Oferta de treball: Tresorer/a Funcionari interí

publicat el 19/02/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19/02/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tresorer/a Funcionari interí

Categoria:

A1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Hisenda

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: D’acord amb la resolució rebuda pel BOE en data 18/02, segon la qual no es necessari publicar les presents bases al BOE, el termini d’inscripció tindrà inici a partir de l’endemà d’aquesta publicació i d’acord amb els terminis indicats a les bases. Per tant, el període de presentació de sol·licituds tindrà inici el 20/02/21 i finalitzarà el proper 11/03/21, ambdós inclosos.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

44.462,95 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-00424, de data 28/01/2021. Podeu accedir-hi clicant al següent enllaç: Bases


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 16/3/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 546/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6004W

7793Z

3677D

6031Y

2577B

8643J

8220L

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4946A

No aporta la titulació requerida

8143Q

No aporta la titulació requerida

1866T

No aporta la titulació requerida

6200T

No aporta la titulació requerida

8385Z

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              del 17/03/2021 al 30/03/2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

A determinar

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 726/2021, se’n desprèn la següent informació: 

Admesos/es

DNI

6004W

7793Z

3677D

6031Y

2577B

8643J

8220L

1866T

8143Q

Admesos/es pendents del nivell C1 de Català

DNI

8385Z

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4946A

No aporta la titulació requerida

6200T

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

12/05/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Mª del Mar Medall i González
 • Suplent: Ramon Noche i Arnau

Vocal 1:

 • Titular: Verònica Arasa i Gallego
 • Suplent: Benjamí Garcia i Balaguer

Vocal 2:

 • Titular: Gregori Juarez i Rodríguez
 • Suplent: Belen Gilabert i Labernia

Vocal 3:

 • Titular: Lluís Martín i Montull
 • Suplent: Antoni Serret i Masià

Vocal 4:

 • Titular: Pablo Avilés i Pérez
 • Suplent: Angel-José Torres i Aragó

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/5/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 12/05/2021 ha estat el següent: 

DNI

COMPAREIXENÇA

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

TOTAL

6004W

Presentat/da

No apte/a

-

-

7793Z

Presentat/da

No apte/a

-

 

3677D

Presentat/da

25

No apte/a

-

6031Y

No presentat/da

-

-

-

2577B

Presentat/da

31

30

61

8220L

No presentat/da

-

-

-

1866T

Presentat/da

19,5

No apte/a

-

8143Q

No presentat/da

-

-

-

8385Z

Presentat/da

No apte/a

-

-

8643J

No presentat/da

-

-

-

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 2577-B, ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs. Presentació de mèrits.

L’Aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits que consideri oportuns.

Un cop valorats  els mèrits es citarà a l’aspirant per a realitzar la prova entrevista.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/5/2021

Convocatòria entrevista

S’informa que un cop valorats els mèrits de l’aspirant 2577-B que ha superat la fase d’oposició, es convoca  a dit aspirant a la prova entrevista:

Dia:

20/05/2021

Hora:

12.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saló de Plens

Plaça de l’Ajuntament nº 3-4, 1er pis

43870 - Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/5/2021

Resultat final de les proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat final de les proves realitzades ha estat el següent: 

DNI

OPOSICIÓ

CONCURS

TOTAL

2577B

61,00

6,80

67,80

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 2577B per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per no haver cap persona més que hagi superat el procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies