• Webs Municipals  

Les diversitats

Diversitat funcional en persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament

Què entenem per diversitat funcional?

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o per trastorn mental. Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem de l’entorn per a poder desenvolupar-nos; alhora, al llarg de la vida anem modificant la nostra forma de funcionar. Quan aquestes diferències funcionals -respecte l’estàndar estadístic i/o normatiu- interactuen amb un medi social no accessible (que crea barreres a la participació en igualtat de condicions)l que fa que la persona pateixi discriminació i/o manca d’igualtat d’oportunitats diem que la persona és una persona amb diversitat funcional. Entenem la diversitat s’ha d’entendre com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom, desenvolupant bens, serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l’exercici dels drets individuals en condicions d’igualtat, seguretat i confort.

Per què?

  1. Treballem a un districte molt divers. Entenem que treballar la discapacitat permet treballar des de la perspectiva dels drets humans, del dret a la diferencia, de les múltiples diferencies que ens travessen, alhora que des de la dignitat humana essencial que ens uneix a partir del reconeixement del valor intrínsec de cada persona en si mateixa, i no en funció de les metes que pugi aconseguir.
  2. Fer reflexionar als i a les joves sobre la fragilitat humana (tots tenim alguna diversitat funcional) i alhora de les capacitats diverses de cada persona. El projecte els hi transmet missatges de superació, constància, valentia i paciència; també la idea de que a vegades no s’han de busca excuses, així com també que a vegades s’ha de buscar ajuda i que no passa res, que demanar ajuda és positiu, com també és positiu ajudar.
  3. Entenem que el que proposem és una formació humana central per als i les nostres adolescents/es; per aquest motiu en lloc de fer la proposta un sol cop, programem les activitats cada any. I durant tot l’any l’anem treballant en cada una de les entitats i serveis.
  4. Treballem des d’un a mirada amplia, proposant temàtiques transversals que ens afecten a tots i totes, que ens permeten avançar (als i les adolescents/es i joves del districte, a les persones amb diversitat funcional, als professionals, als veïns i veïnes), de manera que aprenem, cadascú des de les seves capacitats i limitacions.


Diversitat de gènere

...

Diversitat cultural

La Cultura és el conjunt de valors, creences, conviccions, coneixements, manifestacions artístiques, tradicions, formes de vida i pautes de convivència a través dels quals una persona o un col·lectiu expressen la seva humanitat, interpreten la seva existència i es desenvolupen en la societat. Les persones que comparteixen les referències d’una identitat cultural comuna configuren una comunitat cultural. D’altra banda la cultura s’ha d’entendre com un procés d’aprenentatge i creixement a través del qual tota persona adquireix els hàbits i capacitats que la defineixen com a membre d’una societat. Aquests hàbits i capacitats prenen diferents formes a través del temps i l’espai, fruit dels contactes amb altres cultures i a la pròpia innovació i creativitat de cada comunitat, donant lloc a una pluralitat d’identitats. Aquesta riquesa és el que coneixem com a diversitat cultural.

Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural:


Descarregar document (PDF)

Diversitat d’opinió

...

Diversitat d’orientació sexual

...

Diversitat de religió

...

Diversitat d’edat

...

Diversitat funcional física i sensorial

...

Diversitat fruit de la salut psíquica

...

Diversitat fruit de les alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques

...

Diversitat individual

...Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament