• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia de la sessió extraordinària de l’11 de juliol de 2019

Ordre del dia de la sessió extraordinària de l’11 de juliol de 2019

publicat el 09/07/2019

Us convoco a la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 11 de juliol de 2019, en primera convocatòria i, a la mateixa hora del dia 15 de juliol de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. L’extraordinarietat de la sessió és deguda a la necessitat d’aprovar el cartipàs municipal. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del ple celebrada el 15 de juny de 2019.-

2.- Aprovació de la proposta de fixació de data per la realització de les sessions ordinàries del Ple.-

3.- Proposta de constitució i composició de les Comissions informatives municipals de caràcter permanent.-

4.- Designació de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats en els que ha d’estar representada.-

5.- Fixació del règim de dedicació i indemnitzacions dels càrrecs electes de la Corporació.-

6.- Fixació de les dotacions econòmiques als grups polítics municipals.-

7.- Creació de la Junta de Portaveus com a òrgan complementari i designació dels seus membres.-

8.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament dels  Presidents de Comissions informatives municipals de caràcter permanent.-

9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde, de delegació de facultats a favor de Tinents d’Alcalde i de la resta de regidors/es.-

10.- Donar compte del Decret de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, delegació de funcions a favor de la JGL i del règim de sessions ordinàries.-

11.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació de funcions específiques d’alcaldia a favor de Susanna Sancho i Maigí.-

12.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació de funcions específiques d’alcaldia a favor de Marc Fornós i Monllau.-

13.- Donar compte del Decret d’Alcaldia pel que es determina la Presidència de l’Associació de l’Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebre.-

14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia pel que es determina la Presidència de la Societat Mercantil Amposta Serveis Municipals.-

15.- Donar compte del Decret d’Alcaldia pel que es determina la Presidència de la Societat Mercantil Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.-

16.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de nomenament de personal eventual.-

17.- Donar compte de la creació dels Grups polítics municipals i designació dels seus portaveus.-

18.- Aprovació provisional de la modificació puntual número 53 del POUM: " Canvi de qualificació urbanística de l’antic edifici social del Poble Nou del delta ".-

19.- Aprovació del programa d’actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2019.-

 

Amposta, 8 de juliol de 2019

L’ALCALDE,

 

 

 

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament