Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2024

Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2024

publicat el 09/05/2024


Bases reguladores aprovades pel Ple en data 30 de gener de 2023.

Convocatoria de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2024


Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local el 29/04/2024.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Convocatòria (PDF, 356KB)

Sol·licitud


El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 18 de maig de 2024.

Justificació


La data límit de justificació és el 31 d’octubre de 2024.

Tramitació presencial

 1. Descarregui els formularis PDF de justificació.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Justificació presencial - descarregar formulari (INS130, PDF, 138KB)

Formulari/s de justificació addicionals a presentar:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament (no s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora).
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC1 i TC2 amb la corresponent acreditació de pagament (les nòmines han d’estar signades pels interessats i amb comprovant bancari d’ingrés i fotocòpia del DNI).
 • Document d’alta de l’activitat a la Direcció General de Joventut o llistat d’inscripcions amb comprovant de pagament o fitxes d’inscripció signades.

Tramitació telemàtica

Té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar telemàticament els documents de justificació:

 1. Descarregui els formularis PDF des dels enllaços situats a baix del botó "Enviament online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar els formularis d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-los des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-los en paper i emplenar-los amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-los per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura de preparar i/o emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Enviament online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de justificació a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament (no s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora).
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC1 i TC2 amb la corresponent acreditació de pagament (les nòmines han d’estar signades pels interessats i amb comprovant bancari d’ingrés i fotocòpia del DNI).
 • Document d’alta de l’activitat a la Direcció General de Joventut o llistat d’inscripcions amb comprovant de pagament o fitxes d’inscripció signades.

Atorgament

Línia Entitat/Empresa NIF/CIF Projecte Quantia atorgada
A Club Bàsquet Amposta G43066141 Estades d’Estiu 2023 6071,61
A Club Esportiu Amposta G43125327 Campus Estiu Club Esportiu Amposta 2023 5449,96
A Club Futbol Sala Amposta G43313824 Campus d’Estiu Futbol Sala Amposta 4000
A Creu Roja Amposta Q2866001G Reforç i esforç per la igualtat d’oportunitats 5037,67
A Associació Tatakua G55660518 Rawala, la crida de la muntanya 5664,52
A Despertant somnis 2021 SCP J06894455 Viu l’estiu a l’escoleta 3657,75
A Associació Escola Escacs Amposta G10737849 Estades Escacs 4000
A M.V.P 624 Ideat Primària 8000
A M.V.P 624 Ideat Infantil
A Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre G55710321 Futbol Total 4000
A Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre G55710321 Handbol Total 3743,89
A Aprenem Extraescolars SL B55760904 Xalera esportiva 8000
A Aprenem Extraescolars SL B55760904 Xalera lúdica
A R.I.M.G 601 Quick Artist 5029,45
A M.T.B.S. 621 Estiu de Contes 2042,13
A Esplai Piquerol G43880616 Estades d’Estiu 2023 3000
A Club Gimnàstica Rítmica G43524743 Campus Rítmica Amposta Estiu 2023 3000
A Agrupació Montsianell Amposta G06824254 Colònies 3920,87
A Associació Escola Escacs Amposta G10737849 Colònies 2068,7
A J.B.O. 931 Estiu en dansa 2024,25
A Club Esportiu Futsal Experience Amposta G55758551 5é Campus Futsal Experience 3026,34
B APASA G43039346 Estades d’Estiu Inclusives 6.700,00 €


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies