Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 28 de febrer del 2022

Convocatòria del ple ordinari del 28 de febrer del 2022

publicat el 25/02/2022

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 de febrer de 2022 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de març de 2022 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2022 i extraordinària del dia 11 de febrer de 2022.-

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia 3114 a 3364 de 2021 i 1 a 483 de 2022.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Donar compte de l’informe de la Defensora de la Ciutadania de l’any 2021.-

5.- Donar compte de la condició de regidora no adscrita.-

6.- Donar compte de la composició i de la nova portaveu del grup municipal PSC-CP.-

7.- Donar compte  del PMP i morositat a 31/12/2021.-

8.- Donar compte de la informació trimestral a 31/12/2021.-

9.- Designació de regidora no adscrita en òrgans col·legiats.-

10.- Designació de regidora del grup municipal PSCP-CP en òrgans col·legiats.-

11.- Proposta d’adhesió d’espais de memòria història al memorial democràtic.-

12.- Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i una empresa per a l’agrupació d’entitats.-

13.- Adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a l’Associació Xarxa per la Conservació de la Natura.

14.- Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions plurianuals.-

15.- Aprovació inicial de les bases del concurs d’aparadors de la Festa del Mercat a la Plaça 2022.

16.- Aprovació de la 20ena fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de Recursos humans i modificació de la RLT i plantilla.-

17.- Creació de nova categoria a les taules salarials del personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta.-

18.- Atorgament de beneficis fiscals d’ICIO.-

19.- Atorgament de beneficis fiscals per la taxa d’obertura d’establiments.

20.- Aprovació d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.

21.- Aprovació dels nous extrems bàsics de comprovació en l’exercici de la funció Interventora.

22.- Aprovació d’expedient de prescripció d’obligacions.

23.- Aprovació inicial de la modificació d’ordenança fiscal número 17.

24.- Aprovació de l’expedient de modificació de pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

25.- Moció del grup municipal PSC-PM amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones.-

26.- Moció del grup municipal EA-ERC-AM per la commemoració del dia internacional de les dones.-

27.- Moció del grup municipal Junts per Amposta per impulsar un òrgan de participació de comerç, turisme i restauració.-

28.- Moció del grup municipal PSC-PM en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran.-

29.- Moció del grup municipal Junts per Amposta per repensar el model de les estades d’estiu.-

30.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies