Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta COVID-19: FASE 1: Allotjaments Turístics

COVID-19: FASE 1: Allotjaments Turístics

Indicacions per a allotjaments turístics a partir del dia 4 de maig, segons l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020 del 9 de maig.

publicat el 09/05/2020

COVID-19: FASE 1: Allotjaments Turístics

A) CONDICIONS GENERALS

1.- Quan s’inicia la fase 1 del pla de desescalada?

La fase 1 del pla de desescalada s’inicia a partir del dia 11 de maig de 2020.

2.- Quins establiments turístics poden obrir dintre d’aquesta fase 1?

Podran obrir els hotels i els allotjaments turístics que van veure suspesa la seva activitat per les mesures adoptades en la declaració de l’estat d’alarma.

3.- Estant la mobilitat restringida per als ciutadans, quins clients podran arribar al meu establiment?

Podran arribar aquells clients que es situïn dintre de la regió sanitària on es trobi l’establiment. En el nostre cas, entenem que podran ser les persones de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona (tot i que està per confirmar).

4.- Quins espais no han de ser accessibles als clients?

Seran inaccessibles als clients, aquells espais que siguin considerats espais comuns, tals com: piscines, sales d’spa, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’esdeveniments i d’altres espais que no siguin propis de l’hostalatge del client.

Entenem que la zona de recepció únicament és accessible al client per poder-hi transitar fins al seu hostalatge o realitzar gestions amb el mateix establiment.

5.- Quines obligacions té l’allotjament amb el client?

L’allotjament haurà d’informar en tot moment al client de les condicions en les quals es presten els serveis i quins serveis són els que no estan disponibles.

L’allotjament haurà d’exposar prèvia reserva del client, les condicions i les mesures adoptades en aquesta fase 1.

En el cas d’hostalatge pel client, l’allotjament ha d’informar-lo per escrit de les normes especials, condicions i mesures adoptades en aquesta fase 1.

B) SERVEI DE RESTAURACIÓ I CAFETERIA DINTRE DE L’ESTABLIMENT I EN LES TERRASSES

1.- Disposo de serveis de restauració i cafeteria, puc habilitar aquestes zones?

No, només es podrà oferir als clients la possibilitat d’accedir a aquests serveis sense accedir a zones comuns.

Entenem per tant que, podrà prestar-se aquest servei exclusivament en les habitacions o en les terrasses.

2.- Quines són les condicions que s’han de complir amb la reobertura de terrasses?

Les condicions amb les quals els titulars d’aquestes activitats poden tornar a obrir les seves terrasses són:

 • Es limitarà l’aforament al 50% de les taules disponibles en la llicència municipal de l’any 2019 o la que estigui en vigència.
 • S’haurà de respectar una distància mínima d’almenys dos metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • L’ocupació màxima de les taules serà de 10 persones per taula o agrupació de taules, respectant sempre la distància de 2 metres amb la resta de taules.

Amb el cas que per qüestions de mobilitat i seguretat sigui possible ampliar la terrassa, l’Ajuntament podrà acordar incrementar la seva superfície, encara que, sempre s’ha de respectar l’ocupació màxim del 50% de les taules existents.

3.- Tinc un pati o un espai a l’aire lliure a l’interior del meu allotjament puc utilitzar-lo?

No, tots aquells espais que estiguin coberts i rodejats per un mínim de 3 parets o paraments, no són considerats terrasses a l’aire lliure i per tant, no seran accessibles als clients en la fase 1.

4.- Quines mesures d’higiene i prevenció he d’adoptar a l’establiment per poder prestar el servei a la terrassa?

S’hauran d’adoptar les següents mesures d’higiene i prevenció:

 • Neteja i desinfecció de l’equipament de les terrasses. Taules, cadires i d’altres superfícies de contacte amb els clients. L’Ordre de Sanitat no ha especificat en quina periodicitat, tot i que entenem que, en cada canvi de client o clients, s’ha de procedir a la neteja i desinfecció.
 • Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sòl ús (de paper o d’altres materials fàcilment rebutjables). Si no fos possible, s’ha d’evitar el contacte d’estovalles entre diferents clients, i rentar-se a la rentadora amb aigua d’entre 60º a 90º.
 • S’ha de disposar de gels hidroalcohòlics per als clients o d’altres desinfectants virucides.
 • S’ha d’evitar i substituir l’ús de les cartes de menjars, begudes o d’altres consumibles, per altres mitjans alternatius com els dispositius electrònics, pissarres, cartells o d’altres que no puguin ser manipulables de forma comuna pels clients.
 • Les vaixelles, cristalleria, coberteria, o les estovalles s’han de guardar en llocs tancats i amb el cas que no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

5.- Quins utensilis no puc posar a disposició dels clients?

No es podrà facilitar al clients, els tovalloners ("servilleteros"), els porta-escuradents, vinagreres, setrills d’oli i d’altres utensilis que poden ser manipulables pel comú dels clients.

S’han de facilitar aquests utensilis, a petició dels clients, amb formats monodosis que siguin fàcilment rebutjables.

6.- Podran els clients utilitzar els lavabos públics de l’establiment?

Sí, està permès l’ús dels lavabos pels clients, amb una ocupació màxim d’una persona en cada ocasió. Només s’exceptua aquesta restricció amb el cas que la persona necessiti d’assistència.

La neteja i desinfecció dels lavabos s’haurà de fer 6 cops al dia.

C) MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE DEL L’ALLOTJAMENT TURÍSTIC EN GENERAL

1.- Quines són les mesures de seguretat i higiene que ha d’adoptar en general l’allotjament turístic?

Els allotjaments turístics deuran adoptar les següents mesures de seguretat i higiene:

 • Prèvia obertura procedir a una neteja i desinfecció generalitzada de tot l’establiment.
 • Identificar i senyalitzar les zones restringides i clausurades per als clients.
 • Disposar de cartells informatius exposant les mesures i condicions restrictives de l’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene.
 • En les zones de recepció de clients o consergeria s’ha de garantir la deguda separació de 2 metres entre treballadors i client.
 • Amb el cas que no fos possible la separació de 2 metres, s’hauran d’adoptar mesures de seguretat i utilitzar equips de protecció.
 • Desinfecció i neteja de les zones comuns i d’aquells elements manipulables pels clients o els treballadors.
 • Disposar de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida.
 • Les zones de pas i altres zones o elements manipulables per clients o treballadors s’hauran de netejar cada 2 hores.


D) MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE DE LES HABITACIONS O ESPAIS D’HOSTALATGE DELS CLIENTS

1.- Quines són les mesures de seguretat i neteja de les habitacions o els hostalatges dels clients?

Els allotjament turístics hauran de seguir el següent protocol de neteja d’aquests espais:

 • Establir un procediment documentat de neteja i desinfecció (elements a netejar, com s’ha de netejar, l’ordre de neteja, els materials i productes a utilitzar, els equips de protecció a utilitzar).
  Establir un procediment de reposició i retirada de residus, tant dels processos de neteja de l’allotjament, com els generats pels clients.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies