Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 30 de maig

Convocatòria del ple ordinari del 30 de maig

publicat el 25/05/2022

Convocatòria del ple ordinari que es durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20.00 hores del dia 30 de maig de 2022 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 1 de juny de 2022 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions extraordinàries dels dies 25 d’abril i 16 de maig de 2022.-

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1063 a 1489 de 2022.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament– primer trimestre
de 2022.-

5.- Donar compte de la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda – primer trimestre
de 2022.-

6.- Donar compte de l’informe de magnituds corresponents a la liquidació del pressupost
2021.-

7.- Donar compte de I’nforme anual sobre resolucions adoptades president/ ple contraris
a les objeccions efectuades per la intervenció 2021.-

8.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 1254/2022 d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau
de l’Ajuntament d’Amposta.-

9.- Aprovació de la Declaració Institucional sobre la lluita contra el frau.-

10.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 12. Taxa d’obertura i legalització
d’habitatges i apartaments turístics.-

11.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.-

12.- Aprovació de les Instruccions municipals reguladores de les condicions que regiran la
prestació dels serveis de consergeria, socorrisme i monitors/es de la piscina municipal a la
societat municipal AMSERMU SLU.-

13.- Aprovació de la subrogació del personal del serveis de consergeria, socorrisme i
monitors/es a la societat municipal AMSERMU SLU.-

14.- Aprovació de la modificació del pressupost per suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris.-

15.- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.-

16.- Atorgament de beneficis fiscals per l’ICIO.

17.- Moció de la Junta de Govern Local per a la presentació de la moció de l’Associació Viure
en Bici per instar a l’Ajuntament a modificar el règim cinegètic de diversos terrenys i espais
municipals.-

18.- Moció del grup municipal PSC-PM per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya la
creació d’una unitat de trastorns de conducta alimentària (TCA) a les Terres de l’Ebre.-

19.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies