Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Neteja dependències Municipals (interí)

Oferta de treball: Neteja dependències Municipals (interí)

publicat el 25/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Neteja dependències Municipals

Categoria:

Segons Conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Edificis Municipals

Llocs de treball oferts:

Tres llocs i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/09/2023 al 05/10/2023 (14h)
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 06/10/2023
 • Període d’al·legacions: 06/10/2023 al 016/10/2023 (14h)
 • Definitiu: 17/10/2023
 • Inici de les proves: 19/10/2023

Funcions del lloc de treball:

Consultar bases

Requisits imprescindibles:

Consultar bases

Tipus de contracte:

Interí i creació de borsa

Durada del contracte:

Consultar bases

Jornada:

Consultar bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar bases

Lloc de treball:

Dependències Municipals

Data prevista d’incorporació:

Consultar bases

Descripció del procés de selecció:

Consultar bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació seguint amb l’indicat a les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Hauran de presentar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 3 llocs de treball de Neteja Dependències Municipals,com apersonal Interí d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 128KB)

Actualitzat el 6/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/ses

DNI

DNI

6135N

7982S*

8004H

3372R

3702V*

1265V

7085Q

4503Z

1595J

7077H

4741V

7037H*

7726J

6682P*

7397D

9071G

3859R

8840H

2413B

 

7116M*

 

7299D

 

3817V*

 

2998M*

 

*En cas que la persona aspirant sigui seleccionada per ocupar un dels llocs de feina de l’oferta, haurà d’aportar la documentació corresponent que s’ha presentat actualment que està en "tràmit".

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7061S

4

0141C

4

8367L

4

5375M

4

4071W

4

1780H

4

1539P

4

6701B

4

0031H

4

3744T

4

1177G

3-4

2246W

4

Motiu d’exclusió:

1.- No aportar còpia del D.N.I o N.I.E

2.- No aportar Currículum Vitae

3.- No aportar Informe de Vida Laboral

4.- No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS

5.- No aporta la declaració jurada 

Període d’al·legacions: del 06/10/2023 al 16/10/2023 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

19/10/2023

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/ses

DNI

DNI

8004-H

3372-R

3702-V

1265-V

8367-L

4503-Z

1595-J

7077-H

4071-W

7037-H*

7397-D

9071-G

7726-J

8840-H

4741-V

6135-N

2413-B

7061-S

5375-M

0141-C

3859-R

7085-Q

7299-D

1177-G

7116-M*

6682-P

3817-V*

 

2998-M*

 

6701-B

 

0031-H

 

7982-S

 

3372-R

 

*En cas que la persona aspirant sigui seleccionada per ocupar un dels llocs de feina de l’oferta, haurà d’aportar la documentació corresponent que s’ha presentat actualment que està en "tràmit".

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

1780-H

4

1539-P

4

2246-W

4

3744-T

4

Motiu d’exclusió:

1.- No aportar còpia del D.N.I o N.I.E

2.- No aportar Currículum Vitae

3.- No aportar Informe de Vida Laboral

4.- No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS

5.- No aporta la declaració jurada 

Convocatòria de les proves:

Dia:

19/10/2023

Lloc:

Edifici Centre de Tecnificació

Carrer de França, 29

43870 – Amposta

Hora:

9:30

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les entrevistes, segons el resultat de les proves.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultat proves

Segons es despren de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de les proves, els resultats de les mateixes ha estat:

DNI Assistència Supòsit pràctic Resultat Hora entrevista
0031-H No presentat/da - - -
0141-C Presentat/da 19,7 No apte/a -
1177-G Presentat/da 22 No apte/a -
1265-V Presentat/da 26,5 Apte/a 10:00h
1595-J Presentat/da 39 Apte/a 11:10h
2413-B No presentat/da - - -
2998-M Presentat/da 21,9 No apte/a -
3372-R Presentat/da 31,2 Apte/a 11:40h
3702-V Presentat/da 22,85 No apte/a -
3817-V Presentat/da 26,75 Apte/a 9:30h
3859-R No presentat/da - - -
4071-W Presentat/da 21,65 No apte/a -
4503-Z No presentat/da - - -
4741-V Presentat/da 19,15 No apte/a -
5375-M Presentat/da 25,15 Apte/a 9:20h
6135-N Presentat/da 26 Apte/a 11:30h
6682-P Presentat/da 26,2 Apte/a 10:40h
6701-B Presentat/da 16,8 No apte/a -
7037-H Presentat/da 22,45 No apte/a -
7061-S No presentat/da - - -
7077-H Presentat/da 25,3 Apte/a 10:10h
7085-Q Presentat/da 20,4 No apte/a -
7116-M Presentat/da 22 No apte/a -
7299-D No presentat/da - - -
7397-D Presentat/da 24,3 No apte/a -
7726-J No presentat/da - - -
7982-S Presentat/da 27 Apte/a 9:50h
8004-H No presentat/da - - -
8367-L Presentat/da 25,05 Apte/a 11:50h
8840-H Presentat/da 32,5 Apte/a 12:00h
9071-G Presentat/da 26,7 Apte/a 10:20h

Convocatòria de l’entrevista personal

Els aspirants APTES passen a la següent fase, l’entrevista personal, segons l’horari marcat en el quadre anterior.

Dia:

23/10/2023

Lloc:

Edifici Centre de Tecnificació

Carrer de França, 29

43870 – Amposta

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/10/2023

Resultats final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la valoració de mèrits corresponent a la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Assistència

Supòsit pràctic

Mèrits

Entrevista

Total

1265-V

Presentat/da

26,5

20

12

58,5

1595-J

Presentat/da

39

9,82

20

68,82

3372-R

Presentat/da

31,2

0

20

51,2

3817-V

Presentat/da

26,75

7,3

10

44,05

5375-M

Presentat/da

25,15

0

10

35,15

6135-N

Presentat/da

26

23,65

20

69,65

6682-P

Presentat/da

26,2

27,3

5

58,5

7077-H

Presentat/da

25,3

0

15

40,3

7982-S

Presentat/da

27

25,3

5

57,3

8367-L

Presentat/da

25,05

15

20

60,05

8840-H

Presentat/da

32,5

10

15

57,5

9071-G

Presentat/da

26,7

0

18

44,7

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, es proposa per ocupar els 3 llocs interins de la convocatòria als espirants amb DNI finalitzat amb número i lletra 6135-N, 1595-J i 8367-L.

La borsa de treball d’aquest procés selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent el següent:

DNI

6135-N

1595-J

8367-L

1265-V

6682-P

8840-H

7982-S

3372-R

9071-G

3817-V

7077-H

5375-M

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies