fundació la Pedrera cedisca de forma gratuïta l´antic esplai Sant Jordi per a usos socials

publicat el 07/05/2016

Fins ara, s´havien de pagar 6.000 euros anuals i les gestions de l´equip de govern n´han permés la gratuïtat ...

Tomàs: “L’informe dels eurodiputats és un primer pas per aconseguir que la CE pari la tramitació del Pla de Conca”

publicat el 28/04/2016

Els europdiputats van visitar el territori l´endemà de la gran mobilització en contra d´aquest document. ...

L´Ajuntament d´Amposta tanca el pressupost del 2015 amb un romanent de tresoreria de 6 milions d´euros

publicat el 26/04/2016

La ràtio d´endeutament baixa del 65,7% al 53,9% ...

 El nou CAP d´Amposta estarà enllestit al 2018

El nou CAP d´Amposta estarà enllestit al 2018

publicat el 19/04/2016

El CatSalut invertirà 4,2 milions d´euros en la construcció del nou equipament, que començarà durant el tercer trimestre d´enguany ...

El centre de rehabilitació ja té llicència d´activitat

publicat el 15/01/2016

Després de sis anys operant sense els tràmits administratius pertinents, el centre ja té aquest document obligatori per a totes les activitats. ...

L´Associació Engrescats gestionarà la gossera municipal

L´Associació Engrescats gestionarà la gossera municipal

publicat el 07/01/2016

L´Ajuntament farà una aportació anual de 14.000 euros per al manteniment de l´equipament ...

1 2

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies