Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost del 2023

Resum del pressupost del 2023

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Pressupost 2023: total

Pressupost Ajuntament d’Amposta
Total 2023 Variació 2022/2023
34.262.296,76 euros 16,02%
Endeutament Consolidat
LIQUIDACIÓ 2015 ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ 2022 PREVISIÓ D’AMORTITZACIÓ DE DEUTE DURANT 2023
ESTIMACIÓ 31/12/23
64,44%
48%
Ordinari 1,760M € 39,90%
Extraordinari (Feder enllumenat) 1,250M €
Pressupost consolidat

2022 2023
Ajuntament 29.530.612,61 € 34.262.296,76 €
Amposta Serveis Municipals 1.022.907,55 € 1.434.471,52 €
Hospital Comarcal 21.085.120,73 € 24.192.778,71 €
Fussmont 6.307.746,27 € 6.500.000,00 €
Museu Terres de l’Ebre 347.219,25 € 376.526,82 €
TOTAL 58.293.606,41 € 66.766.073,81 €

Pressupost 2023: previsió d’ingressos

CAP PREVISIÓ D’INGRESSOS EXERCICI 2023
I IMPOSTOS DIRECTES 10.405.084,91
II IMPOSTOS INDIRECTES 296.653,50
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.565.214,48
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.843.002,12
V INGRESOS PATRIMONIALES 361.000
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS 129.929,20
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.247.012,55
VIII ACTIUS FINANCERS 264.400
IX PASSIUS FINANCERS 150.000
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS 34.262.296,76

Pressupost 2023: previsió de despeses

CAP PREVISIÓ DE DESPESES EXERCICI 2023
I DESPESES DE PERSONAL 12.066.031,69
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 9.010.746,42
III DESPESES FINANCERES 242.500
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.397.617,55
V FONS DE CONTINGÈNCIA 0
VI INVERSIONS REALS 6.180.401,10
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 305.000
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000
IX PASSIUS FINANCERS 3.010.000
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES 34.262.296,76

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies