• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari urgent del 30 de maig

Convocatòria ple extraordinari urgent del 30 de maig

publicat el 29/05/2019

Convocatòria a la sessió extraordinària de caràcter urgent que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 12:00 hores del dia 30 de maig de 2019 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 3 de juny de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. L’extraordinarietat i la urgència d’aquesta sessió plenària són degudes a la necessitat d’elevar als efectes de donar coneixement al Ple del pla econòmic financer. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària d’aquest plenari.-

2.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada el dia 24 de maig de 2019.-

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 1492 a 1997.-

4.- Donar compte contractacions d’urgència.-

5.- Elevar al Ple a efectes de donar compte del Pla Econòmic Financer.-

6.- Donar compte del Informe d’Intervenció a 30 d’abril de 2019 sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost general de 2018.-

7.- Donar compte del Informe d’Intervenció relatiu als informes d’objeccions emesos durant l’exercici 2018.-

8.- Donar compte del període mig de pagament i del informe de morositat relatiu al primer trimestre de 2018.-

9.- Donar compte de la informació trimestral enviada al MINHAP relativa al primer trimestre de 2018.-

10.- Aprovació de l’expedient número V de Reconeixement d’Obligacions d’Exercicis anteriors.-


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament