Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta COVD-19: FASE 0: Activitats comercials i de serveis

COVD-19: FASE 0: Activitats comercials i de serveis

Indicacions per a l’obertura d’activitats comercials i de serveis a partir del dia 4 de maig, segons l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/388/2020 del 3 de maig.

publicat el 03/05/2020

COVD-19: FASE 0: Activitats comercials i de serveis

Quines activitats comercials i de serveis podran obrir el dilluns dia 4 de maig de 2020?

Podran obrir de nou al públic aquelles activitats comercials i activitats de serveis professionals suspeses per l’estat d’alarma, sempre que la superfície del local o establiment sigui inferior a 400 metres quadrats.

Es prohibeix l’obertura d’establiments i locals situats dintre d’un centre comercial.


Quins requisits han de complir les activitats comercials i la dels serveis professionals?

1.- S’ha d’establir un sistema de cita prèvia que garanteixi l’estança d’un sol client a la tenda per cada treballador.

2.- No es poden habilitar sales d’espera.

3.- L’atenció ha de ser individualitzada per cadascun dels treballadors i amb la deguda separació física, d’un mínim de 2 metres, respecte la resta de clients sempre que hi hagi més d’un treballador.

4.- S’hauran de senyalar al terra les distàncies de seguretat interpersonal.

5.- S’establirà un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys, que deurà coincidir amb els horaris per passejar i fer activitat física.

6.- Els comerços i les activitats de serveis professionals podran establir un sistema de recollida, sempre que es garanteixi una recollida de productes escalonada, evitant així aglomeracions.

7.- Els clients tindran que romandre dintre el local el temps estrictament necessari per comprar.

8.- No es posarà a disposició dels clients productes de prova.

9.- Els emprovadors només podran ser utilitzats per una sola persona i, posteriorment netejats i desinfectats (la roba provada i no comprada deurà ser higienitzada).

10.- En zones d’autoservei, el treballador prestarà el servei per evitar la manipulació directa dels clients.

Els comerços i les activitats no suspeses per la vigència de l’estat d’alarma no hauran de complir els anteriors requisits.

Els consumidors i usuaris únicament podran desplaçar-se a les activitats comercials i serveis dintre del municipi, sempre que aquest es trobi disponible al mateix.


Quines mesures d’higiene s’hauran d’adoptar a la reobertura?

Les mesures d’higiene que hauran de complir els comerços i les activitats de serveis professionals són:

1.- La neteja i desinfecció de les instal·lacions 2 cops al dia amb especial atenció a les superfícies amb major contacte.

2.- La segona neteja s’ha d’efectuar al finalitzar l’horari de treball.

3.- S’utilitzaran desinfectants amb dissolucions de lleixiu (1:50) o desinfectats amb activitat virucida que es troben al mercat i que ha autoritzat el Ministeri de Sanitat.

4.- Els materials utilitzats en la neteja i els equips de protecció individual s’hauran de llençar de forma segura.

5.- La distància entre venedor i proveïdor i, entre venedor i client haurà de ser almenys de 2 metres, amb el cas de no disposar d’elements de protecció o barreres i, amb el cas de que es disposi dels mateixos, la distància serà d’1 metre.

6.- S’hauran de facilitar als clients gels hidroalcohòlics amb activitat virucida.

7.- En els canvis de torn de treballadors s’haurà de netejar i desinfectar espais com: mostradors, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements manipulats.

8.- La neteja i desinfecció dels espais reservats als treballadors com: zones privades, vestuaris, taquilles, lavabos, i àrees de descans.

9.- Rentat i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball amb rentades d’entre 60º y 90º.

10.- S’ha de garantir una ventilació adequada als establiments i locals.

11.- No s’utilitzaran els lavabos per part dels clients, excepte en cas d’estricta necessitat. Amb el cas que siguin utilitzats s’ha de garantir la neteja i desinfecció en posterioritat.

12.- S’haurà de disposar de papereres amb tapa i pedal, per tal de dipositar mocadors i altres materials rebutjables.


I amb el cas de perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, quines són les mesures?

Són aplicables les mesures anteriors, excepte les referides a distàncies amb els clients.

Els titulars i treballadors d’aquesta tipologia d’activitats hauran de fer ús dels equips de protecció individual, garantint en tot cas la distància mínima entre clients de dos metres.Quines mesures han de prendre els titulars de l’activitat respecte els seus treballadors?

El titular de l’activitat ha d’adoptar les següents mesures respecte els seus treballadors:

1.- No permetre la incorporació de treballadors aïllats per símptomes de COVID-19 o compatibles o, d’altres en quarantena.

2.- Garantir que tots els treballadors disposen d’equips de protecció i gels hidroalcohòlics amb activitat virucida, o amb el cas que no sigui possible, aigua i sabó de mans.

3.- L’ús de mascaretes és obligatori si no és pot garantir la distància interpersonal amb el client (2 metres mínim).

4.- Informar i formar als treballadors sobre les mesures de prevenció de riscos i l’ús dels equips de protecció.

5.- Els treballadors de terceres empreses que presten serveis al local o establiment hauran de complir aquestes garanties anteriors.

6.- El fitxatge del treballador a l’inici i final de la jornada amb la empremta digital es substituirà per altres sistemes de control d’horaris o, amb el cas que no fos possible, s’haurà de desinfectar cada cop.

7.- Garantir les mesures de distància en vestuaris, taquilles, lavabos de treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona comú.

8.- Els treballadors amb símptomes deuen d’abandonar el lloc de treball, prèvia trucada al serveis de salut de la Generalitat habilitats pel COVID-19.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies