• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple ordinari del 30 de novembre de 2020

Convocatòria ple ordinari del 30 de novembre de 2020

publicat el 27/11/2020

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), a les 20:00 hores del dia 30 de novembre de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de desembre de 2020  en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions: ordinària del dia 26 d’octubre, extraordinària del dia 13 de novembre i extraordinària urgent del dia 24 de novembre de 2020.-

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 3048 a 3550 de 2020.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Aprovació de la modificació dels estatuts de l’associació "Taula pel consens del Delta".-

5.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament de l’hort social, urbà i ecològic.-

6.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de funcionament de l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assajos de música i arts escèniques.-

7.- Aprovació inicial  de la dissetena fase del pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i modificació de la relació de llocs de treball i plantilla.-

8.- Aprovació de la sol·licitud de canvi de classificació dels llocs de treball de Secretaria i Intervenció i modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.-

9.- Aprovació de l’establiment de complement de productivitat per treballadors.-

10.- Aprovació de la fixació de retribucions al personal en situació de  baixa per incapacitat temporal.-

11.- Aprovació de la modificació de les instruccions reguladores de les condicions de la prestació del servei de neteja d’edificis de titularitat municipal.-

12.- Aprovació de les instruccions de l’Ajuntament d’Amposta a Amposta serveis municipals, SLU., per la prestació del servei de coordinació d’Amsermu-Esports.-

13.- Aprovació de la modificació del conveni específic de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per al desenvolupament i finançament dels treballs al jaciment protohistòric de l’Antic.-

14.- Donar compte informació trimestral enviada al MINHAP relativa al 3r. trimestre de 2020.-

15.- Donar compte cost efectiu dels serveis 2020.-

16.- Donar compte del PMP i informe de morositat relatiu al 3r. trimestre 2020.-

17.- Moció de l’Alcaldia per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació "Next generation EU".-

18.- Moció d’ERC – EA per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia.-

19.- Moció del PSC – CP amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència vers les dones.-

20.- Moció de JxA per reconèixer als alcaldes d’Amposta víctimes de la guerra civil espanyola i per la retirada de la simbologia franquista de l’espai públic.-

21.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament