• Webs Municipals  

Resum pressupost 2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017

Pressupost 2017: total

Pressupost Ajuntament d’Amposta
Total 2017 Variació 2016/2017
21.279.420,43 euros -8,62 %

Pressupost 2017: previsió d’ingressos


CAP PREVISIÓ D’INGRESSOS EXERCICI 2017
I IMPOSTOS DIRECTES 10.739.277,08 €
II IMPOSTOS INDIRECTES 55.000,00 €
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 3.533.751,41 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.171.553,94 €
V INGRESOS PATRIMONIALES 226.700,00 €
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS 180.000,00 €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 323.138,00 €
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00€
IX PASSIUS FINANCERS 0,00€
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS 21.279.420,43 €

Pressupost 2017: previsió de despeses


CAP PREVISIÓ DE DESPESES EXERCICI 2017
I DESPESES DE PERSONAL 9.148.782,20 €
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 6.900.550,09 €
III DESPESES FINANCERES 162.000,00 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.743.088,14 €
V FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000,00 €
VI INVERSIONS REALS 655.000,00 €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 130.000,00 €
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 1.340.000,00 €
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES 21.279.420,43 €

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament