• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Ordre del dia del ple ordinari del 29 de juliol de 2019

Ordre del dia del ple ordinari del 29 de juliol de 2019

publicat el 25/07/2019

Convocatòria la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 29 de juliol de 2019 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 31 de juliol de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 de juliol de 2019.-

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1998 a 2916 de 2019.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Donar compte de la renúncia del Regidor, Sr, Manel Masià com a membre del Consell d’administració de la societat Amposta serveis municipals, SLU.-

5.- Designació de representant municipal en el Grup d’acció local Terres de l’Ebre.-

6.- Designació dels membres de la Comissió de seguiment i control del contracte per la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi d’Amposta.-

7.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.-

8.- Aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.-

9.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 54 del POUM: "Modificació de l’article 105. Condicions d’edificació de la clau 11".-

10.- Aprovació inicial de la 14a. fase del Pla d’ordenació de recursos humans i modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla municipal.-

11.- Sol·licitud de treballador de declaració de compatibilitat.-

12.- Aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020.-

13.- Aprovació inicial de la modificació número 23 del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.-

14.- Aprovació d’expedient de reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors.-

15.- Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, entitats esportives i associacions per a la realització de programes i activitats esportives.-

16.- Sol·licituds d’atorgament de beneficis fiscals.-

17.- Ratificació d’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació de conveni per la constitució de drets reals.-

18.- Moció del grup municipal Som Amposta perquè l’exalcalde o representant del Poble Nou torni al seu càrrec fins que hi hagin eleccions democràtiques.-

19.- Moció del grup municipal JuntsXAmposta sobre la prevenció d’incendis forestals.-

20.- Moció del grup municipal Som Amposta perquè es digui sempre la veritat als mitjans de comunicació, en especial els de l’Ajuntament.-

21.- Moció del grup municipal PSC – CP per al control eficient i efectiu de la plaga de la mosca negra.-

22.- Precs i preguntes.-

 

Amposta, 24 de juliol de 2019

L’ALCALDE,

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament