Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta COVID-19: FASE 1: Bars, restaurants i cafeteries

COVID-19: FASE 1: Bars, restaurants i cafeteries

Indicacions per bars, restaurants i cafeteries a partir del dia 4 de maig, segons l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020 del 9 de maig.

publicat el 09/05/2020

COVID-19: FASE 1: Bars, restaurants i cafeteries

CONDICIONS DE GENERALS DE SEGURETAT I D’HIGIENE.

1.- Puc reobrir l’interior de l’establiment als meus clients?

No, solament es podrà seguir oferint als clients la possibilitat d’accedir a l’establiment per l’entrega de comandes, tal i com estava previst a la fase 0.

2.- Quines mesures bàsiques s’han de tenir en compte a l’establiment?

El titular de l’activitat haurà de tenir en compte les mesures de seguretat i higiene bàsiques següents:

 • Els treballadors tindran a la seva disposició gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida o, aigua i sabó.
 • Els treballadors disposaran d’equips de protecció (mascareta i guants) sempre que no es pugui garantir la distància de separació mínima de 2 metres amb les persones.
 • El fitxatge diari dels treballadors en l’inici i final de de la seva jornada, s’haurà de realitzar per mitjans alternatius en substitució del fitxatge amb l’empremta digital (en el cas que no fos possible s’haurà de netejar cada cop).
 • Per garantir les distàncies de seguretat entre treballadors, es recomana organitzar torns i horaris alternatius, així com altres condicions en el treball per evitar contagis.
 • Si un treballador té símptomes del COVID19, contactarà immediatament amb el telèfon 061. El treballador s’haurà de col·locar la mascareta i deixar el seu lloc de treball.
 • Es fomentarà l’ús del pagament amb targeta (s’ha de desinfectar en cada ús) o altres mitjans que evitin el contacte de diners entre persones.
 • Disposar de papereres amb tapa i pedal, per dipositar mocadors o altres elements rebutjables. Les papereres s’hauran de netejar un cop al dia.

3.- Quines mesures bàsiques de neteja s’han d’adoptar a l’establiment?

El titular de l’activitat haurà de tenir en compte les següents mesures d’higiene:

 • La neteja i desinfecció de zones comuns o més manipulables per treballadors i clients (poms de les portes, taules, mobles, passamans, penjadors, etc.).
 • La neteja i desinfecció de zones compartides per 2 treballadors o més.
 • En el cas d’uniformes o roba de treball es procedirà a la seva neteja a la rentadora amb programes d’entre 60ª i 90ª de temperatura.
 • S’ha de ventilar periòdicament l’establiment. Almenys 5 minuts al dia.

4.- Quins productes i de quina forma he de netejar l’establiment?


Es permet la neteja amb dissolució de lleixiu (1:50) o qualsevol altre desinfectant amb activitat virucida.

Després de cada neteja i desinfecció, els materials utilitzats i els equips de protecció s’hauran de llençar a la brossa de forma segura.

En posterioritat, les persones que hagin netejat i desinfectat han de rentar-se les mans.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’OBERTURA DE LES TERRASSES.

1.- Quines són les condicions que s’han de complir amb la reobertura de terrasses de restaurants, bars i cafeteries?

Les condicions amb les quals els titulars d’aquestes activitats poden tornar a obrir les seves terrasses són:

 • Es limitarà l’aforament al 50% de les taules disponibles en la llicència municipal de l’any 2019 o la que estigui en vigència.
 • S’haurà de respectar una distància mínima d’almenys dos metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • L’ocupació màxima de les taules serà de 10 persones per taula o agrupació de taules, respectant sempre la distància de 2 metres amb la resta de taules.

Amb el cas que per qüestions de mobilitat i seguretat sigui possible ampliar la terrassa, l’Ajuntament podrà acordar incrementar la seva superfície, encara que, sempre s’ha de respectar l’ocupació màxim del 50% de les taules existents.

2.- Tinc un pati o un espai a l’aire lliure a l’interior del meu establiment puc utilitzar-lo?

No, tots aquells espais que estiguin coberts i rodejats per un mínim de 3 parets o paraments no són considerats terrasses a l’aire lliure i per tant, no seran accessibles als clients en la fase 1.

3.- Podran els clients utilitzar els lavabos de l’establiment?

Sí, està permès l’ús dels lavabos pels clients, amb una ocupació màxim d’una persona en cada ocasió. Només s’exceptua aquesta restricció amb el cas que la persona necessiti d’assistència.

La neteja i desinfecció dels lavabos s’haurà de fer 6 cops al dia.


C) MESURES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I HIGIENE DE LES TERRASSES.

1.- Quines mesures d’higiene i prevenció he d’adoptar al servei de terrassa?

S’hauran d’adoptar les següents mesures d’higiene i prevenció:

 • Neteja i desinfecció de l’equipament de les terrasses: taules, cadires i d’altres superfícies de contacte amb els clients.L’Ordre de Sanitat no ha especificat en quina periodicitat, tot i que entenem que, en cada canvi de client o clients, s’ha de procedir a la neteja i desinfecció.
 • Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sòl ús (de paper o d’altres materials fàcilment rebutjables).Si no fos possible, s’ha d’evitar el contacte d’estovalles entre diferents clients, i rentar-se a la rentadora amb aigua d’entre 60º a 90º.
 • S’ha de disposar de gels hidroalcohòlics per als clients o d’altres desinfectants virucides.
 • S’ha d’evitar l’ús de les cartes de menjars, begudes o d’altres consumibles, per mitjans alternatius com els dispositius electrònics, pissarres, cartells o d’altres que no puguin ser manipulables de forma comuna pels clients.
 • Les vaixelles, cristalleria, coberteria, o les estovalles s’han de guardar en llocs tancats i amb el cas que no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

2.- Quins utensilis no puc posar a disposició dels clients?

No es podrà facilitar al clients, els tovalloners ("servilleteros"), els porta-escuradents, vinagreres, setrills d’oli i d’altres utensilis que poden ser manipulables pel comú dels clients.

S’han de facilitar aquests utensilis, a petició dels clients, amb formats monodosis que siguin fàcilment rebutjables.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies