• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple ordinari del 25 de febrer de 2019

Ordre del dia del ple ordinari del 25 de febrer de 2019

publicat el 22/02/2019

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 25 de febrer de 2019 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 27 de febrer de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senoors membres. La sessió ordinària que es convoca t el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019.

2.- Donar compte de l’informe de la Defensora de la Ciutadania – 2018.

3.- Donar compte dels Decret de l’Alcaldia números 4201 a 4328 de 2018 i 1 a 582 de 2019.

4.- Donar compte de les contractacions de personal.

5.- Designació de regidora en òrgan col·legiat.

6.- Aprovació definitiva del Reglament regulador del fons social d’habitatges de lloguer.

7.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament del Consell municipal de serveis socials.

8.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat d’Amposta.

9.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de prestacions d’urgència social de l’Ajuntament d’Amposta.

10.- Aprovació inicial del Pla de polítiques de dones d’Amposta 2019-2022.

11.- Aprovació inicial del Pla de polítiques LGTBI d’Amposta 2019-2022.

12.- Aprovació inicial de la 13a. fase d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i modificació de la RLT i de la plantilla municipal.

13.- Aprovació de la modificació de les taules retributives del personal municipal.

14.- Aprovació inicial expedient número 8 modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

15. Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes i activitats per part de les Associacions de mares i pares d’alumnes.

16. Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per als centres escolars.

17.- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.

18.- Donar compte de la informació trimestral enviada al MINHAP relativa al 4 trimestre de 2018.

19.- Donar compte del informe de morositat i del PMP relatiu al 4trimestre de 2018.

20.- Donar compte de l’informe del Síndic de Greuges: "La sindicatura municipal com a Ombudsman independent: la situació a Catalunoa".

21.- Moció grup municipal de PXC per reclamar que els treballadors/es de l’Hospital i la residència cobren els IPC que els hi pertoca per conveni, així com la resta de drets.

22.- Moció grup municipal de CiU: estudi adjudicacions a fundacions vinculades a Plataforma educativa.

23.- Moció grup municipal del PSC-CP en motiu del dia 8 de març, Dia internacional de la dona.

24.- Moció grup municipal de CIU: Campanoa Feminist Europe (FEM_EU2091).

25.- Precs i Preguntes.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament