Oferta de treball: Neteja dependències Municipals

publicat el 25/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Neteja dependències Municipals

Categoria:

Segons Conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Edificis Municipals

Llocs de treball oferts:

Cinc llocs i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/09/2023 al 05/10/2023 (14h)
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 06/10/2023
 • Període d’al·legacions: 06/10/2023 al 016/10/2023 (14h)
 • Definitiu: 17/10/2023
 • Inici de les proves: 19/10/2023

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Laboral fix i creació de borsa

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar bases

Lloc de treball:

Dependències Municipals

Data prevista d’incorporació:

Consultar bases

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació seguint amb l’indicat a les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Hauran de presentar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i Bases Reguladores del Procés de Selecció per proveir 5 llocs de treball de Neteja Dependències Municipals,com a Personal Laboral Fix D’amposta Serveis Municipals, SLU i Constitució de Borsa

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 131KB)

Actualitzat el 6/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/ses

DNI

DNI

8004H

7982S*

5869E

3372R

4637S

0658X

3702V*

1265V

0239K

4503Z

1595J

7077H

2087Z

7037H*

7397D

2971G

7726J

0068V

4741V

8840H

2413B

 

3859R

 

7299D

 

7116M*

 

3817V*

 

3730J

 

2998M*

 

3464T

 

0195Y

 

4385G

 

9137R

 

*En cas que la persona aspirant sigui seleccionada per ocupar un dels llocs de feina de l’oferta, haurà d’aportar la documentació corresponent que s’ha presentat actualment que està en "tràmit".

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8367L

4

6819Q

4

4071W

4

1780H

4

5375M

4

1539P

4

0031H

4

6701B

4

5643X

4

3744T

4

9390D

1-3-4

2246W

4

Motiu d’exclusió:

1.- No aportar còpia del D.N.I o N.I.E

2.- No aportar Currículum Vitae

3.- No aportar Informe de Vida Laboral

4.- No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS

5.- No aporta la declaració jurada

Període d’al·legacions: del 06/10/2023 al 16/10/2023 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

19/10/2023

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/ses

DNI

DNI

8004-H

3464-T

5869-E

0195-Y

4637-S

4385-G

3702-V

9137-R

8367-L

6701-B

0239-K

0031-H

1595-J

7982-S

2087-Z

3372-R

6819-Q

5643-X

4071-W

0658-X

7397-D

1265-V

7726-J

4503-Z

4741-V

7077-H

2413-B

7037-H*

5375-M

9071-G

3859-R

0068-V

7299-D

8840-H

7116-M*

 

3817-V*

 

3730-J

 

2998-M*

 

*En cas que la persona aspirant sigui seleccionada per ocupar un dels llocs de feina de l’oferta, haurà d’aportar la documentació corresponent que s’ha presentat actualment que està en "tràmit".

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

1780-H

4

1539-P

4

9390-D

1-3-4

2246-W

4

3744-T

4

Motiu d’exclusió:

1.- No aportar còpia del D.N.I o N.I.E

2.- No aportar Currículum Vitae

3.- No aportar Informe de Vida Laboral

4.- No aporta el certificat de DADES PENALS Registre DELINQÜENTS SEXUALS

5.- No aporta la declaració jurada 

Convocatòria de les proves:

Dia:

19/10/2023

Lloc:

Edifici Centre de Tecnificació

Carrer de França, 29

43870 – Amposta

Hora:

9:30

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les entrevistes, segons el resultat de les proves.

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultat proves

Segons es despren de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de les proves, els resultats de les mateixes ha estat:

DNI Assistència Supòsit pràctic Resultat Hora entrevista
0031-H No presentat/da - - -
0068-V Presentat/da 25,15 Apte/a 10:30h
0195-Y Presentat/da 25,7 Apte/a 9:40h
0239-K Presentat/da 40 Apte/a 12:10h
0658-X Presentat/da 21,8 No apte/a -
1265-V Presentat/da 26,5 Apte/a 10:00h
1595-J Presentat/da 39 Apte/a 11:10h
2087-Z Presentat/da 40 Apte/a 11:00h
2413-B No presentat/da - - -
2998-M Presentat/da 21,9 No apte/a -
3372-R Presentat/da 31,2 Apte/a 11:40h
3464-T Presentat/da 40 Apte/a 10:50h
3702-V Presentat/da 22,85 No apte/a -
3730-J No presentat/da - - -
3817-V Presentat/da 26,75 Apte/a 9:30h
3859-R No presentat/da - - -
4071-W Presentat/da 21,65 No apte/a -
4385-G Presentat/da 39,2 Apte/a 9:00h
4503-Z No presentat/da - - -
4637-S Presentat/da 29,55 Apte/a 9:10h
4741-V Presentat/da 19,15 No apte/a
5375-M Presentat/da 25,15 Apte/a 9:20h
5643-X Presentat/da 16,65 No apte/a -
5869-E Presentat/da 22,5 No apte/a -
6701-B Presentat/da 16,8 No apte/a -
6819-Q Presentat/da 21,3 No apte/a -
7037-H Presentat/da 22,45 No apte/a -
7077-H Presentat/da 25,3 Apte/a 10:10h
7116-M Presentat/da 22 No apte/a -
7299-D No presentat/da - - -
7397-D Presentat/da 24,3 No apte/a -
7726-J No presentat/da - - -
7982-S Presentat/da 27 Apte/a 9:50h
8004-H No presentat/da - - -
8367-L Presentat/da 25,05 Apte/a 11:50h
8840-H Presentat/da 32,5 Apte/a 12:00h
9071-G Presentat/da 26,7 Apte/a 10:20h
9137-R Presentat/da 40 Apte/a 11:20h

Convocatòria de l’entrevista personal

Els aspirants APTES passen a la següent fase, l’entrevista personal, segons l’horari marcat en el quadre anterior.

Dia:

23/10/2023

Lloc:

Edifici Centre de Tecnificació

Carrer de França, 29

43870 – Amposta

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas i González
 • Suplent: Tècnic AMSERMU

Vocal 1

 • Titular: Maria V. Mera Espinosa
 • Suplent: Personal laboral fix AMSERMU

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

Vocal 3

 • Titular: Sofia Laura Rovere
 • Suplent: Tècnic/a Ajuntament

El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/10/2023

Resultats final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la valoració de mèrits corresponent a la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Assistència

Supòsit pràctic

Mèrits

Entrevista

Total

0068-V

Presentat/da

25,15

1

5

31,15

0195-Y

Presentat/da

25,7

0

20

45,7

0239-K

Presentat/da

40

40

20

100

1265-V

Presentat/da

26,5

20

12

58,5

1595-J

Presentat/da

39

9,82

20

68,82

2087-Z

Presentat/da

40

40

20

100

3372-R

Presentat/da

31,2

0

20

51,2

3464-T

Presentat/da

40

34,2

20

94,2

3817-V

Presentat/da

26,75

7,3

10

44,05

4385-G

Presentat/da

39,2

39,28

20

98,48

4637-S

Presentat/da

29,55

9

5

43,55

5375-M

Presentat/da

25,15

0

10

35,15

7077-H

Presentat/da

25,3

0

15

40,3

7982-S

Presentat/da

27

25,3

5

57,3

8367-L

Presentat/da

25,05

15

20

60,05

8840-H

Presentat/da

32,5

10

15

57,5

9071-G

Presentat/da

26,7

0

18

44,7

9137-R

Presentat/da

40

27,28

20

87,28

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, es proposa per ocupar els 5 llocs fixos de la convocatòria als espirants amb DNI finalitzat amb número i lletra 0239-K, 2087-Z, 4385-G, 3464-T, i 9137-R

La borsa de treball d’aquest procés selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent el següent:

DNI

0239-K

2087-Z

4385-G

3464-T

9137-R

1595-J

8367-L

1265-V

8840-H

7982-S

3372-R

0195-Y

9071-G

3817-V

4637-S

7077-H

5375-M

0068-V

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies