Inici Informació Oficial Normativa Resolucions judicials

Resolucions judicials

Data de la Junta de Govern Descripció de la resolució judicial Document adjunt

23-02-2023

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 44/2023 del procediment abreujat 376/2021 -A interposat per Ajuntament d’Amposta, la Junta de Govern resta assabentada.

442023

20-10-2023

 Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 277/2023 del procediment abreujat 362/2022 -A interposat per Ajuntament d’Amposta, la Junta de Govern resta assabentada.

41492023

19-12-2023

 Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 224/2023 -A interposat per Ajuntament d’Amposta, la Junta de Govern resta assabentada.

2772023

Data de la Junta de Govern Descripció de la resolució judicial Document adjunt

12/12/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 274/2022 del procediment abreujat 259/2019 -A interposat per Ajuntament d’Amposta, la Junta de Govern resta assabentada.

2742022

07/12/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 273/2022 del procediment abreujat 352/2022 -C interposat per Banco Santander S.A., la Junta de Govern resta assabentada.

2732022

28/11/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 263/2022 del procediment abreujat 162/2021 -F interposat per ISS FACILITY SERVICES S.A., la Junta de Govern resta assabentada.

2632022

17/10/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona, comunica sentència núm. 249/2022 del procediment abreujat 72/2022 -A interposat per Institut Català del Sol., la Junta de Govern resta assabentada.

2492022

27/06/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 140/2022 del procediment abreujat 272/2021 -A interposat per A. O. F., la Junta de Govern resta assabentada.

1402022

21/04/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 95/2022 del procediment abreujat 247/2021 -D interposat per M. R. C., la Junta de Govern resta assabentada.

952022

07/04/2022

Jutjat Social 1 de Tortosa, comunica sentència núm. 109/2022 del procediment abreujat 597/2021-MA interposat per I. P. V. , la Junta de Govern resta assabentada.

1902021

31/01/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, comunica sentència núm. 24/2022 del procediment abreujat 292/20020-A interposat per P.G.A., la Junta de Govern Local resta assabentada


24/01/2022

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona, comunica sentència núm.14/2022 procediment abreujat 282/2020-A interposat per R.F.G.. La Junta de Govern Local resta assabentada.


Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona, comunica sentència núm. 11/2022 procediment ordinari 334/2018-A interposat per E.R.A. La Junta de Govern Local resta assabentada.


Jutjat de lo Penal nº 1 de Tortosa, comunica sentència núm. 263/21 procediment judici oral núm. 96/2021. La Junta de Govern Local resta assabentada.


20/01/2022

Jutjat Social 1 de Tortosa, comunica sentència núm. 6444/2021 del procediment abreujat 133/2021 -A interposat per A. C. P., la Junta de Govern resta assabentada.Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència del procediment abreujat 117/2021-D interposat per A. O. F., la Junta de Govern resta assabentada.

3452022
3622021

Data de la Junta de Govern Descripció de la resolució judicial

22/11/2021

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 51/2019 procediment ordinari 128/2016-A. La Junta de Govern Local resta assabentada.

15/11/2021

Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, comunica sentència 329/2021 desestimar recurs presentat per TPartner Network Services, procediment abreujat 393/2020-C. La Junta de Govern Local resta assabentada.

18/10/2021

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, presenta demanda d’A.O.F. i comunica data celebració vista procediment abreujat 272/2021-C. La Junta de Govern Local resta assabentada.

11/10/2021

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, presenta diligència d’ordenació per declarar ferma la Sentència 293/20** del procediment ordinari 371/202*-*. La Junta de Govern Local resta assabentada.

04/10/2021

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, presenta ofici reclamació expedient administratiu i requeriment d’emplanament de possibles interessats procediment abreujat 272/2021-C. La Junta de Govern Local resta assabentada.

02/08/2021

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, comunica sentència núm. 293/2021 desestimar procediment ordinari 371/2020 de J.P.M. La Junta de Govern Local resta assabentada.

26/07/2021

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala de lo Contenciós Administratiu secció segona, comunica sentència núm. 3365/2021 desestimar recurs apelació contra sentència núm. 86/2020. La Junta de Govern Local resta assabentada.

19/07/2021

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, comunica desestiment procediment ordinari 90/2018 de CDS. La Junta de Govern Local resta assabentada.

12/07/2021

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, comunica diligència de taxació de costes de l’execució de Títols Judicials 25/2014-D.

14/06/2021

 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, sol·licita expedient administratiu i requeriment d’emplaçament possibles interessats procediment ordinari 222/2021-F interposat per Coenia SA. La Junta de Govern Local resta assabentada.

 

26/04/2021

 

Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, notifica sentencia núm. 144/2021 procediment abreujat 23/2020-C interposat per A.G.B. La Junta de Govern Local resta assabentada.

 

12/04/2021

 

Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, notifica sentencia núm. 111/2021 procediment ordinari 228/2020 interposat per C.J.L.. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia a l’oficina de gestió tributària.

Jutjat del Social núm. 1 de Tortosa, notifica cèdula de citació acomiadament 133/2021-S d’A.C.P. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia al departament de recursos humans.

 

15/02/2021

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona presenta ofici reclamació expedient administratiu procediment abreujat 393/2020-C en relació a la resolució 5/10/2020 relatiu a l’exp.2020/008/SU en el contracte del sector públic, per al subministrament de llicències i maquinari per a l’actualització del servidor de telefonia IP. La Junta de Govern Local resta assabentada.

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona comunica recurs contenciós-administratiu interposat per TPartner Network Services contra la resolució 5/10/2020 relatiu a l’exp.2020/008/SU en el contracte del sector públic, per al subministrament de llicències i maquinari per a l’actualització del servidor de telefonia IP. La Junta de Govern Local resta assabentada.

Jutjat del Social núm. 1 de Tortosa presenta diligència d’ordenació procediment ordinari 478/2018-V. La Junta de Govern Local resta assabentada.

08/02/2021

Jutjat d’Instrucció 3 d’Amposta comunica sentència núm. 13/2021 procediment diligències urgents judici ràpid 5/2021. La Junta de Govern Local resta assabentada.

01/02/2021

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona comunica sentència núm. 25/2021 procediment abreujat 90/2019-D recurs C.L.C. La Junta de Govern Local resta assabentada.

18/01/2021

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona comunica auto núm. 238/2020 procediment ordinari 247/2020 recurs contenciós administratiu contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 20/03/2020, per la que es desestima el recurs d’alçada interposat contra la resolució de la direcció de l’Incasòl de data 9/07/2019 per la que s’aprova i requereix el pagament de la quota d’urbanització de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 1 del Cementiri: Eixample de l’Av.Aragonesa del terme municipal d’Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada.

Data de la Junta de Govern Descripció de la resolució judicial
10/08/2020

Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, notifca sentència núm. 1087 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del recurs contenciós administratiu núm. 205/2012 d’Apartaments Delta SL. La Junta de Govern Local resta assabentada.

13/07/2020

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunica sentència 2891/2020 referent al recurs d’apel·lació interposat per la representació d’Evagio SL, la Junta de Govern Local resta assabentada.

09/03/2020

Jutjat Penal núm. 1 de Tortosa, comunica sentència núm. **/** procediment juí oral *1*/**. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana passi còpia a intervenció.

02/03/2020

Jutjat d’instrucció núm. 3 d’Amposta, comunica sentència núm. **/20** procediment judici sobre delictes lleus núm. */20**. La Junta de Govern Local resta assabentada.

24/02/2020

 

Jutjat Social núm. 1 de Tortosa, presenta cèdula de citació conflicte colectiu 451/2019-B dia 16 d’abril de 2020 a les 11’30 hores al Jutjat Social de Tortosa. La Junta de Govern Local resta assabentada.

 Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies