Inici Participació Canals de participació Consell Municipal de Serveis Socials

Consell Municipal de Serveis Socials

Descripció i funcions

L’any 2014, el ple de l’Ajuntament d’Amposta va crear el Consell Municipal de Serveis Socials, un òrgan col·legiat de participació comunitària per a’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en el municipi d’acord amb els articles 54.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials; així com l’article 35 del Reglament de Participació Ciutadana i de conformitat amb l’article 62 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Objectius del consell:

 1. Crear un espai de participació comunitària per l’assessorament i la consulta en matèria de serveis socials en el municipi
 2. Crear un espai ampli i estable de reflexió, deliberació i consens sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials. Ha de ser prioritari tractar de les situacions de necessitat social.
 3. Fomentar l’associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i representació del teixit associatiu que treballa en l’àmbit dels serveis socials i dels ciutadans i ciutadanes que treballen en aquest àmbit.
 4. Assessorar i donar elements per a la validació dels programes de les Administracions públiques a la ciutat en l’àmbit de serveis socials.
 5. Promoure la complementarietat i la sinèrgia entre les administracions públiques, les entitats privades, de caràcter social i mercantil, que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de serveis socials per tal que es donin respostes efectives a les necessitats i demandes dels ciutadans i ciutadanes.


Membres del consell:

 1. President/a: correspondrà a l’alcalde /alcaldessa, el/la qual podrà delegar en un/a regidor/a del govern municipal
 2. Vicepresident/a: correspondrà a un/a regidor/a del govern municipal designat per l’alcalde/alcaldessa
 3. Vocalies en representació de l’ajuntament:
  • El/La regidor/a de l’àrea de serveis socials.
  • Un/a representant de cada grup municipal
  • El/La coordinador/a de l’àrea de Serveis Socials
  • El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania
  • 1 Representant del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
  • 1 representant de l’àmbit del voluntariat
  • 1 representant de l’àmbit de les persones amb dependència i/o discapacitats
  • 1 representant de l’àmbit d’atenció a la gent gran
  • 1 representant de l’àmbit de les drogodependències i la salut mental
  • 1 representant de l’àmbit de la infància i adolescència
  • 1 representant de l’àmbit de les dones
  • 1 representant de la totalitat d’associacions de veïns i veïnes o de la federació de veïns i veïnes de la ciutat
  • 1 representant per cadascun dels sindicats majoritaris de la ciutat
  • 2 vocals en representació de professionals de l’àmbit de serveis socials de la ciutat, pertanyents a entitats, institucions i empreses de l’àmbit que prestin els seus serveis a la ciutat.
 4. Secretari/a de l’ajuntament

Reglament


Descarregar PDF
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies