• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple ordinari del 26 d’abril de 2021

Convocatòria ple ordinari del 26 d’abril de 2021

publicat el 21/04/2021

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), a les 20:00 hores del dia 26 d’abril de 2021 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 28 d’abril de 2021 en segona, cas de no poderse celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions extraordinàries dels dies 29 de març de 2021 i 19 d’abril de 2021.-

2.- Donar compte dels Decret de l’Alcaldia números 619 a 840 de 2021.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels patrocinis privats d’activitats municipals.-

5.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de subvencions.-

6.- Aprovació de la instrucció AMSERMU platges.-

7.- Aprovació de conveni amb SAREB per la cessió d’habitatges per destinar-los a lloguers accessibles.-

8.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 15 del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.-

9.- Atorgament de beneficis fiscals.-

10.- Donar compte de l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i de l’objectiu de deute en la liquidació del pressupost de 2020.-

11.- Resolució de recurs de reposició contra resolució de procediment sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos.-

12.- Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos.-

13.- Moció de la Junta de Govern Local per la presentació de la moció de l’ANC per al pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.-

14.- Moció de la Junta de Govern Local per la presentació de la moció del Consell local per la república d’Amposta per instar a l’Ajuntament a aplicar la llei de normalització lingüística.-

15.- Moció del grup Som Amposta per utilitzar deshidratadors tèrmics d’alta velocitat (cremador/llança tèrmica) per eliminar males herbes de la via pública.-

16.- Moció del grup Som Amposta per estudiar fer una novació o subrogació del préstec de l’hospital.-

17.- Moció del grup PSC – CP per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal.-

18.- Moció del grup JxC per impulsar la recollida selectiva porta a porta al municipi d’Amposta.-

19.- Moció del grup JxC per a l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars a Amposta.-

20.- Moció del grup PSC – CP per l’adhesió al pacte de Teguise en contra del maltractament animal.-

21.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament