• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost del 2021

Resum del pressupost del 2021

publicat el 19/05/2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Pressupost 2021: total

Pressupost Ajuntament d’Amposta
Total 2021 Variació 2020/2021
30.319.900 euros 6,36%
Endeutament consolidat
Liquidació 2015 Liquidació 2019 Estimació 31/12/2020
64,44%
46,42% 50,60%

Pressupost consolidat

2020

2021

Ajuntament

28.505.503,92 €

30.319.900 €

Amposta Serveis Municipals

748.371,74 €

941.160,78 €

Hospital Comarcal

19.703.191,91 €

20.187.741,12 €

Fussmont

5.426.519,87 €

5.636.335,94 €

TOTAL

54.383.587,44 €

57.085.137,84 €

Pressupost 2021: previsió d’ingressos

Capítol Previsió d’ingressos Exercici 2020 Exercici 2021 Variació
I IMPOSTOS DIRECTES 9.976.469,03 € 10.184.641,43 € 2,09%
II IMPOSTOS INDIRECTES 116.903,85 € 126.812,64 € 8,48%
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 4.500.691,65 € 4.247.383,86 € -5,63%
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.644.800,67 € 8.139.964,27 € 6,48%
V INGRESSOS PATRIMONIALS 266.508,84 € 262.228,39 € -1,61%
A) OPERACIONS CORRENTS 22.505.374,04 € 22.961.030,59 € 1,57%
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS 148.900,00 € 50.000,00 € -66,42%
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 641.229,88 € 1.258.095,22 € 95,60%
B) OPERACIONS DE CAPITAL 790.129,88 € 1.308.095,22 € 65,55%
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 23.295.503,92 € 24.269.125,81 €
VIII ACTIUS FINANCERS 210.000,00 € 50.000,00 €
IX PASSIUS FINANCERS 5.000.000,00 € 6.000.000,00 €
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 5.210.000,00 € 6.050.000,00 €
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS (A+B+C) 28.505.503,92 € 30.319.125,81 € 6,36%

Pressupost 2021: previsió de despeses

Capítol Previsió de despeses Exercici 2020 Exercici 2021 Variació
I DESPESES DE PERSONAL 11.007.607,62 € 10.825.363,60 € -1,66%
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.104.943,89 € 7.413.681,18 € 4,35%
III DESPESES FINANCERES 110.000,00 € 90.000,00 € -18,18%
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.675.052,75 € 3.018.723,04 € 12,85%
V FONS DE CONTINGÈNCIA 0 0
A) OPERACIONS CORRENTS 20.897.604,26 € 21.347.767,82 € 2,15%
VI INVERSIONS REALS 1.070.900,00 € 7.640.663,24 € 613,48%
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200.711,42 € 195.194,75 € -2,75%
B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.271.611,42 € 7.835.857,99 €
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 22.169.215,68 € 29.183.625,81 €
VIII ACTIUS FINANCERS 5.050.000,00 € 50.000,00 €
IX PASSIUS FINANCERS 1.286.288,25 € 1.085.500,00 € -15,68%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 6.336.288,25 € 1.135.500,00 €
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES (A+B+C) 28.505.503,93 € 30.319.125,81 € 6,36%

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament