Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agents ambientals per a la platja de l’Eucaliptus

Oferta de treball: Agents ambientals per a la platja de l’Eucaliptus

publicat el 12/05/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/05/2021

Descripció del lloc de treball:

Agents ambientals per a la Platja de l’Eucaliptus

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Llocs de treball oferts:

4

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/05/2021 al 27/05/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 31/05/2021.
 • Període d’al·legacions: 01/06/2021-03/06/2021.
 • Inici de les proves: 12/06/2021.

Funcions del lloc de treball:

 • La vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits, les activitats relatives a l’ús social, recreatiu i didàctic en aquests espais, la prevenció de danys al paisatge i el patrimoni cultural existent al medi natural.
 • Funcions d’informació i assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient, i les funcions d’assessorament en l’ús social, amb l’objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.
 • Garantir la correcta aplicació de les ordenances municipals en matèria mediambiental, control del compliment normatiu de les ordenances fiscals en matèria de medi ambient i urbanisme. Educació i sensibilització de l’ús de les platges. Vetllar pel medi natural.
 • Controlar que els vehicles a motor circulen i estacionen únicament en els espais degudament habilitats per aquesta finalitat.
 • Comptabilitzar en la mesura del possible, els vehicles que accedeixen a la platja per tal d’obtenir dades reals de l’ocupació de l’espai.
 • Regular l’accés de vehicles a motor, tenint compte en tot moment, no superar la capacitat de càrrega de l’espai, podent arribar a restringir l’accés de vehicles en cas necessari.
 • Informar i ordenar a les persones usuàries de la ubicació de les zones corresponents segons les seves activitats: zona de pesca, zona de gossos, etc i evitar que aquestes es desenvolupin fora de les zones delimitades en el pla d’usos.
 • Informar de l’hora de tancament a les persones usuàries i vetllar per a que no hi quedi cap vehicle pernoctant a partir de l’hora indicada.
 • Detectar incompliments de les ordenances i comportaments irrespectuosos amb el medi natural i els elements d’ordenació de l’ús públic, com pot ser l’existència de gossos o animals de companyia a la platja o dins les zones naturals, l’abocament de deixalles, l’hostigament a fauna silvestre, la vandalització de cartellera o elements d’ús públic o d’altres. Informar als usuaris d’aquests comportaments i, si un cas, avisar als agents de l’autoritat.
 • Detectar punts bruts o abocaments de deixalles i avisar als serveis de neteja.
 • Alertar en situacions de necessitat de servei de salvament i intervenció en cas d’emergència. Seguretat i Vigilància (també d’acord amb la Policia Local), funcions de seguretat, prevenció, informació i actuació en cas d’infraccions de les OM. Supervisió i comunicació d’infraccions de les instal·lacions atorgades mitjançant el Pla d’Usos de temporada.

Requisits imprescindibles:

 • Certificat d’escolaritat o equivalent.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.6.
   • Declaració responsable degudament emplenada (INS105, PDF).
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Currículum Vitae.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres: segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Temporal estiu

Durada del contracte:

Temporal estiu

Jornada:

Partida o continuada, de dilluns a diumenge. Segons necessitat del servei. Jornada irregular de fins 12hores/dia.

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Platja de l’Eucaliptus

Data prevista d’incorporació:

2 llocs de treball el 20 de juny i 2 llocs de treball el 1 de juliol

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Prova tipus test, de coneixements segons Annex I Bases.
 • Fase 2. Prova oral d’anglès.
 • Fase 3. Valoració de mèrits.
 • Fase 4. Entrevista.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 4 llocs de treball com Agents Ambientals com a personal laboral temporal d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar document (PDF)

Ordenança d’ús de les platges d’Amposta.


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 28/5/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

9992S

8314Y

0357Y

Exclosos/es

DNI

Motiu

7752A

Manca titulació, declaració responsable, certificat dades penals

0637Y

Manca titulació, declaració responsable, certificat dades penals

4477D

Manca DNI, titulació, declaració responsable, certificat dades penals

Període d’al·legacions: del 01/06/2021 al 03/06/2021

Actualitzat el 4/6/2021

Llistat Definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

9992S

8314Y

0357Y

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

7752A

A – B – C

0637Y

A – B – C

4477D

A – B – C –D

Exclosos/es

    A: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

    B: Exclòs/a per no aportar la declaració responsable

    C: Exclòs/a per no aportar el certificat de dades penals

    D: Exclòs/a per no aportar el DNI

Convocatòria a les proves

Dia: 12/06/2021
Hora: 09:00h
Lloc: Ajuntament d’Amposta, situat a la Plaça de l’Ajuntament 3-4.

Tribunal qualificador:

Presidència:

 • Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Coordinador/a d’AMSERMU

Vocal:

 • Manoli Plazas Gonzalez
 • Suplent: Encarregat/da d’AMSERMU

Vocal:

 • Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Tècnic/a de l’ajuntament d’Amposta


Actualitzat el 14/6/2021

Resultats definitius procés selecció

Els resultats de les següents proves del present procés selectiu son:

DNI

Prova tipus test

Prova oral anglès

Entrevista

Mèrits

TOTAL

8314Y

17

8

8.5

1

34,5

9992S

16

6

7.5

0

29,5

0357Y

18

4

-

-

No apte

Els aspirants proposats per a ocupar dos llocs d’agents Ambientals per a la platja de l’Eucaliptus son els DNI 8314Y i 9992S.

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies