• Webs Municipals  

Inici La Ciutat Atenció a les persones Serveis específics d’atenció infanto-juvenil: Centres oberts per a infants i adolescents

Serveis específics d’atenció infanto-juvenil: Centres oberts per a infants i adolescents

Els centres oberts per a infants i adolescents són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives dels/ de les menors atesos.

Centre Obert Infantil "El Castell"

El Centre Obert Infantil "El Castell" és un servei d’intervenció socioeducativa adreçat, prioritàriament, als infants amb dificultats socials i familiars del municipi amb edats compreses entre 6 i 12 anys.

Ubicació del centre

El centre obert "El Castell" es troba ubicat al barri de La Vila, al C/ Valladolid, 4 baixos.
Telèfon: 977 703 668

Objectiu general

Proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Objectius específics:

Els objectius específics es classifiquen a través del seguit d’àrees de treball de les quals es classifiquen amb:

Pel que fa a la intervenció amb els infants:

 • Fomentar el desenvolupament personal dels infants i la seva integració i socialització.
 • Ajudar a potenciar la integració de l’infant a activitats lúdiques i esportives del seu entorn.
 • Ajudar a l’infant a entendre les causes que provoquen els comportaments observats per ajudar a l’estructuració de la seva pròpia personalitat, és a dir, construir a partir del conflicte.

Pel que fa a la intervenció amb les famílies:

 • Acompanyar i conscienciar les famílies perquè assumeixen les seves responsabilitats socialitzadores i educatives.
 • Donar suport a les famílies en la resolució de les dificultats, en la mesura que puguin ser expressades i que es doni un compromís per a la seva resolució.
 • Implicar a les famílies en el seu entorn immediat.

Activitats i metodologia educativa

Les activitats que realitzem s’emmarquen dins d’uns programes socioeducatius, dels qual en surten diferents projectes:

Educació en el lleure: per afavorir l’educació integral dels infants els proporcionarem un ampli ventall d’activitats lúdiques i esportives en el si de l’equipament.

Educació per la salut: impulsem activitats i projectes per potenciar els hàbits d’higiene i salut i treballem per a què la família disposi dels recursos necessaris per a cobrir les necessitats bàsiques de salut i higiene dels seus fills/es.

Suport Escolar: una línia de treball important és la de reforçar el procés d’aprenentatge escolar, afavorint la integració a l’escola ordinària, prevenint l’absentisme i el fracàs escolar.

Foment de les competències socials: amb l’objectiu de millorar les relacions interpersonals, fer prevenció de conflictes socials i afavorir processos de resiliència.

Suport a les famílies: és imprescindible aconseguir que la família sigui part activa en el procés de canvi i millora. Per això, es treballa per tal de potenciar el compromís d’aquestes amb la millora dels seus fills/es.

Educar en el temps lliure vol dir intervenir com educador en aquest espai de temps, el tercer espai en la vida de l’infant, però amb la voluntat que els aprenentatges, les adquisicions, transcendeixen els altres espais de la seva vida.

Educar en el temps lliure és intervenir de forma global en el procés de formació integral de la personalitat dels infants durant aquest espai de temps: sent al costat dels infants, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa.

Funcionament general

El centre obre de cara als nostres usuaris de dilluns a divendres de les 17:00h. a les 19:30h.

L’horari d’atenció als pares de la directora del centre és:
Dimarts, dijous i divendres de 11:00h. a 13:00h. i totes les tardes de 15:00h. a 17:00h.

Centre Obert Juvenil Din-@miks

El Centre Obert és un servei d’intervenció socioeducativa adreçat, prioritàriament, als joves i adolescents amb dificultats socials, familiars i/o d’aprenentatge del municipi amb edats compreses entre 12 i 16 anys.

Ubicació del centre

El centre obert Din-@miks es troba ubicat al barri de La Vila, concretament al C/ Salamanca 18 baixos.

Objectiu general

L’objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Objectius específics

Els objectius específics es classifiquen a través del seguit d’àrees de treball de les quals es classifiquen amb:

Pel que fa a la intervenció amb els joves:

 • Fomentar el desenvolupament personal dels joves i la seva integració i socialització.
 • Ajudar a potenciar la integració dels joves a activitats lúdiques i esportives del seu entorn.
 • Ajudar als joves a entendre les causes que provoquen els comportaments observats per ajudar a l’estructuració de la seva pròpia personalitat, és a dir, construir a partir del conflicte.

Pel que fa a la intervenció amb les famílies:

 • Acompanyar i conscienciar les famílies perquè assumeixen les seves responsabilitats socialitzadores i educatives.
 • Donar suport a les famílies en la resolució de les dificultats, en la mesura que puguin ser expressades i que es doni un compromís per a la seva resolució.
 • Implicar a les famílies en el seu entorn immediat.

Activitats i metodologia educativa

Les activitats que realitzem s’emmarquen dins d’uns programes socioeducatius, dels qual en surten diferents projectes:

Educació en el lleure: per afavorir l’educació integral dels joves els proporcionarem un ampli ventall d’activitats lúdiques i esportives en el si de l’equipament.

Activitats: Futbolí, ping-pong, jocs de taula...

Suport Escolar: una línia de treball important és la de reforçar el procés d’aprenentatge escolar, afavorint la integració a l’escola ordinària, prevenint l’absentisme i el fracàs escolar.

Activitats: Reforç Escolar, informàtica

Foment de les competències socials: amb l’objectiu de millorar les relacions interpersonals, fer prevenció de conflictes socials i afavorir processos de resiliència.

Activitats: Taller música, Taller de teatre i cinema ( maquillatge, escenògrafa, vestuari, guió...)

Suport a les famílies: és imprescindible aconseguir que la família sigui part activa en el procés de canvi i millora. Per això, es treballa per tal de potenciar el compromís d’aquestes amb la millora dels seus fills/es.

Educar en el temps lliure és intervenir de forma global en el procés de formació integral de la personalitat dels joves durant aquest espai de temps: sent al costat dels joves, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa.

A partir d’aquest marc educatiu, les estratègies que desenvolupem per tal d’assolir els objectius són:

El treball en grup: tot el procés educatiu dels joves s’orienta inicialment cap a la seva socialització i el grup exerceix una funció decisiva en aquest procés, ser acceptat o rebutjat pel grup afecta clarament el seu auto-concepte i la seva autoestima. El grup és un espai natural de desenvolupament psicosocial, per això esdevé un dels eixos bàsics de la nostra acció educativa.

Activitat: Equip futbol

Vida quotidiana i activitats: les activitats que es realitzen es planifiquen en funció dels objectius generals. L’equip de treball té la responsabilitat de generar les condicions idònies per al treball en un clima que transmeti valors. El nostre dia a dia, tindrà present els horaris, el funcionament de les activitats, la distribució de les responsabilitats entre el grup a fi que assumeixin responsabilitats i millorin la seva autonomia, la relació educativa, que s’estableix amb els educadors , l’ambient general i les normes de convivència.

Activitat: Taller Cuina

Seguiment individualitzat: entenem com atenció i seguiment individualitzat la concreció d’objectius adequats a les necessitats educatives dels joves. A través d’aquest procés analitzem la situació i circumstàncies de cada jove. I plantegem uns objectius, vinculats a un programa d’activitats. Tot el procés està avaluat de forma sistemàtica, això ens permet anar modificant el pla de treball i adequar-nos al procés socioeducatiu del joves. Aquesta informació queda reflectida en el projecte educatiu individualitzat (PEI).

Instruments d’avaluació

Per dur a terme l’avaluació continuada, es realitza diàriament una fitxa de planificació de l’activitat i els objectius educatius específics (Veure annex). També diàriament es porta a terme un control d’assistència.

Les programacions d’objectius i mitjans educatius es formulen trimestralment, tenint com a referent les valoracions diàries i trimestrals anteriors. A principi de curs, l’equip planifica la programació anual i estableix els procediments i la periodicitat de les coordinacions amb els diversos agents socials i educatius que atenen els joves derivats.

Funcionament general

El centre obre de cara als nostres usuaris de dilluns a divendres de 16:30h. a 20:00h.

L’horari d’atenció als pares es:
Director del Centre: de Dilluns a Divendres de 18:30h. a 20:00h.
Integrador: Dimarts de 9h. a 10h. i de 18:00h. a 19:00h. i dijous de 18:00h. a 19:00h.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament