Inici L’Ajuntament Defensora de la Ciutadania Acord del Ple amb el nomenament

Acord del Ple amb el nomenament

Acord del Ple amb el nomenament de la Defensora de la Ciutadania

Atenent que segons el que disposen els articles 9 a 15 del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 28 de juliol de 2003, l’Alcaldia ha de proposar el nomenament de la persona que exercirà el càrrec de Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta.

Per la Secretària general s’ha emès informe jurídic número 33/2017 que s’adjunta a la proposta.

Una vegada efectuades les consultes amb la resta de grups polítics de l’Ajuntament sobre els candidats/es presentats/des en convocatòria pública, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 11 membres dle grup d’ERC – AM, dels 6 membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC, i per tant amb el quòrum de la majoria de les tres cinquenes parts dels membres de la Corporació, acorda:

PRIMER. Designar com a Defensora de la Ciutadania d’Amposta la Sra., Amadea Ferreres López.

SEGON. La designació tindrà una durada de 5 anys comptats a partir del dia 1 de gener de 2018.

TERCER. El càrrec s’exercirà sota les següents condicions:

  • Dedicació: parcial de 18,75 hores a la setmana, en la que es fixarà un horari d’atenció al públic mínim de 10 hores a la setmana.
  • Retribució: 11.089,34 € anuals.

Intervencions dels membres:

La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat a favor en considerar adequada a la persona proposada, tot i allò considera una manca de delicadesa haver-li comunicat la proposta després de fer-se una roda de premsa i que aquesta hagi estat feta abans de l’adopció de l’acord pel Ple.

El regidor Sr. German Ciscar diu que PxC s’ha abstingut en la votació en considerar innecessària la figura com s’ha demostrat en haver estat durant 3 anys el càrrec vacant. No té res contra la persona proposada a qui li desitja el millor.

El regidor Sr. Francesc Miró diu que el grup del PSC s’ha abstingut; però, que desitja a la designada els majors encerts i que sigui escoltada.

La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU hauria agraït que la roda de premsa s’hagués fet després del Ple; creuen que la designació s’ha fet tard i acaba desitjant molt encert a la designada, qui estava en la relació proposada pel seu grup, està segura que farà la seva tasca amb total independència, mentre que els regidors i regidores no tindrien la seva imparcialitat.

El Sr. Alcalde agraeix la bona voluntat del grup de CiU i de la regidora Sra. Pertegaz, destacant l’important suport de la designada. Comparteix la visió de que l’administració funciona; però, creuen necessària la figura per la seva imparcialitat. Acaba dient que la persona designada compleix amb les condicions de ser una persona que coneix la casa i que és coneguda al poble.

Amposta, 27 de novembre de 2017
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies