• Webs Municipals  

Resum del pressupost 2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017

Pressupost 2020: total

Pressupost Ajuntament d’Amposta
Total 2020 Variació 2019/2020
28.505.503,92 euros +33,29%
Endeutament
Estimació 31/12/2019 Liquidació 2018
39,18% 40,74 %

Pressupost 2020: previsió d’ingressos

CAP PREVISIÓ D’INGRESSOS EXERCICI 2020
I IMPOSTOS DIRECTES 9.976.469,03
II IMPOSTOS INDIRECTES 116.903,85
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 4.500.691,65
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.644.800,67
V INGRESOS PATRIMONIALES 266.508,84
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS 148.900,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 641.229,88
VIII ACTIUS FINANCERS 210.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 5.000.000,00
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS 28.505.503,92

Pressupost 2020: previsió de despeses

CAP PREVISIÓ DE DESPESES EXERCICI 2020
I DESPESES DE PERSONAL 11.007.607,62
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.104.943,89
III DESPESES FINANCERES 110.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.675.052,75
V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00
VI INVERSIONS REALS 1.070.900,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200.711,42
VIII ACTIUS FINANCERS 5.050.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 1.286.288,25
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES 28.505.503,93

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament