Oferta de treball: Tècnic d’esport de Handbol

publicat el 16/09/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

16/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic d’esport de Handbol 

Categoria:

Segons conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU

Departament:

Amposta Serveis Municipals SLU

Llocs de treball oferts:

Constitució de borsa de treball

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/09/2022 al 23/09/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 26/09/2022
 • Període d’al·legacions: 27/09/2022 al 29/09/2022 a les 14:00h
 • Publicació llista definitiva d’admesos i exclosos: 29/09/2022
 • Inici de les proves: 30/09/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Planificar i dirigir els entrenaments de les persones esportistes que tenen assignades.
 • Instruir les persones dels programes de tecnificació sobre les tècniques i les tàctiques especifiques de la seva modalitat esportiva. Formació tècnica, tàctica i estratègica.
 • Avaluar la progressió de les persones esportistes dels programes de tecnificació de la seva modalitat esportiva, identificar els errors d’execució, les seves causes i aplicar els mètodes necessaris per a la seva correcció. Cercar el perfeccionament tècnic i tàctic.
 • Col·laborar en la detecció d’esportistes amb característiques físiques i psíquiques susceptibles d’incorporar-se al programa de tecnificació.
 • Conèixer, analitzar i incorporar noves tècniques i tendències d’entrenament i nous equipaments i materials de la modalitat esportiva.
 • Ajudar el/la director/a tècnic/a en el control d’assistència de les persones esportistes.
 • Tenir una visió global i integradora de l’equip. Comprendre la funció de cadascú i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes de la seva tasca particular.
 • Treballar per complir amb els criteris tècnics establerts.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones esportistes al director/a tècnic/a.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Entrenador de nivell 1 de handbol o equivalent o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o equivalent amb inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).
 • sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU
 • Documentació a presentar:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  •  Fotocòpia de la titulació requerida
  • Currículum Vitae
  • Nivell C de llengua catalana o equivalent.
  •  Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.  

  Tipus de contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Durada del contracte:

  En funció de les necessitats del servei

  Jornada:

  En funció de les necessitats del servei

  Horari:

  En funció de les necessitats del servei

  Retribució mensual bruta aproximada:

  En funció del tipus de contracte

  Lloc de treball:

  Dependències municipals

  Data prevista d’incorporació:

  En funció de les necessitats del servei

  Descripció del procés de selecció:

  Entrevista

  Instruccions per presentar la sol·licitud:

  Actualitzat el 26/9/2022

  Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  0537K

  5189J

  Excolsos/es

  DNI

  Motius d’exclusió

  5621P

  1,2*,3

  Motius d’exclusió:

  1. No aporta la Titulació imprescindible
  2. No aporta el Nivell C de català (*): no és un motiu d’exclusió, però si un requisit imprescindible per poder participar en aquest procés de selecció.
  3. No aporta el certificat de DADES PENALS registre DELINQÜENTS SEXUALS.

  Període d’al·legacions: del 27/09/2022 al 29/09/2022

  Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria inici de les proves:  

  Dia:

  30/09/2022

  En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

  Tribunal qualificador:

  President

  • Titular: Coordinador d’Esports d’Amsermu
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 1

  • Titular: Tècnic/a d’Amsermu
  • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu

  Vocal 2

  • Titular: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Un funcionari/a o personal laboral fix de l’ajuntament d’Amposta

  El Tribunal pot comptar amb l’assessorament extern d’un/a tècnic/a expert amb les tasques a desenvolupar.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies