• Webs Municipals  

Una mobilitat sostenible

publicat el 26/06/2020

Una de les prioritats que tenim com a equip de govern és fer d’Amposta una ciutat sostenible i és per això que tant al programa electoral primer, com al Pla d’Acció Municipal després una de les nostres actuacions preferents era dotar un seguit de recorreguts amb bicicleta per a la nostra ciutat. Amb aquesta voluntat d’apostar per la sostenibilitat i alhora la de fer d’Amposta una ciutat més agradable i segura per anar en bicicleta, hem preparat un Pla de carrils bici a la nostra ciutat que anirem projectant durant els propers mesos. Aquest Pla compta amb 17 quilòmetres addicionals de zones senyalitzades per anar amb bicicleta que sumades a les 7 existents farà que Amposta tingui prop de 24 quilòmetres de xarxa de carrils bici.

D’aquesta manera, amb el pas dels 7 quilòmetres actuals als 24 que acabaran projectats multipliquem per 3,5 aquestes vies senyalitzades per a les bicicletes. A més, tot i no senyalitzar-se com a tal, marquem tots els carrers d’Amposta d’espai compartit, amb la voluntat que puguin conviure cotxes i bicicletes per tot el casc urbà de la ciutat.

Aquesta actuació representa una acció ambiciosa que mai s’ha portat a terme a la nostra ciutat en mobilitat amb bicicleta. Fins ara, s’havien fet carrils bici a zones puntuals però que no acabaven connectades entre si i amb aquest Pla el que fem és relligar totes les zones existents i alhora unir tots els centres educatius i diferents serveis públics de la ciutat. Per portar a terme aquesta delimitació d’espais, s’incorporarà tot un seguit de senyalització en funció de la tipologia de cada carril, ja sigui carrils bici, carrils a carrers de prioritat invertida, carrers de prioritat bici o carrers compartits.

A més, aquest pla de carrils bici l’acompanyarem de la instal•lació de més de 25 zones d’aparcament de bicicleta que permetrà als usuaris d’aquest mitjà de transport poder tenir un punt on poder deixar les bicicletes. Finalment, per tal de incentivar i propiciar que la gent utilitzi la bicicleta dissenyarem una campanya de foment de l’ús de la bicicleta i de conscienciació que l’espai és compartit. Tot plegat per avançar cap un model de mobilitat sostenible.

RENOVACIÓ TECNOLÒGICA A L’HOSPITAL

Una altra de les propostes electorals que portàvem al nostre programa era l’impuls de la renovació tecnològica de l’hospital que ja vam començar la legislatura passada. Aquesta inversió la fem en la voluntat de millorar el servei que presta l’Hospital Comarcal d’Amposta i farà que durant aquest 2020 invertirem al voltant de 252.000 euros en l’adquisició de diferents aparells que permetran la renovació tecnològica del centre. El gruix de la inversió anirà destinat a adquir un ecocardiograma que té un cost de 33.500 euros i a la sala de radiologia que requereix d’una inversió de 185.000 euros.

A més a més, també estem treballant en l’adquisició d’un ecògraf portàtil (10.000 euros), un equip de compressió toràcica (14.000 euros) i un respirador (10.000 euros) per al Servei d’Urgències. Aquestes inversions és sumaran als dos ecògrafs, l’aparell de mamografies cedit per la Fundació Amancio Ortega i la ressonància magnètica, que ha permès recuperar aquest servei vuit anys després.

LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA RESIDÈNCIA

Des del primer moment vam defensar que s’havia de millorar la viabilitat econòmica de la Residència de Gent gran, inclús a l’oposició ja alertàvem a l’equip de govern del moment que l’operació financera que es volia portar a terme acabaria ofegant econòmicament a la Fussmont, fundació que gestiona la Residència de Gent Gran. La gestió que hem portat a terme i sobretot l’augment de places concertades de residència que vam aconseguir, passant de 77 a 165, i les 5 ens centre de dia ens ha permès poder tirar endavant la residència, ara bé, igualment pensàvem que era necessari millorar la viabilitat econòmica de la residència. Per fer-ho, l’Ajuntament d’Amposta realitzarà un préstec pont entre el propi Ajuntament i la Fussmont de 4,6 milions d’euros a 20 anys. Aquesta operació financera l’hem estat treballant els últims anys amb el departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i suposarà un estalvi de 140.000 euros respecte el préstec que va fer la Fussmont al moment de fer la residència ja que el tipus d’interès actual és millor. Per tant, aquesta actuació millorem la viabilitat econòmica anual però alhora també reduïm la quantitat total a pagar.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament