Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 27 de novembre de 2023

Convocatòria del ple ordinari del 27 de novembre de 2023

publicat el 22/11/2023

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 18.00 hores del dia 27 de novembre de 2023 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 29 de novembre de 2023 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 30 d’octubre de 2023.-
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 2869 a 3169 de 2023.-
3. Donar compte de noves incorporacions de personal.-
4. Donar compte Cost efectiu dels serveis 2022.-
5. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2024.-
6. Donar compte del Pla d’Acció.-
7. Aprovació d’expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit.-
8. Atorgament de bonificacions per l’Impost sobre construccions i obres(ICIO).-
9. Aprovació de l’expedient PCE-PSC 5/2023 de modificacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.-
10. Aprovació de l’expedient PCE-PSC 6/2023 de modificacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.-
11. Proposta per actualitzar les taules retributives de l’Ajuntament d’Amposta amb l’augment del 0,5%.-
12. Proposta de nomenament de Patró de l’Ajuntament d’Amposta a la Fundació Educativa i Social.-
13. Requeriment de documentació justificativa per l’adjudicació del Lot 2 corresponent al contracte d’adquisició, implantació i manteniment d’un sistema de gestió integral orientat a la dada única i en cloud per a l’Ajuntament d’Amposta.-
14. Aprovació inicial de la modificació puntual número 59 del POUM: Modificació parcial de la qualificació urbanística d’una illa a la Subzona Eucaliptus, de clau 12b1 a clau 12a2.1.-
15. Aprovació dels costos de les inversions i dels serveis de recollida i tractament de residus municipals per a l’any 2023.-
16. Adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a l’associació Comunidad energética local Cambra Ebre Energia – CEL Cambra Ebre Energia.-
17. Proposta d’increment de l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.-
18. Aprovació de l’esborrany del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Amposta per a la cessió de la gestió de l’ús de 18 habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència.-
19. Aprovació de l’esborrany de l’addenda de pròrroga del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Amposta , per a la cessió de la gestió de la gestió de l’ús de 3 habitatges de titularitat públic administrats per l’Agència.-
20. Proposta d’adhesió a la xarxa internacional i xarxes locals del projecte "La ciudad de las niñas y los niños".-
21. Ratificació dels acords adoptats pel Decret d’Alcaldia número 3133_2023 pel qual s’aprova la modificació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’ Ajuntament d’Amposta per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.-
22. Moció del grup municipal JxA-CM per instar a l’Ajuntament d’Amposta a fer una prova pilot amb màquines de recollida selectiva d’envasos amb bonificació.-
23. Moció del grup municipal d’EA-ERC-AM sobre el finançament dels ens locals.-
24. Moció del grup municipal de Som Amposta per establir una fiança per les concessions de locals de l’Ajuntament.-
25. Moció del grup municipal JxA-CM per rebutjar els robatoris succeïts a la pagesia i a zones disseminades d’Amposta.-
26. Moció del grup municipal de Som Amposta per fer un control de tots els espais privats que l’ajuntament paga la llum sense justificació i deixar de fer-ho.-
27. Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies