• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu de Policia: Acta de les proves de selecció

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu de Policia: Acta de les proves de selecció

publicat el 23/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Essent les 9,00 hores es constitueix el Tribunal designat per la valoració de les proves selectives convocades per a cobrir, amb caràcter de funcionari interí, una plaça d’auxiliar administratiu adscrit al departament de Policia local, i constitució de borsa de treball per cobrir noves vacants de places d’aquest tipus.

El Tribunal resta constituït per:

President:

 • Josep Massana Iniesta.

Vocals:

 • Montserrat Albiol Farnós.
 • Maria Cinta Vidal Bayarri.
 • Jaume Rosselló Prats.

Secretari del Tribunal:

 • Ramon Noche Arnau.

L’òrgan de selecció procedeix a cridar els i les aspirants admesos/es, compareixent:

 • 826A
 • 718Z
 • 440T
 • 404B
 • 845J
 • 755E
 • 662M
 • 670D
 • 896S
 • 484H
 • 990N
 • 675Y
 • 092D
 • 244Z
 • 099V
 • 382P
 • 991P
 • 679L
 • 918X

Acte seguit es procedeix a la realització de la primera prova, consistent en respondre 40 preguntes tipus test sobre la part general del programa, un cop efectuat, dona el resultat següent:

 • 826A:  6,65 punts.
 • 718Z:  7,05 punts
 • 440T:  10,00 punts.
 • 404B:  7,35 punts.
 • 845J:  10,90 punts.
 • 755E:  7,35 punts.
 • 662M:  8,25 punts.
 • 670D:  9,25 punts.
 • 896S:  11,05 punts.
 • 484H:  5,30 punts.
 • 990N:  10,00 punts.
 • 675Y:  1,75 punts.
 • 092D:  8,20 punts.
 • 244Z:  8,40 punts.
 • 099V:  3,35 punts.
 • 382P:  7,65 punts.
 • 991P:  2,10 punts.
 • 679L:  7,15 punts.
 • 918X:  11,80 punts.

Tot seguit pels aspirants que han superat els 10,00 punts en la prova anterior es realitza la segona prova, consistent en respondre per escrit un tema dels inclosos en la part específica del temari, que un cop realitzada dona el resultat següent:

 • 440T: 7,00 punts.
 • 845J: 10,00 punts.
 • 896S: 8,00 punts.
 • 990N: 17,00 punts.
 • 918X: 11,00 punts.

A continuació pels aspirants que han superat els 10,00 punts en la prova anterior es realitza la tercera prova, consistent en resoldre un cas pràctic proposat pel Tribunal, amb el resultat següent:

 • 845J: 17,00 punts.
 • 990N: 18,00 punts.
 • 918X: 6,00 punts.

Els aspirants que han superat la prova anterior, han acreditat estar en possessió del nivell de coneixement de català i castellà exigits a la convocatòria, restant per tant exempts de la realització de les proves quarta i cinquena.

Els aspirants que han superat totes les proves realitzen el sisè exercici consistent en un test psicotècnic, amb el resultat següent:

 • 845J: Apte.
 • 990N: Apte

El resultat final de les proves de selecció ha estat el següent:

 • 845J: 37,90 punts.
 • 990N: 45,00 punts.

El Tribunal proposa per al seu nomenament a l’aspirant 990N i per integrar la borsa de treball l’aspirant 845J.

I essent aquest la única escomesa que li ha estat assignada, es dona per acabat l’acte i, de tot allò es formula la present acta del que com a Secretari del Tribunal certifico.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament