Propostes i mocions 2020

publicat el 29/12/2020

MOCIO GRUP MUNICIPAL JUNTS PER AMPOSTA(1) PSC-CP(2) SOM AMPOSTA (2) ERC-EA (16) RESULTAT DATA
Moció per millorar la gestió de l’arbrat d’Amposta. JxA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/01/2020
Moció per fiscalitzar el servei de neteja i jardineria d’Amposta davant els incompliments del contracte continuats de l’empresa Urbaser. SOM AMPOSTA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/01/2020
Moció per crear la figura dels ambaixadors d’Amposta. JxA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/01/2020
Moció conjunta de tots els grups municipals per defensar un servei ferroviari digne a les Terres de l’Ebre. CONJUNTA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/01/2020
Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. PSC-CP ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/01/2020
Moció per millorar la gestió de l’arbrat d’Amposta. JxA + + + + Aprovada 17/02/2020
Moció per fiscalitzar el servei de neteja i jardineria d’Amposta davant els incompliments del contracte continuats de l’empresa Urbaser. SOM AMPOSTA + - + - Rebutjada 17/02/2020
Moció per crear la figura dels ambaixadors d’Amposta. JxA + + + + Aprovada 17/02/2020
Moció conjunta de tots els grups municipals per defensar un servei ferroviari digne a les Terres de l’Ebre. CONJUNTA + + + + Aprovada 17/02/2020
Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. PSC-CP ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 17/02/2020
Moció en suport a la vaga feminista i a les mobilitzacions del 8 de març, "Dia internacional de les dones 2020". SOM AMPOSTA + - + - Rebutjada 24/02/2020
Moció per a la commemoració del "Dia internacional de les dones". ERC-EA + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció per crear un SAD (Servei d’atenció a domicili) privat 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. SOM AMPOSTA 0 - + - Rebutjada 24/02/2020
Moció per que s’incorpori el camí de Baladres al pla zona de carreteres de la Diputació de Tarragona. JxA + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció per retirar la concessió del bar del parc de Xiribecs per no pagar la llum i tenir-la que pagar els ampostins durant més de 8 anys. SOM AMPOSTA - - + - Rebutjada 24/02/2020
Moció amb motiu del dia 8 de març, "Dia internacional dels drets de les dones". PSC-CP + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció per actualitzar les instal·lacions de la piscina municipal d’Amposta. JxA + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció a favor de l’impuls del pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça. PSC-CP + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció per la construcció del Camí de guarda de la Badia dels
Alfacs.
ERC-EA + + + + Aprovada 24/02/2020
Moció sobre la modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. JxC ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/04/2020
Moció del grup municipal d’EA – ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local. ERC-EA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 27/04/2020
Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals i la modificació de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i financera per tal d’augementar la capacitat pressupostària del món local. CONJUNTA + + + + Aprovada 27/04/2020
Moció "Per un turisme segur i sostenible. Moció per demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la xarxa certifcada de zones verdes de la Unió Europea". PSC-CP + + + + Aprovada 29/06/2020
Moció per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya. ERC-EA, SOM AMPOSTA i JxA + 0 + + Aprovada 29/06/2020

Moció en relació a la programació, promoció i finançament d’espectacles amb bous. (votació nominal)

Junta de Govern Local ("Tots Som Poble") - 0 - 14 vots -,
2 vots 0,
1 no assistència
Rebutjada 27/07/2020
Moció per la redacció i implantació d’un Pla de resiliència organitzacional. JxA + + + - Rebutjada 27/07/2020
Moció per l’establiment d’un registre de proveïdors d’Amposta. JxA + + + - Rebutjada 27/07/2020
Moció: lluita contra el frau. SOM AMPOSTA + - + - Rebutjada 27/07/2020
Moció: els joves estrangers que migren sols, majors d’edat d’Amposta, puguin formar part dels voluntaris de protecció civil de la nostra Ciutat. PSC-CP + + + + Aprovada 27/07/2020
Moció per aplicar qualsevol mecanisme a l’abast per poder rebaixar la taxa de terrasses durant 2021. JxA + + + - Rebutjada 28/09/2020
Moció per crear un nou model de gestió a les platges d’Amposta. JxA + + + - Rebutjada 28/09/2020
Moció d’urgència en l’inici de les obres de millora de la C-12 (Eix de l’Ebre). PSC-CP 0 + + + Aprovada 28/09/2020
Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. ERC-EA + - No assistència + Aprovada 30/09/2020
Moció: "Fora les mans de la república d’Artsaj". Junta de Govern Local (PCCC) 0 - 0 + Aprovada 26/10/2020
Moció per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pel sector de la restauració. PSC-CP - + + + Aprovada 26/10/2020
Moció per rebutjar "l’Estratègia Delta" del govern espanyol. Junta de Govern Local (Taula de Conses del Delta) + + + + Aprovada 24/11/2020
Moció per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació "Next generation EU". Alcaldia + + + + Aprovada 30/11/2020
Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia. ERC-EA + 0 + + Aprovada 30/11/2020
Moció amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència vers les dones. CONJUNTA + + + + Aprovada 30/11/2020
Moció per reconèixer als alcaldes d’Amposta víctimes de la guerra civil espanyola i per la retirada de la simbologia franquista de l’espai públic. JxA + + + + Aprovada 30/11/2020
Moció de suport a la petició del Parlament de Catalunya en la creació d’una llei d’amnistia. Junta de Govern Local (Consell local per la República d’Amposta) + - 0 + Aprovada 28/12/2020

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies