Informació sobre l’activitat de Serveis Socials a Amposta l’any 2020

publicat el 16/04/2021

Al llarg del 2020 la Covid-19 no ha permés donar continuitat al treball que es va iniciar des del Consell Municipal de Serveis Socials i la situació sanitaria actual encara no aconsella preveure espais de trobada presencials, més enllà de reunions amb nombre limitat de participants o reunions virtuals. És per aquest motiu que des de l’Ajuntament es va traslladar a tots els membres del Consell un document amb el resum de tot allò succeït l’any 2020 en l’àmbit social a Amposta i que es recull aquí.


Benvolgudes i Benvolguts,

El passat mes de setembre del 2019 vam cel·lebrar la primera reunió del nou Plenari del Consell municipal de serveis socials d’Amposta del qual sou membre.

Aquest és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en el municipi. En la darrera reunió on veu participar es van consensuar les següents línies generals de treball :

 • Emetre informes anuals sobre la situació de les necessitats socials a la ciutat.
 • Crear taules de treball per debatre temes concrets i fer-ne seguiment.
 • Emetre i formular propostes i suggeriments relacionats amb l’àmbit social.

Malauradament al llarg del 2020 la Covid-19 no ens ha permés donar continuitat al treball que es va iniciar des de el CMSS i la situació sanitaria actual encara no aconsella preveure espais de trobada presencials, més enllà de reunions amb nombre limitat de participants o reunions virtuals.

És per aquest motiu que us adjuntem a aquest escrit un document on es resumeix el succeit l’any 2020 en l’àmbit social a Amposta i que, en altres circunstàncies, haguessim compartit més ampliament al Plenari del CMSS de manera presencial.

A més, per tal d’adaptar temporalment la dinàmica del CMSS a la situació actual i poder donar-li continuitat, us animem a que fins que poguem retomar les trobades presencials del Plenari, ens traslladeu qualsevol suggerimet o proposta directament, ja sigui per correu electrònic a la següent adreça: alcaldia@amposta.cat o si ho preferiu concretant una reunió presencial.

En aquest últim cas, hem reservat un primer torn de reunions per el proper dijous, 18 de març, de 17:30 h. a 19:30 h. Podeu concertar assistència i hora trucant al següent telèfon: 628 649 535.

DOCUMENT CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 

 1. CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19

La pandèmia ens ha portat en conseqüència una repercussió de tipus social sobre moltes famílies. Ha posat en evidencia la sol.litud i la dependència de moltes persones i ha augmentat la vulnerabilitat social i la pobresa.

 1. Increment d’expedients

Durant aquest període l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta ha vist incrementat en un 35% el nombre d’expedients amb necessitats socials, dels quals un 60% són de pobresa, un 23% de dependència, discapacitat i malalties mentals, un 6% d’infància en risc i un 11% d’altres tipologies (violència masclista, pèrdua d’habitatge, drogodependències,…)

 1. Dependència

Durant el 2020 s’han atès 105 persones amb el servei d’ajuda a domicili amb diferent intensitat i aquest servei s’ha vist incrementat per la pandèmia ja que s’ha atès a persones que el seu cuidador o cuidadora era positiu de covid, o persones que s’han hagut de quedar a casa davant del tancament temporal del centre de dia.

També s’ha incrementat el servei d’àpats a domicili fins a arribar a atendre a 26 persones amb un o dos àpats al dia segons la situació de cada persones.

Pel que fa al transport adaptat per a anar al centre de dia o a APASA, s’ha atès a 93 persones. En aquest cas el transport s’ha vist afectat per la COVID a la baixa, ja que quan han tancat els centres no ha calgut oferir el servei.

 1. Pobresa

L’increment de la pobresa ha estat un de les grans conseqüències de la pandèmia. En aquest sentit des dels serveis socials bàsics s’ha estat molt proactiu per ajudar a les persones a demanar la renda garantida de ciutadania o l’ingés mínim vital per tal de poder garantir uns ingressos a aquelles persones que complien les condicions i que cobrien les necessitats bàsiques. Això ens ha permés donar de baixa a famílies per al servei d’ajut alimentari i no exercir tanta pressió sobre les entitats, atès que hem hagut de donar d’alta a noves famílies que tenien més necessitat. Tot i així durant els mesos de l’estiu es va arribar a pics històrics en quant al nombre de famílies ateses per l’ajut alimentari a Siloé, Càritas i Creu Roja.

Hem complementat el treball de les entitats amb el ticket fresc, atenent a 224 nuclis familiars i una despesa de quasi 20.000 € i amb ajuts d’urgència social per fer front a la pobresa energética (132 ajuts), al lloguer de l’habitatge (95 ajuts) i altres (38 ajuts), amb una despesa de 62.000 €.

 1. Nova manera de treballar

Com a servei esencial els serveis socials bàsics han estat oberts durant tot el temps de la pandèmia, però hem disminuït l’atenció presencial a favor de l’atenció telefònica, la visita a domicili i la tramesa de documentació a través de mitjans electrònics. A arrel d’aquesta manera de treballar hem disminuït el temps d’espera en l’atenció baixant l’agenda de dues a una setmana.

 

 1. INFÀNCIA. ACTIVITATS D’ESTIU

Un dels col.lectius que més va viure les conseqüències de la pandèmia a arrel del tancament dels centres escolars va ser la infància i especialmente la infància en risc. Això va fer que des del servei de la Bruíxola s’intensifiqués l’acompanyament a les famílies i els seus menors per tal d’augmentar la protecció d’aquestes persones davant l’absència d’una institució tan protectora com és l’escola. Es va intensificar el treball d’acompanyament dins de les pròpies llars.

Una de les accions que també va ser molt significativa va ser la possibilitat d’enviar a aquests menors a activitats d’estiu pròpies o a les organitzades per entitats o empreses de la ciutat que s’hi van abocar per a fer-ho possible. Concretament van ser 148 infants i adolescents els que van asistir a activitats d’estiu organitzades per 13 entitats i recursos municipals entitats.

També es va tenir especial cura en l’alimentació infantil durant aquest període, garantint l’alimentació dels infants durant l’estiu amb un reforç del que es donava per part de les entitats i tenint en compte que durant el període escolar aquests infants gaudien de la beca menjador.

 

 1. GRUPS DE TREBALL DEL CONSELL MUNICIPAL

Tal com vam parlar a l’última reunió del Consell Municipal de Serveis Socials es formarien grups de treball en funció de les demandes de les institucions que conformen aquest òrgan de participació. Finalment hem iniciat el treball en dos grups, que la pandèmia també ha condicionat la dinàmica.

 1. Grup de treball de pobresa

Aquest grup de treball s’ha reunit un cop. Està format per membres de Càritas, Siloé, Creu Roja i Serveis Socials de l’Ajuntament. El treball es va iniciar en compartir informació sobre quins són els recursos que tenim les quatre organitzacions amb la voluntat de millorar la nostra coordinació i ser més eficients. S’està molt a l’inici d’aquest anàlisi i en funció de cadascuna de les organitzacions es continuarà treballant.

 1. Taula socioeducativa

Es va convocar a tots els recursos tècnics de la ciutat que treballen en infància i adolescència. Van participar més de 70 persones de recursos com els centres educatius, salut, salut mental, entitats del tercer sector, tècnics i tècniques de diferents àrees de l’ajuntament, recursos d’infància en risc,…

Vinculats a la taula socioeducativa s’estan redactant d’una forma participativa els plans d’infància i adolescencia i s’està treballant en l’àmbit de la prevenció de drogodependències i de l’absentisme escolar.

 

 1. RELACIÓ AMB LES ENTITATS

Durant aquest any 2020 i atesa la pandèmia les relacions amb les entitats han sofert una aturada, de tal manera que no s’ha pogut anar més enllà de la relació purament econòmica, ja sigui a través de convenis o de subvencions. Així doncs s’han signat 8 convenis i s’han presentat 10 entitats a la convocatòria anual de subvencions. L’import total atorgat aquesta any ha estat de 119.000 €.

 

 1. HABITATGE PÚBLIC

Durant aquest any s’han signat nous convenis amb altres organitzacions per tal d’augmentar el parc d’habitatge públic que té Amposta. Concretament sumem durant el 2020 als 48 pisos socials i 85 pisos asequibles dels que ja disposavem, 21 pisos socials nous, i queda a punt de tancar, vinculat a l’aprovació de pressupostos del 2021, la incorporació d’11 pisos més. És important senyalar que tots aquests són habitatges vuits que ja teníem a la nostra ciutat i que es destinen a persones que viuen a Amposta i que no tenen vivenda pròpia en general, llevat de quatre que estan destinats a cobrir en un temps limitat urgències que poden sorgir en un moment (desnonaments, un incendi, problemes d’estructura que posen en perill la vida de les persones que hi viuen,…)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies