• Webs Municipals  

Inici Participació Canals de participació

Canals de participació

Tu fas Amposta! Pressupostos participatius

Assemblees Informatives

Assemblea Informativa 03/11/2017


L’estat del clavegueram i la xarxa d’aigües pluvials, la supressió de barreres arquitectòniques, la pobresa energètica o la neteja de solars. Aquests són alguns dels temes sobre els quals van preguntar els veïns d’Amposta en la tercera Assemblea informativa. Una acte que busca garantir la transparència de la gestió municipal. L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, va liderar el debat i va desglossar les principals accions de govern com la rehabilitació del mercat i del sindicat, l’enderroc de sis cases al nucli antic i la recuperació de la façana fluvial. També va abordar les modificacions en les taxes municipals. L’acte, que està previst celebrar-lo cada sis mesos, va reunir un centenar de veïns a l’auditori de la Fira.

Enllaç al vídeo de l’assemblea: https://www.youtube.com/watch?v=ZNyKQVE9OTY
Enllaç a la notícia de Canal Terres de l’Ebre: https://www.youtube.com/watch?v=hAuDZx2F7hw&t=0s&list=PLhK94nuAhDVEm-JQHutUm9IymMyG2AIFR&index=49
Enllaç a la notícia de Canal 21: https://www.youtube.com/watch?v=jFHds3gagx8&t=0s&list=PLhK94nuAhDVEm-JQHutUm9IymMyG2AIFR&index=48

Assemblea Informativa 05/05/2017


Enllaç a l’acta: https://www.amposta.cat/documents/acta-III-assemblea-informativa-maig-2017.pdf
Enllaç al vídeo: http://canal21ebre.com/noticia/3a_Assemblea_informativa_a_Amposta/8971
Enllaç a l’àudio: https://www.amposta.cat/radio/pagina.asp?id=1968&i=ca
Enllaç a la notícia: https://www.amposta.cat/pagina/ca/lajuntament-damposta-organitza-seva-3a-assemblea-informativa

Assemblea Informativa 01/07/2016


La primera assemblea informativa va ser el 8 de gener de 2016 i va comptar amb l’assistència d’unes 600 persones, la meitat de les quals van respondre l’enquesta en la qual també van valorar el funcionament de l’assemblea. Un 74% dels enquestats va valorar positivament el fet que s’organitzés, tot destacant que havien sigut informats adequadament però amb un contingut massa tècnic pel que fa les dades econòmiques que es van presentar i amb mala visibilitat de la presentació power point que es va fer servir. La propera assemblea informativa, organitzada per la regidoria de Joventut i Participació Ciutadana, està prevista per a l’1 de juliol de 2016.
Enllaç a l’àudio:https://www.amposta.cat/radio/pagina.asp?id=1374&i=ca
 Document: acta-II-assemblea-informativa.pdf

Assemblea informativa 08/01/2016


Enllaç al vídeo: https://youtu.be/uns2iU-ONcc

Enllaç a l’àudio: http://www.ivoox.com/assamblea-municipal-d-amposta-gener-2016-audios-mp3_rf_10028035_1.html

Enllaç a notícia: https://www.amposta.cat/pagina/ca/latur-i-falta-neteja-els-problemes-mes-greus-que-te-amposta

Document: acta-assemblea-informativa-160108.pdf

Assemblea informativa 04/05/2018


Assemblea informativa de l’equip de govern d’Esquerra d’Amposta per explicar els projectes amb què s’està treballant des de l’Ajuntament. També hi ha torn obert de preguntes per part de la ciutadania per a resoldre qualsevol tipus de dubte o demanda. Enllaç al vídeo

Consell Municipals de Serveis Socials

L’any 2014, el ple de l’Ajuntament d’Amposta va crear el Consell Municipal de Serveis Socials, un òrgan col·legiat de participació comunitària per a’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en el municipi d’acord amb els articles 54.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials; així com l’article 35 del Reglament de Participació Ciutadana i de conformitat amb l’article 62 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Objectius del consell:
 1. Crear un espai de participació comunitària per l’assessorament i la consulta en matèria de serveis socials en el municipi
 2. Crear un espai ampli i estable de reflexió, deliberació i consens sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials. Ha de ser prioritari tractar de les situacions de necessitat social.
 3. Fomentar l’associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i representació del teixit associatiu que treballa en l’àmbit dels serveis socials i dels ciutadans i ciutadanes que treballen en aquest àmbit.
 4. Assessorar i donar elements per a la validació dels programes de les Administracions públiques a la ciutat en l’àmbit de serveis socials.
 5. Promoure la complementarietat i la sinèrgia entre les administracions públiques, les entitats privades, de caràcter social i mercantil, que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de serveis socials per tal que es donin respostes efectives a les necessitats i demandes dels ciutadans i ciutadanes.

Membres del consell:
 1. President/a: correspondrà a l’alcalde /alcaldessa, el/la qual podrà delegar en un/a regidor/a del govern municipal
 2. Vicepresident/a: correspondrà a un/a regidor/a del govern municipal designat per l’alcalde/alcaldessa
 3. Vocalies en representació de l’ajuntament:
  • El/La regidor/a de l’àrea de serveis socials.
  • Un/a representant de cada grup municipal
  • El/La coordinador/a de l’àrea de Serveis Socials
  • El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania
  • 1 Representant del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
  • 1 representant de l’àmbit del voluntariat
  • 1 representant de l’àmbit de les persones amb dependència i/o discapacitats
  • 1 representant de l’àmbit d’atenció a la gent gran
  • 1 representant de l’àmbit de les drogodependències i la salut mental
  • 1 representant de l’àmbit de la infància i adolescència
  • 1 representant de l’àmbit de les dones
  • 1 representant de la totalitat d’associacions de veïns i veïnes o de la federació de veïns i veïnes de la ciutat
  • 1 representant per cadascun dels sindicats majoritaris de la ciutat
  • 2 vocals en representació de professionals de l’àmbit de serveis socials de la ciutat, pertanyents a entitats, institucions i empreses de l’àmbit que prestin els seus serveis a la ciutat.
 4. Secretari/a de l’ajuntament

Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials
Acta 18/10/2018

Taula de Treball del Comerç Local

Des de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i per tal d’incentivar i potenciar el comerç de proximitat, s’ha posat en marxa un Pla de dinamització del comerç d’Amposta, durant l’any 2017. La regidoria de Comerç i Mercat de l’Ajuntament d’Amposta té com a principals objectius promoure una oferta comercial i gastronòmica de qualitat com a actiu de valor de la nostra ciutat. Per tal de fer front a la forta competència cal treballar tots junts, per això, l’Ajuntament d’Amposta vol dotar d’eines i competències a les associacions comercials i gremis de la ciutat per tal que esdevinguin actors principals en el desenvolupament dels establiment comercials. És amb aquesta voluntat que es crea una Taula de treball pel comerç local, on participaran associacions de comerç com FECOAM, l’Associació de venedors del Mercat Municipal i l’Associació de restauradors, així com altres persones de la ciutat vinculades al teixit comercial. La taula ha de ser un espai obert de debat i reflexió per avaluar els potencials del nostre comerç i dissenyar accions i promocions adequades a les necessitats que se’n detectin. La Taula de treball pel comerç local es reuneix un cop al mes.

Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta

Es crea la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta com a òrgan d’assessorament, informe i consulta en relació a la determinació de les denominacions de carrers, places, equipaments municipals i altres espais públics del municipi d’Amposta. El seu reglament es va aprovar definitivament en sessió ordinària del ple el 27 de febrer de 2017.
REGLAMENT DEFINITIU I CORREGIT_NOMENCLATOR AMPOSTA.pdf

Pla Local de Polítiques de Dones i el Pla Local de Polítiques LGTBI

L’Ajuntament d’Amposta ha impulsat, els darrers mesos, un procés participatiu per dissenyar del Pla Local de Polítiques de Dones d’Amposta i el Pla Local de Polítques LGTBI on hi han participat 284 persones que viuen i/o treballen i/o estudien a Amposta; de diferents edats, gèneres i condicions socials; en representació de sí mateixes, d’entitats de dones i d’entitats LGTBI; com a recursos tècnics municipals i dels centres educatius, en nom dels diferents grups polítics municipals.
Documents relacionats:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament