Oferta de treball: Tècnic d’esport de Handbol

publicat el 16/09/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

16/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic d’esport de Handbol 

Categoria:

Segons conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU

Departament:

Amposta Serveis Municipals SLU

Llocs de treball oferts:

Constitució de borsa de treball

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/09/2022 al 23/09/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 26/09/2022
 • Període d’al·legacions: 27/09/2022 al 29/09/2022 a les 14:00h
 • Publicació llista definitiva d’admesos i exclosos: 29/09/2022
 • Inici de les proves: 30/09/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Planificar i dirigir els entrenaments de les persones esportistes que tenen assignades.
 • Instruir les persones dels programes de tecnificació sobre les tècniques i les tàctiques especifiques de la seva modalitat esportiva. Formació tècnica, tàctica i estratègica.
 • Avaluar la progressió de les persones esportistes dels programes de tecnificació de la seva modalitat esportiva, identificar els errors d’execució, les seves causes i aplicar els mètodes necessaris per a la seva correcció. Cercar el perfeccionament tècnic i tàctic.
 • Col·laborar en la detecció d’esportistes amb característiques físiques i psíquiques susceptibles d’incorporar-se al programa de tecnificació.
 • Conèixer, analitzar i incorporar noves tècniques i tendències d’entrenament i nous equipaments i materials de la modalitat esportiva.
 • Ajudar el/la director/a tècnic/a en el control d’assistència de les persones esportistes.
 • Tenir una visió global i integradora de l’equip. Comprendre la funció de cadascú i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes de la seva tasca particular.
 • Treballar per complir amb els criteris tècnics establerts.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones esportistes al director/a tècnic/a.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Entrenador de nivell 1 de handbol o equivalent o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o equivalent amb inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).
 • sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU
 • Documentació a presentar:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  •  Fotocòpia de la titulació requerida
  • Currículum Vitae
  • Nivell C de llengua catalana o equivalent.
  •  Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.  

  Tipus de contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Durada del contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Jornada:

  En funció de les necessitats del servei

  Horari:

  En funció de les necessitats del servei

  Retribució mensual bruta aproximada:

  En funció del tipus de contracte

  Lloc de treball:

  Dependències municipals

  Data prevista d’incorporació:

  En funció de les necessitats del servei

  Descripció del procés de selecció:

  Entrevista

  Instruccions per presentar la sol·licitud:

  Actualitzat el 26/9/2022

  Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  0537K

  5189J

  Exclosos/es

  DNI

  Motius d’exclusió

  5621P

  1,2*,3

  Motius d’exclusió:

  1. No aporta la Titulació imprescindible
  2. No aporta el Nivell C de català (*): no és un motiu d’exclusió, però si un requisit imprescindible per poder participar en aquest procés de selecció.
  3. No aporta el certificat de DADES PENALS registre DELINQÜENTS SEXUALS.

  Període d’al·legacions: del 27/09/2022 al 29/09/2022

  Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria inici de les proves:  

  Dia:

  30/09/2022

  En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

  Tribunal qualificador:

  President

  • Titular: Coordinador d’Esports d’Amsermu
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 1

  • Titular: Tècnic/a d’Amsermu
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 2

  • Titular: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

  El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 29/9/2022

  Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  0537K

  5189J

  Exclosos/es

  DNI

  Motius d’exclusió

  5621P

  1,2*,3

  Motius d’exclusió:

  1. No aporta la Titulació imprescindible
  2. No aporta el Nivell C de català (*): no és un motiu d’exclusió, però si un requisit imprescindible per poder participar en aquest procés de selecció.
  3. No aporta el certificat de DADES PENALS registre DELINQÜENTS SEXUALS.

  Convocatòria inici de les proves:  

  Dia:

  30/09/2022

  Lloc:

  Centre de tecnificació, situat al Carrer de França, 29, Amposta.

  Hora

  11:00  - 0537K

  11:20  - 5189J

  Tribunal qualificador:

  President

  • Titular: Edgar Dasi Esteve
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 1

  • Titular: Manela Plazas Gonzalez
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 2

  • Titular: Ignasi Fabregues Barceló
  • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

  El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 30/9/2022

  Llistat definitiu resultats

  DNI

  ENTREVISTA

  5189J

  7.5

  0537K

  5

  Vistos els resultats anteriors, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda per l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 5189J, en primera posició i 0537K, en segona posició.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies