• Webs Municipals  

Oferta de treball: Administratiu/iva de Serveis Socials

publicat el 01/10/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat


Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Administratiu de Serveis Socials

Categoria:

C1

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 29/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 11/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 04/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Execució:
  • Atendre les persones que arribin al servei des de l’acollida.
  • Donar suport administratiu segons les necessitats del servei.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Proposar millores a introduir en els projectes i programes que s’elaborin a la unitat organitzativa d’adscripció.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Gestionar des de la vessant administrativa tot el referent a pobresa energètica.
 • Suport administratiu al Consell Municipal de Serveis Socials.
 • Gestionar l’agenda dels tècnics/tècniques de l’àrea.
 • Gestionar els expedients de l’àrea.
 • Gestionar la sala d’espera de l’àrea.
 • Suport administratiu a l’àrea.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Tècnic superior en administració o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Mitja jornada

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball d’administratiu/va de l’àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar (PDF 234 KB)

Actualitzat el 28/10/2019

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

466S

034L

427Q

694H

730T

714Q

231Y

192F

588M

020S

604W

932F

793D

359V

025R

874H

455N

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

507C

741J

341D

493Z

203S

Exclosos/es

DNI

MOTIU

718Z

B, C, D, E

Motius d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participación en procesos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’Informa a tots/es els/les candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 29/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: 11/11/2019.
 • Inici de les proves: 04/12/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 11/11/2019

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

 DNI

466S

034L

427Q

694H

730T

714Q

231Y

192F

588M

020S

604W

932F

793D

359V

025R

874H

455N

507C

741J

493Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

 DNI

341D

203S

Exclosos/es

 DNI

Motiu

718Z

B, C, D, E

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

04/12/2019

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta

Sala Teatre Auditori

C/ Ctra. Simpàtica Nº6

43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català).

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

11:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 •  President/a: Assumpta Eixarch i Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló i Prats
 • Vocal: Neus Serret i Lor

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/12/2019

Resultats fase d’oposició concurs i entrevista

S’informa a tots els participants al procés de selecció, dels resultats de les proves realitzades el passat dia 04-12-2019:


DNI

SOL·LICITUD

CATALÀ

CATELLÀ

TEST

CAS

FINAL TEÒRIC

466S

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

034L

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

427Q

ADMÉS/A

---

---

NO APTE694H

ADMÉS/A

---

---

NO APTE730T

ADMÉS/A

---

---

NO APTE714Q

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

231Y

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

192F

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

588M

ADMÉS/A

---

---

33,25

30

63,25

020S

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

604W

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

932F

ADMÉS/A

---

---

NO APTE793D

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

359V

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

025R

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

874H

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

455N

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

507C

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

741J

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

493Z

ADMÉS/A

---

---

NO PRESENTAT

341D

---


---
203S

---


---
718Z

EXCLÒS/A
Candidats que han superat la fase d’oposició:


DNI

PUNTUACIÓ

588M

63,25


S’informa que en acabar les correccions de les proves de la fase d’oposició, es va realitzar l’entrevista, i el Tribunal qualificador ha informat que l’aspirant proposat per ocupar el lloc de treball del procés de selecció ha estat el/la candidat/a amb DNI acabat amb 588-M.


Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament