• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Com et pot ajudar ?

És un servei als ciutadans i ciutadanes amb la missió de vetllar pels seus drets davant de l’actuació de l’administració municipal o dels organismes que depenen de l’Ajuntament.

Si la queixa correspon a àmbits de l’administració de la Generalitat o de l’Estat espanyol, encara que no sigui competència directa del Defensor, també et pot ajudar establint les vies de contacte adients mitjançant el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo.

Quan intervé ?

El/la Defensor/a del Ciutadà actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa.
També pot actuar d’ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin, i en general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba amb algun d’aquests exemples:

 • Errors o arbitrarietats en les resolucions.
 • Retards indeguts o injustificats.
 • Inexecució de les pròpies resolucions.
 • Tracte indegut als ciutadans.
 • Negativa a facilitar la informació als ciutadans que hi tenen dret.
 • I, en general, qualsevol d’aquelles actuacions que impedeixen o dificulten l’exercici legítim de drets.

On es presenten ?

Directament a l’Oficina del Defensor/a de la Ciutadania: edifici de l’Ajuntament d’Amposta, a la Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Com actua ?

L’expedient de la queixa és aquell conjunt d’actuacions que es fan a partir de la seva presentació i que pot acabar amb una recomanació recordatori i suggeriment a la persona o servei causant de la queixa o a la mateixa Alcaldia. El/la Defensor/a no és cap jutge i per tant no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les resolucions del Defensor poden ser objecte de recurs.

El/la Defensor/a també pot actuar d’ofici, és a dir, sense necessitat que s’hagi presentat cap queixa, quan li sembla que cal emprendre alguna investigació.

Quan no pot intervenir ?

El/la Defensor/a de la Ciutadania no pot admetre:

 • Les queixes anònimes.
 • Les que denotin mala fe.
 • Les mancades de fonament.
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
 • Les queixes sobre qüestions privades.
 • Les queixes o reclamacions l’objecte dels quals estigui pendent de resolució judicial.
 • Les de les persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l’Administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit d’aquestes relacions.
  Qui pot presentar una queixa ? Tothom, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions del Defensor/a són gratuïtes i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador.

Com es presenten ?

Les queixes s’han de formular per escrit o verbalment a l’oficina del Defensor/a.

Amadea Ferreres, Defensora de la Ciutadania d’Amposta
Defensora:
Amadea Ferreres López
Adreça:
Pl. de l’Ajuntament, 3-4
43870 Amposta
Telèfons:
977 70 61 53 / 607 97 44 04
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de les 9:00 a les 12:00 h.
Correu:
defensora@amposta.cat


Notícies relacionades

Amadea Ferreres serà la nova Defensora de la Ciutadania d’Amposta

Amadea Ferreres serà la nova Defensora de la Ciutadania d’Amposta

publicat el 27/11/2017

La capital del Montsià recupera aquesta figura després de tres anys

El ple de l’Ajuntament d’Amposta acorda un termini per presentar currículums de candidats a defensor de la ciutadania

publicat el 27/10/2014

El ple de l’Ajuntament d’Amposta ha aprovat en la sessió d’aquest dilluns dia 27 d’octubre obrir el procediment de presentació de candidats a defensor de la ciutadania.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament