Propostes i mocions 2013

publicat el 31/12/2013

MOCIÓ GRUP MUNICIPAL DATA
ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR CIU Aprovada 28/01/2013
PER RECLAMAR A L’ESTAT QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA CIU Aprovada 28/01/2013
PER UN SERVEI FERROVIARI I DIGNE A LES TERRES DE L’EBRE ERC Aprovada 28/01/2013
PER A L’APROFITAMENT PÚBLIC DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL ERC Rebutjada 28/01/2013
SOBRE EL FORMAT DE L’ACTE DE BENVINGUDA DELS REIS MAGS ERC Rebutjada 28/01/2013
SOBRE EL 50È CONCERT POPULAR DE BANDES DE MÚSICA ERC Rebutjada 28/01/2013
SOBRE EL PROGRAMA PREPARA PSC Aprovada 28/01/2013
SOBRE EL SERVEI DE GOSSERA MUNICIPAL PSC Aprovada 28/01/2013
CONTRA L’ANUNCI DE LA REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA PxC Aprovada 28/01/2013
PER ESTUDIAR UNA TARIFA ESPECIAL PER ALS CASOS DE FUITES D’AIGUA PxC Aprovada 28/01/2013
SOBRE EL PROJECTE "AMPOSTA CIUTAT DIGITAL" ERC Aprovada 25/02/2013
DECLARAR EL MUNICIPI D’AMPOSTA ZONA LLIURE DE FRACKING ERC Aprovada 25/02/2013
NOU PREU PÚBLIC PER ENTRADA A LA FIRA DE MOSTRES ERC Aprovada 25/02/2013
PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT DE LA SALA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU ERC Rebutjada 25/02/2013
PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI D’AMPOSTA ERC Aprovada 25/02/2013
PARTICIPACIONS PREFERENTS PSC Aprovada 25/02/2013
PER LA CIMERA ECONÒMICA I SOCIAL PSC Aprovada 25/02/2013
IMPLANTACIÓ DE LA INTEGRACIÓ TARIFÀRIA I MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC PSC Aprovada 25/02/2013
PER ESTUDIAR QUE L’AJUNTAMENT FACI DE PONT ENTRE ELS CONSUMIDORS I ELS EMP. CARB. PxC Rebutjada 25/02/2013
PER ARREGLAR EL CAMÍ DEL LLIGALLO DE MIRALLES PxC Rebutjada 25/02/2013
PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A DEIXAR DE TREBALLAR AMB ENTITATS BANCÀRIES PxC Aprovada 25/02/2013
DEMANAR LA CONTINUÏTAT D’UN REGISTRE CIVIL DE GESTIÓ TOTALMENT PÚBLICA PxC Aprovada 25/02/2013
SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS ERC Rebutjada 25/03/2013
PER UN NOU MAPA EDUCATIU AL MUNICIPI D’AMPOSTA ERC Rebutjada 25/03/2013
DEFENSA DEL MODEL DE CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS ERC Rebutjada 25/03/2013
PER A LA CREACIÓ D’UNA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT ERC Rebutjada 25/03/2013
NORMES D’ÚS DE LA SALA DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT ERC Aprovada 25/03/2013
UBICACIÓ DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY PSC Rebutjada 25/03/2013
DEMANAR A LA GENERALITAT EL PAGAMENT DELS AJUTS AGROAMBIENTALS PSC Aprovada 25/03/2013
DECLARACIÓ DE SUPORT DAVANT L’ANUNCI D’ERCROS DE PRESENTAR UN ERO PSC Aprovada 25/03/2013
EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS 2013 PxC Rebutjada 25/03/2013
QUE EL LOCAL DEL C/JACING VERDAGUER 36 COMPLEIXI LA LLEI PxC Rebutjada 25/03/2013
PER OBRIR LA PORTA DEL DARRERA DEL CEMENTIRI PxC Rebutjada 25/03/2013
SOBRE ELS COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT I EL FONS SOCIAL DEL PERSONAL ERC Aprovada 29/04/2013
SUPORT ALS CORREPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA ERC Rebutjada 29/04/2013
DEFENSA D’UNA NOVA ESTRUCTURA DE GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS ERC Rebutjada 29/04/2013
ESTABLIMENT PLA DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT ANUAL DE LA PISCINA ERC Rebutjada 29/04/2013
ROTACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PSC Aprovada 29/04/2013
COMMEMORACIÓ DEL 75È ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL FRONT DE GUERRA PSC Aprovada 29/04/2013
MESURES DE DINAMITZACIÓ I MILLORA DE LA PLAÇA DEL MERCAT PSC Rebutjada 29/04/2013
AFEGIR NOUS PREUS A LES TARIFES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL PxC Rebutjada 29/04/2013
CCREACIÓ ORDENANÇA EXECUCIÓ ALTERNATIVA PAGAMENT DEUTES PxC Rebutjada 29/04/2013
IMPLANTACIÓ DE MESURES QUE AFAVOREIXEN A LA MOBILITAT SOSTENIBLE ERC Aprovada 27/05/2013
EFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT ERC Aprovada 27/05/2013
DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES DONES PSC Aprovada 27/05/2013
ESTUDI PER IMPLANTAR UN RECÀRREC DEL 50% A L’IBI HABITATGES DESOCUOPATS PxC Rebutjada 27/05/2013
PER A QUE ELS PROGRAMES DE RÀDIO AMPOSTA SIGUIN PLURALS PxC Rebutjada 27/05/2013
PER A QUE L’ARQUITECTE MUNICIPAL COMPLEIXI EL SEU HORARI PxC Rebutjada 27/05/2013
PER A QUE L’AJUNTAMENT INSTI A ELS ENTITATS FINANCERES MOROSO A PAGAR QUOTES COMUNES PxC Rebutjada 27/05/2013
SUPORT A LA CADENA HUMANA QUE ORGANITZEN ANC I ÒMNIUM CULTURAL CIU Aprovada 21/06/2013
INSTAR A UNA MAJOR ACCIÓ DE JUSTÍCIA PROC. JUDICIAL VÍCTIMA ESTELA CALDUCH CIU Aprovada 21/06/2013
SOBRE LA DECLARACIÓ DE LA UNESCO DE LES TERRES DE L’EBRE RESERVA BIOSFERA ERC Aprovada 21/06/2013
PER L’EMPRENEDORIA I EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ ERC Rebutjada 21/06/2013
MILLORAR ELS DESPERFECTES DEL CAMÍ DE LA FITA ERC Aprovada 21/06/2013
SOBRE LA SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVITATS EDUCACCIÓ LLEURE ERC Rebutjada 21/06/2013
RISC INSUFICIENT ALIMENTACIÓ INFANTIL I TANCAMENT ESTIU MENJADORS PSC Aprovada 21/06/2013
PER A QUE L’ALCALDE DEIXI DE PREVARICAR AMB EL TRACTE DE FAVOR A L’ARQUITECTE PxC Rebutjada 21/06/2013
PER A QUE ELS TREBALLADORS MUNICIPALS PUGUIN COBRAR PART DE LA PAGA EXTRA PxC Rebutjada 21/06/2013
PER INSTAR A LES ENTITATS FINANCERES A DEIXAR SENSE EFECTES SOBRAMENT COMISSIONS PxC Rebutjada 21/06/2013
SOL·LICITANT SUPORT ALS USUARIS DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PxC Rebutjada 21/06/2013
PER A QUE L’AJUNAMENT APLIQUI LA LLEI 53/1984 CORRECTAMENT PxC Rebutjada 21/06/2013
ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR CIU Aprovada 29/07/2013
REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCE DE L’EBRE CIU Aprovada 29/07/2013
DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS CIU Aprovada 29/07/2013
DEFENSA DE L’ESPORT CATALÀ AMATEUR I DE SUPORT ALS CLUBS CIU Aprovada 29/07/2013
A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT CIU Aprovada 29/07/2013
PER MILLORA DEL C/EIVISSA I NETEJA DE LA PL. ADOLF VENTAS ERC Rebutjada 29/07/2013
PER ESTUDIAR LA REUBICACIÓ DE LES PARADES DE FRUITES I VERDURES PSC Rebutjada 29/07/2013
A FAVOR DEL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS CIU Aprovada 30/09/2013
PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONSD E VEÏNS A L’AJUNTAMENT ERC Aprovada 30/09/2013
EXPANSIÓ DE LA PLAGA DEL CARAGOL POMA ERC Aprovada 30/09/2013
PER GARANTIR EL DRET A L’ALIMENTACIÓ I FRENAR LA MALNUTRICIÓ INFANTIL ERC Rebutjada 30/09/2013
PER MILLORAR LA CARRETERA DEL POBLE NOU A SANT CARLES DE LA RÀPITA PSC Aprovada 30/09/2013
CREACIÓ PUNT TROBADA A LA WEB DE L’AJUNTAMENT PER COMPARTIR VEHICLE PxC Rebutjada 30/09/2013
POSADA EN MARXA DEL PLA PILOT "HABITATGES INCLUSIUS" PxC Rebutjada 30/09/2013
PER L’ATURADA DEFINITVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR ERC Aprovada 14/10/2013
DECLARACIÓ DE CIUTAT SIOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER CIU Aprovada 28/10/2013
PER CREAR UNA XARXA DE LAVABOS D’ÚS PÚBLIC ERC Rebutjada 28/10/2013
PER LA DISSOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LES PISCINES I EL GIMNÀS ERC Rebutjada 28/10/2013
PER LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ I SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ERC Aprovada 28/10/2013
PER GARANTIR LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA NOVA RESIDÈNCIA D’AVIS ERC Rebutjada 28/10/2013
PER LA DOTACIÓ D’UN FONS DE RESCAT PER A POLÍTIQUES DE FOMENT PSC Aprovada 28/10/2013
ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL PONT DE LA N-340 I MILLORA IL·LUMINACIÓ PSC Aprovada 28/10/2013
PER AL MANTENIMENT DE LES OFICINES DE CATALUNYA CAIXA POBLES PETITS PSC Aprovada 28/10/2013
SOBRE LA INVERSIÓ EN REFORMA D’IMMOBLES PER CONSEGUIR PISOS AMB LLOGUER SOCIAL PxC Rebutjada 28/10/2013
A FAVOR DE LA DELEGACIÓ DEL VOT DELS CÀRRECS ELECTES DELS ENS LOCALS PxC Rebutjada 28/10/2013
RETRANSMISSIÓ ON-LINE DELS PLENS PxC Rebutjada 28/10/2013
MODIFICACIÓ DELS SUPÒSITS D’INDULT PxC Rebutjada 28/10/2013
SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE LA TALIDOMIDA PxC Rebutjada 28/10/2013
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES CIU Aprovada 25/11/2013
SUPORT A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA ERC Rebutjada 25/11/2013
PER INTEGRAR L’OFERTA DE LA XARXA EURES EN ELS PUNTS INFORMACIÓ ERC Rebutjada 25/11/2013
PER IMPULSAR UN PROGRAMA DE SUPORT AL COMERÇ DE LA CIUTAT D’AMPOSTA ERC Rebutjada 25/11/2013
SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA ERC Rebutjada 25/11/2013
SOBRE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA PSC Rebutjada 25/11/2013
SOBRE LA POBRESA PSC Aprovada 25/11/2013
RECLAMANT MESURES URGENTS CONTRA LA CORRUPCIÓ PxC Aprovada 25/11/2013
PER LA DEFENSA DEL MODEL PÚBLIC ACTUAL DE PENSIONS PxC Aprovada 25/11/2013
PER ESTUDIAR FER MÉS ACCESSIBLE LA PÀGINA WEB PER A PERSONES DISCAPACITADES PxC Rebutjada 25/11/2013
PER ESTUDIAR LA CREACIÓ D’UN MERCAT ALTERNATIU ON-LINE A LA WEB DE L’AJUNTAMENT PxC Rebutjada 25/11/2013
CONDEMNA AL MALTRACTAMENT INFANTIL PxC Aprovada 25/11/2013
A FAVOR DE LA GRATUÏTAT EN L’ENTADA A LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA ERC Rebutjada 23/12/2013
SOBRE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES ERC Rebutjada 23/12/2013
SOBRE LES BEQUES DE MENJADOR PSC Rebutjada 23/12/2013
DECLARAR LA IL3LEGITIMITAT D’UNA PART DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT PxC Aprovada 23/12/2013
ESTUDIAR LA POSSIBILITAT D’HABILITAR ESPAIS TEMPORALS DE MAGATZEM GENT DESNONADA PxC Rebutjada 23/12/2013

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies