• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: acta i resultats definitius

Oferta de treball: Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: acta i resultats definitius

publicat el 20/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses:

ACTA DE LES PROVES DE SELECCIÓ DE DOS TÈCNICS MITJANS (GRUP A-2) PROSPECTOR/A I ASSESSOR/A D’EMPRESES PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TEMPORAL "ESTRATÈGIA OCUPACIÓ" I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Amposta, 19 de gener de 2018.

Essent les 9,00 hores es constitueix el tribunal designat per la valoració de les proves selectives convocades per a cobrir, mitjançant concurs - oposició lliure, amb caràcter de personal laboral temporal, dos llocs de treball de tècnic/a mig, prospector/a i assessor/a d’empreses per la realització del programa temporal "Estratègia ocupació" i constitució d’una borsa de treball.

El tribunal de selecció resta constituït per:

President:

 • Josep Massana Iniesta.

Vocals:

 • Maite Subirats Argentó.
 • Jaume Rosselló Prats.
 • Ramon Noche Arnau, qui realitza les funcions de secretari del tribunal.

A continuació es procedeix a cridar a les aspirants admeses, compareixent les següents:

 • 732E.
 • 080F.
 • 510W.

Acte seguit es procedeix a la realització de la primera de les proves consistent en resoldre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, efectuada la qual, dona el resultat següent:

 • 732E 12,50 punts.
 • 080F 20,00 punts.
 • 510W 19,50 punts.

Les aspirants que han superat els 8 punts en la prova anterior, passen a realitzar el segon dels exercicis de la fase d’oposició, consistent en desenvolupar dos supòsits de caràcter pràctic plantejats pel tribunal en relació amb les comeses del lloc de treball. Un cop efectuada a questa prova el seu resultat és el següent:

 • 732E no apta.
 • 080F 39,80 punts.
 • 510W 38,50 punts.

A continuació les aspirants que han superat la prova anterior, procedeixen a realitzar la entrevista prevista com tercer exercici de la fase d’oposició, la qual es valora en:

 • 080F 5,00 punts.
 • 510W 5,00 punts.

Totes les aspirants que han superat els exercicis anteriors estan exemptes de realitzar els exercicis acreditatius del coneixement de les llengües catalana i castellana.

D’acord amb les puntuacions obtingudes en els exercicis de l’oposició el resultat final d’aquesta fase és:

 • 080F 6,68 punts.
 • 510W 6,49 punts.

Els resultats de la fase d’oposició es fan públics a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

En data 31 de gener de 2018 el tribunal es constitueix de nou als efectes de procedir a la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs, amb el resultat següent:

Aspirant Formació  Treball Total
080F 0.60 1.45 2.25
510W 0.60 1.39 1.52

La puntuació final de les aspirants ha estat:

 • 080F 8,93punts.
 • 510W 8,01 punts.

A la vista de l’anterior el tribunal acorda formular la proposta de contractació per cobrir les places objecte del present procediment a les aspirants: 080F
i 510W.


I essent aquest la única escomesa que li ha estat assignada, es dona per acabat
l’acte i, de tot allò es formula la present acta que signen tots els assistents.
El Secretari del tribunal

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament