Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta COVID-19: FASE 1: Comerços i serveis

COVID-19: FASE 1: Comerços i serveis

Indicacions per bars, restaurants i cafeteries a partir del dia 4 de maig, segons l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020 del 9 de maig.

publicat el 09/05/2020

COVID-19: FASE 1: Comerços i serveis

a) CONDICIONS GENERALS.

1.- Quan comença la fase 1 del pla de desescalada?

La fase 1 comença el proper dia 11 de maig de 2020.

2.- Quins comerços poden procedir a la reobertura?

Podran reobrir tots els comerços i activitats de prestació de serveis suspeses per l’estat d’alarma, que tinguin una superfície inferior a 400 metres quadrats.

Els comerços i activitats de prestació serveis situats dintre de centres comercials no podran obrir.

3.- Que ha canviat respecte la reobertura dels comerços i serveis en la fase 0?

Amb la fase 1, els comerços i les activitats de prestació de serveis podran obrir al públic amb un aforament màxim d’un 30% de l’aforament total.

Si existeixen diferents plantes dintre l’establiment, l’aforament serà d’un 30% per cadascuna de les plantes.

4.- Per tant, ja no cal donar cita prèvia?

No, simplement s’ha de respectar un aforament màxim d’un 30% del total.

5.- I els comerços i els serveis que mai han suspès la seva activitat, els hi són d’aplicació aquestes mesures?

No, però sí que està previst l’obertura d’aquells establiments amb una superfície major de 400 metres quadrats que no ha estat suspesa la seva activitat.

6.- Poden obrir els concessionaris de vehicles a motor, les ITV, les jardineries i els vivers de plantes?

Sí, podran reobrir aquests establiments, amb cita prèvia, sense limitació en la superfície i adoptant les mesures de seguretat i higiene exigides.

7.- Estaran oberts els establiments de joc i apostes públiques?

Sí, podran reobrir aquest establiments respectant les mesures de seguretat i higiene, així com de distàncies de separació amb els clients, exceptuant les situades als centres comercials.


B) CONDICIONS DE SEGURETAT I HIGIENE A L’ESTABLIMENT.

1.- Quines mesures de seguretat i higiene s’han d’adoptar dintre de l’establiment?

Es realitzarà una neteja i desinfecció dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte que més manipulables siguin: poms de les portes, mostradors, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles i altres elements.

2.- Com i quant s’ha de netejar i desinfectar l’establiment?

Serà obligatori, dels dos cops en que s’haurà de neteja i desinfectar l’establiment, la neteja i la desinfecció al finalitzar la jornada laboral.

Les pautes que s’han de seguir són:

 • La neteja i desinfecció de zones i superfícies més manipulables, incloent els utensilis, eines i d’altres elements de fàcil manipulació entre persones.
 • L’utilització de desinfectants amb lleixiu (1:50) o altres productes desinfectants amb activitat virucida.
 • Llençar a la brossa de forma segura, els materials i equips de protecció utilitzats per la neteja i desinfecció, procedint a rentar-se les mans en posterioritat.
 • Netejar i desinfectar les zones privades dels treballadors, especialment d’aquelles zones més manipulables i comunes.
 • Netejar i desinfectar al migdia si es procedeix al tancament de l’establiment.
 • Amb el cas de vendes automàtiques, màquines de venda, bugaderies d’autoservei o d’altres activitats sense atenció al públic, deuran de desinfectar i higienitzar l’espai i les màquines disponibles als clients.

3.- Poden utilitzar els clients el lavabo?

No, excepte en casos de necessitat.

C) CONDICIONS D’HIGIENE I SEGURETAT DELS TREBALLADORS, CLIENTS I PROVEÏDORS.

1.- Quines mesures de seguretat i higiene han d’adoptar les persones que es trobin a l’interior de l’establiment?

Tant treballadors, com clients com proveïdors han d’adoptar les següents mesures de seguretat i higiene:

 • Distància de separació mínima d’1 metre en el cas de disposar d’elements de protecció, com pantalles o barreres al mostrador.
 • Distància de separació mínima de 2 metres en el cas de no disposar dels elements de protecció anteriorment referits.
 • Si no fos possible cap d’aquestes distàncies, els clients s’hauran d’esperar fora de l’establiment.
 • Disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida.
 • Assenyalar a terra, amb balises, cartelleria o d’altres instruments visibles, la distància interpersonal mínima entre clients.
 • Atendre un client per cada treballador.
 • En establiments comercials en els quals hi ha autoservei, s’evitarà la manipulació directa del producte per part del client.
 • No posar a disposició del client productes de prova no destinats a la venda com poden ser: cosmètics, productes perfumeries i altres que puguin ser manipulables pels clients.
 • Es prioritzarà l’atenció als majors de 65 anys.


2.- Quant de temps poden estar els clients a l’interior de l’establiment?

Els temps que podran romandre els clients dintre de l’establiment serà l’estrictament necessari per comprar o rebre el servei.

3.- S’han d’adoptar altres mesures?

Sí, s’hauran d’adoptar les següents mesures:

 • Exposar al públic l’aforament màxim permès (tenint en compte el 30% màxim) i l’obligació de guardar una distància mínima de dos metres respecte les persones que es troben a l’interior.
 • S’haurà de controlar l’aforament màxim permès.
 • S’haurà de planificar la circulació de les persones per l’interior de l’establiment amb la finalitat de garantir les distàncies.
 • Si un local o establiment disposa de dues portes d’accés, una haurà de ser per l’entrada i l’altra per la sortida.
 • Si un local o establiment disposa de pàrquing privat amb barrera, s’evitaran els lectors automàtics que requereixin contacte amb el client.

4.- Amb el cas de tendes de roba, complements o en general del sector tèxtil, quines mesures s’han d’adoptar amb el client?

Els comerços del sector tèxtil, podran permetre als clients emprovar-se la roba i altres als emprovadors, sempre que després es netegin i es desinfectin aquests espais.

Si la persona que s’emprova la roba o altres elements tèxtils no adquireix el producte, aquest s’haurà de netejar i desinfectar.

Si la persona adquireix el producte tèxtil i després el retorna, aquest s’haurà de netejar i desinfectar.

D) CONDICIONS DE SEGURETAT I HIGIENE DE PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA O FISIOTERÀPIA.

Quines condicions han d’adoptar les perruqueries, centres d’estètica i fisioteràpia en la fase 1?

Les mateixes condicions d’higiene i seguretat previstes en la fase 0, i també les mesures adoptades en aquesta fase 1 per establiments comercials i activitats de prestació de serveis, mantenint una distància entre clients d’almenys 2 metres.

E) MERCATS I FIRES A L’AIRE LLIURE.

Estaran oberts els mercats i fires a l’aire lliure?

Els mercats a l’aire lliure, podran obrir a decisió de l’Ajuntament, prèvia conformitat del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, un màxim d’un 25% de les parades existents del mercat a l’aire lliure.

Cap la possibilitat d’ampliar la superfície utilitzada normalment, facilitar la cabuda de més parades.

Es prioritzarà la instal·lació d’aquelles parades de subministraments i productes bàsics i de primera necessitat.

Quines seran les limitacions d’aforament?

A l’interior dels mercats l’aforament haurà de ser d’un màxim d’1/3.

Quines hauran de ser les mesures de seguretat i higiene en mercats a l’aire lliure?

 • Es requerira l’adopció de les següents mesures:
 • Establir distàncies de separació entre les persones (2 metres mínim) i distàncies entre les parades dels mercats que garanteixen la mesures de seguretat i higiene.
 • Els titulars de les parades dels mercats i els seus treballadors han d’adoptar les mesures de seguretat i higiene exigides.
 • S’ha de senyalitzar de forma clara les distàncies interpersonals, sigui a través de marques al terra, balises, cartells o d’altres instruments d’informació fàcilment visibles.
 • Evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies