Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 28 de març de 2022

Convocatòria del ple ordinari del 28 de març de 2022

publicat el 23/03/2022

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 de març de 2022 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 30 de març de 2022 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2022.-

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 484 a 788 de 2022.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 784/2022.-

5.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2021.-

6.-Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini.-

7.- Sol·licituds de compatibilitats de treballadors/es municipals.-

8.- Atorgament de beneficis fiscals per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.-

9.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.-

10.- Aprovació inicial de cessió d’ús en concepte de precari de terrenys municipals.-

11.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Amposta i de Sant Jaume d’Enveja.-

12.- Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i SAREB per la cessió de dos habitatges destinats a lloguer social.-

13.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 732/2022 d’aprovació del manifest "Protegim Lo Trabucador. Protegim Lo Delta.-

14.- Aprovació de l’acord per la qualitat de l’aire.-

15.- Adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a la declaració de la coordinadora catalana d’ajuntaments solidaris amb el Poble Saharauí de la Federació d’Associacions Catalanes amigues del poble Saharauí en suport al dret d’autodeterminació del poble Saharauí.-

16.- Moció del PSC-CP per afavorir la mobilitat i permeabilitat de l’àrea educativa esportiva d’Amposta.-

17.- Moció d’EA-ERC contra la bretxa salarial.-

18.- Moció de Junts per Amposta per obtenció del segell ciutat amiga de la infància.-

19.- Moció de Som Amposta per instar a la Generalitat a estudiar la creació d’una unitat de trastorns alimentaris a les Terres de l’Ebre.-

20.- Moció del PSC-CP perquè la Generalitat destini els recursos obtinguts per l’impost del CO2 a promoure la utilització del transport públic.-

21.- Moció de Junts per Amposta "Nomenclàtor de carrers amb nom de dones al costat de la Biblioteca.".-

22.- Precs i preguntes.-

 

Amposta, a data de la signatura.

L’ALCALDE,

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies