• Webs Municipals  

Ordre del dia del Ple del 31/10/2011

La sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 31 d’octubre en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 3 de novembre de 2011 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres.

publicat el 28/10/2011

La sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 31 d’octubre en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 3 de novembre de 2011 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té la següent :

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2011

2. Donar compte de les contractacions d’urgència

3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia números al 1102 de 1241

4. Constitució d’un dret real de superfície a favor de l’Ajuntament sobre una finca de propietat d’Amposta Tecnològics, SL

5. Aprovació inicial de la revisió i modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues

6. Declaració de les Festes amb Bous Patrimoni Cultural Immaterial de la ciutat d’Amposta

7. Resolució del Recurs de Reposició contra l’acord plenari d’atorgament d’una bonificació de l’ICIO

8. Moció de PxC perquè l’Ajuntament d’Amposta realitzi la renovació del DNI

9. Moció d’EA - ERC pel manteniment de la reducció del cànon de l’aigua a les Terres de l’Ebre i l’abonament del deute per la gestió de les depuradores

10. Moció del PSC-PM per l’elaboració d’un Protocol/Reglament per regular les relacions entre l’Ajuntament d’Amposta i el col·lectiu de ex-regidor/ores.

11. Precs i preguntes

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament