• Webs Municipals  

Inici Comunicació Notícies Notícies 2017 L’Ajuntament invertirà més 1,16 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació

L’Ajuntament invertirà més 1,16 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació

El pressupost d’aquest 2017 per fomentar la creació d’ocupació incrementa en un 20% respecte el destinat al 2016

publicat el 31/01/2017

L’Ajuntament invertirà més 1,16 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació
L’Ajuntament d’Amposta, a través de la seva àrea de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO), destinarà al llarg d’aquest 2017 més de 1,16 milions d’euros en diferents programes per generar ocupació i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Aquest pressupost representa un 20% més que el que va destinar al llarg d’aquest 2016, "demostrant que és una prioritat invertir en aquest àmbit", en paraules de l’alcalde, Adam Tomàs. "Actualment hi ha 1.500 aturats a Amposta i és impossible que nosaltres, com Ajuntament, absorbim tot aquest volum de gent", assenyala Tomàs, "però tampoc podem fer com si no anés amb nosaltres, hem de fer tot allò possible per ajudar a quanta més gent millor i per col·locar aquesta gent en les empreses privades". "És en aquest sentit que l’Ajuntament, a través de la tasca feta per l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, opta a tots els plans que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)", diu l’alcalde.

En aquest sentit, més de 970.000 euros provenen de set programes diferents impulsats pel SOC, mentre que 192.000 són de recursos propis de l’Ajuntament i es destinaran a crear els plans socials propis. Quant a xifres d’ocupació, l’alcalde ha assenyalat que durant l’any, més de 200 persones acabaran tenint un contracte temporal gràcies a aquests plans. "Molts d’ells acaben sent incorporats al món laboral", ha afegit. I és que, a tall d’exemple, i tal i com a explicat la coordinadora de l’àrea, Isabel Villalbí, dels 20 joves que al 2016 van participar al programa Fem Ocupació per a Joves, 17 continuen treballant a la mateixa empresa, i dels 55 que van participar a Joves per l’Ocupació, 50 van aconseguir un contracte laboral.

Nova imatge de l’àrea
Finalment, per donar una imatge identificativa de l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, del que representa i del conjunt de serveis i programes, s’ha creat un logo i una marca. El disseny d’aquesta nova imatge corporativa de l’Àrea l’ha realitzat Adrià Merín, un dels joves dissenyadors que ha contractat l’Ajuntament d’Amposta a través precisament, del Programa Joves en Pràctiques, un dels nous programes que s’han aprovat aquest any. Merín, a la roda de premsa, ha explciat que aquesta marca, "una figura geomètrica, que gira i es transforma, vol traslladar el dinamisme que genera l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació".

Programa a programa
A. Programes de formació i treball adreçats a joves aturats, inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i al registre de la Garantia Juvenil
JOVES PER L’OCUPACIÓ
Edat: 16 – 25 anys
Estudis: sense ESO i/o ESO acabada, sense més estudis superiors.
Aquest any tornem a tenir places per a 90 joves que es repartiran en les 10 especialitats formatives següents:

Activitats auxiliars en agricultura i serveis per al control de plagues.
Activitats auxiliars en ramaderia.
Activitats auxiliars de magatzem.
Activitats auxiliars de comerç.
Mantenidor/a reparador/a d’edificis.
Operacions auxiliars en industries gràfiques.
Aqüicultura i arts de pesca.
Activitats auxiliars de perruqueria i estètica.
Operacions auxiliars de fabricació mecànica i soldadura.
Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Es faran 300 hores de formació per especialitat i 80 hores de pràctiques en empreses, on també realitzaran part de la formació que serà teòrico/pràctica.
Per assistir i aprofitar de la formació, cada jove podrà percebre 150€/mes, durant els quatre mesos que dura el curs i les pràctiques. També es matricularan a l’IOC (Institut obert de Catalunya) tots aquells joves a qui els hi quedi alguna assignatura de l’ESO, així com a les proves d’accés a cicles per aquells que es vulguin presentar.
Hi haurà un incentiu d’1,50€/dia, per als joves que s’hagin de desplaçar.
En aquest moment s’està fent el procés de selecció dels joves que participaran.

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES
Edat: 18 – 29 anys
Estudis: ESO acabada, Batxillerat o Cicle formatiu de grau mig (CFGM)
Aquest any s’han atorgat 24 places per a joves, a qui es buscaran empreses que hagin d’incorporar gent jove a les seves plantilles.
L’empresa haurà de formar a la persona jove en unes 90 – 150 hores de formació vinculada al lloc de treball que haurà d’ocupar. L’empresa podrà fer la formació i facturar-la. Es podrà fer abans o durant el període de contractació.
Els contractes hauran de ser d’un mínim de sis mesos, i l’empresa rebrà una subvenció del salari mínim interprofessional per cada mes de contracte del jove incorporat.
Aquest programa de FEM OCUPACIÓ PER A JOVES i el de JOVES PER L’OCUPACIÓ, tenen la subvenció a la contractació.
Les tècniques de l’Àrea de PAO ajuden a la gestió de la sol·licitud i justificació de les subvencions davant del SOC.

JOVES EN PRÀCTIQUES
Edat: 18 – 29 anys
Estudis: Cicle formatiu de grau mig (CFGM) i superiors (CFGS), Certificats de professionalitat i estudis superiors de Grau, Diplomatura o Llicenciatures.
Subvenció dels Contractes en pràctiques durant sis mesos per a joves que reuneixen aquets requisits. Les contractacions les poden fer les entitats i administracions públiques i sense ànim de lucre de Catalunya.
Actualment estan treballant 12 joves a l’ajuntament d’Amposta, repartits un per regidoria i dins de les àrees de Secretaria i Intervenció.
També es va coordinar amb la FUSSMON per la sol·licitud i contractació de 10 joves més.

B. Programes de formació i treball adreçats a persones aturades, inscrites al SOC com a Demandants d’ocupació NO ocupats (DONO). Majors de 30 anys
30 PLUS
Aquest programa és nou aquest any. S’ha dissenyat igual que el de FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, però per a persones majors de 30 anys.
No és un requisit tenir més o menys formació per part de la persona que hi participa, però si tenir el perfil del lloc de treball requerit per l’empresa.
Els contractes hauran de ser d’un mínim de sis mesos, i l’empresa rebrà una subvenció del salari mínim interprofessional per cada mes de contracte de la persona incorporada, que podrà arribar a nou mesos.
També inclou formació per part de l’empresa, però podrà ser de 60 a 120 hores.

TREBALL I FORMACIÓ – MAJORS DE 45 ANYS I PERCPETORS DE RMI
Contractació per part de l’Ajuntament, de persones majors de 45 anys i altres perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, durant un període de sis mesos en tasques de suport a diferents àrees o serveis municipals.
Aquest exercici també s’han concedit dos contractes d’un any per a majors de 55 anys.
Els llocs de treball que ocupen les persones contractades són: operaris d’obra pública, jardiners, operaris de neteja viària i d’interiors, xofer, ajudant electricista i conserges. En total hi ha 14 persones contractades.
Dins del període de contractació s’ha d’impartir formació capacitadora per millorar la professionalitat de les persones contractades. Per aquest any s’impartirà un curs de Logística i competències transversals d’informàtica.

C. Programes de formació i orientació per a la recerca de feina
ESPAIS DE RECERCA DE FEINA
Aquest programa és nou d’aquest any. Va dirigit a persones desocupades que necessiten orientació en el seu projecte de recerca de feina.
L’Oficina de Treball enviarà al servei, ubicat a l’aula d’informàtica de la Biblioteca Comarcal, per a que les dues tècniques del servei ofereixen una atenció personalitzada sobre quina és la millor estratègia per a aconseguir una oferta de treball, enviar el currículum a una empresa, ajudar a participar en un procés de selecció, entrevista de treball,...
El total de persones que s’han d’atendre són entre 125 i 150.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ I BORSA DE TREBALL
L’Ajuntament d’Amposta disposa d’una servei de Borsa de Treball i Agència de col·locació adreçat a qualsevol persona que vulgui presentar el seu cv per a participar dels programes ofertats i també per la recerca de feina.

FORMACIÓ D’OFERTA – FOAP
L’Ajuntament d’Amposta com a centre col·laborador del SOC des de 1995, realitza cursos vinculats a Certificats de Professionalitat, per capacitar professionalment a les persones aturades que desitgen millorar la seva ocupabilitat.
Aquest exercici es realitza un curs d’Activitats de Comerç

D. Plans Socials d’Ajut a persones en risc o exclusió social d’Amposta – Plans d’ocupació propis
L’any passat va ser el primer que l’Ajuntament d’Amposta va posar en funcionament els Plans Socials. Es va donar feina entre un i tres mesos, 104 mensualitats en total, a cinquanta persones desocupades que reunien unes circumstàncies i necessitats determinades, prioritàriament:
Usuaris/es dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, beneficiaris del Programa d’Ajuts d’Urgència Social,
Usuaris/es amb situacions socioeconòmiques i familiars, informades pels tècnics/es dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, qui van valorar la prioritat de cada situació, persona i entorn familiar,
I finalment, aturats de llarga durada, o bé que hagin tingut contractacions precàries en temps, durada i qualitat del contracte, que requereixen un contracte puntual per a resoldre algun conflicte personal.

Per aquest nou exercici es continuarà apostant per aquest tipus de plans d’ocupació, els resultats van ser prou satisfactoris tant per l’Ajuntament però sobretot, per les persones beneficiades. Es van realitzar moltes obres de millora i arranjament d’espais públics municipals, equipaments i infraestructures. Com per exemple: Pintar i enjardinar el Cementiri, el Camp de Futbol, la Biblioteca Comarcal, pavelló de Poble Nou, neteja viària i de col·legis, construcció de voreres,...
Encara que hem de valorar més positivament el fet de que a aquestes persones se’ls hi va donar la possibilitat de tenir una feina i uns ingressos que molts, feina temps no disposaven. A més de la millora de la seva situació personal i familiar.
Per aquest nou curs, es milloraran les condicions laborals de les contractacions, passant a un contracte de tres mesos i amb les noves condicions de l’Acord Marc d’aquest any que és per a 1000,00 euros bruts més els costos de seguretat social.

C. Col·laboració i convenis amb altres entitats i administracions públiques en matèria d’orientació ocupacional i formació
A part dels programes i accions pròpies que realitza l’Ajuntament que s’han enumerat anteriorment, treballem en col·laboració i convenis amb altres entitats i administracions públiques en matèria d’orientació ocupacional i formació, ja sigui per aprofitar millor els recursos, complementar els serveis que fem o ampliar el ventall de serveis que altres entitats poden desenvolupar i l’Ajuntament no.
Així, hem establert conveni amb Montsià Actiu, dins del Programa “Treball a les 7 Comarques”, amb IDFO – UGT (Institut Desenvolupament per a la Formació), Fundació Astres i GENTIS.

Per a més informació dels programes dirigir-se a les dependències de la Biblioteca Comarcal, Plaça Castell 13 – 15. El telèfon de contacte de l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació és el 977 70 40 27.
A la web del mateix Ajuntament d’Amposta https://www.amposta.cat/
Al Facebook: Mou-te per l’Ocupació – Amposta https://www.facebook.com/ocupacioamposta/
I als correus electrònics de les tècniques del programa.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament