• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple extraordinari urgent del 27 de desembre

Ordre del dia del ple extraordinari urgent del 27 de desembre

publicat el 21/12/2018

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la sessió extraordinària urgent que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 27 de desembre de 2018 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de gener de 2018 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. El motiu del caràcter extraordinari de la propera sessió plenària, està motivat en que el dia que li correspondria celebrar-la, seria el dia 24 de desembre, que és la tarda vigília de Nadal. El motiu de la urgència, és degut a la necessitat d’aprovar l’expedient de contractació de l’obra " Pavelló Poliesportiu PAV-2 " abans del 31 de desembre per poder complir amb els terminis i cal que s’inclogui en l’ordre del dia del Ple de desembre; pel que es deixa sense efecte la convocatòria extraordinària que tots el membres del Ple vau rebre ahir i, queda convocada per la present l’extraordinària urgent. La sessió extraordinària urgent que es convoca té el següent:


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació del caràcter urgent de la sessió plenària.-

2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2018.-

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 3845 al 4200 del 2018.-

4.- Donar compte de les contractacions de personal.-

5.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra " Pavelló Poliesportiu PAV-2".-

6.- Aprovar inicialment el Pacte de Condicions de Treball específiques de la Policial Local d’Amposta 2019-2020.-

7.- Aprovació inicial de l’11ena modificació de la Relació de Llocs de treball i de la Plantilla municipal.-

8.- Aprovació inicial de la 12ena Fase d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos Humans i modificació de la RLT i de la Plantilla municipal.-

9.- Aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament d’Amposta per a l’exercici 2019.-

10.- Aprovació inicial de la Plantilla Municipal de l’Ajuntament d’Amposta per a l’exercici 2019.-

11.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del Consum Indegut de Begudes a la Via Pública.-

12.- Aprovació inicial del Reglament municipal regulador del Fons Social d’Habitatges de Lloguer.-

13.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Prestacions d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Amposta.-

14.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Venda No Sedentària a la Ciutat d’Amposta.-

15.- Aprovar la Verificació del Text Refós de la modificació puntual número 52 del POUM "Inclusió i regulació de l’ús 12. restauració a les zones d’implantació industrial qualificades amb les claus de sòl urbà 15c2, 15c3, 15c7 i 15c8".-

16.- Aprovació inicial de la cessió de l’ús d’un local a APASA.-

17.- Aprovació inicial de la cessió de l’ús a AEC GRIS Fundació Privada.-

18.- Aprovar l’atorgament de Beneficis Fiscals .-

19.- Moció del grup municipal de CIU " Any Pompeu Fabra ".-

20.- Precs i Preguntes.-Amposta, 21 de desembre de 2018.

L’ALCALDE,

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament